Znalezione obrazy dla zapytania Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi


Informujemy, że w związku z Umową nr 120/OZ/D/2016 zawartą dn. 19 lipca 2016r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi a Gminą Bedlno, Gmina Bedlno otrzyma dotację na dofinansowanie  zadania pn.  „Usunięcie  i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bedlno w 2016 roku” do kwoty 104.271,00 zł (nie więcej niż 99% wartości kosztu całkowitego zadania,  w tym: dotacja ze środków udostępnionych przez NFOŚ i GW do kwoty 52.662,00 zł,  dotacja ze środków WFOŚ i GW w Łodzi do kwoty 51.609,00 zł).

Całkowity koszt zadania: 105.324,78 zł.

 
W wyniku realizowanego zadania planowane jest unieszkodliwienie 235,95 Mg wyrobów zawierających azbest w postaci płyt azbesto-cementowych.

 

Strony internetowe instytucji dotujących zadanie:

http://nfosigw.gov.pl/

http://www.zainwestujwekologie.pl

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-07-19 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-09-20 12:45:39
  • Liczba odsłon: 657
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2672136]

przewiń do góry