Informujemy, że w związku z Umową nr 120/OZ/D/2016 zawartą dn. 19 lipca 2016r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi a Gminą Bedlno, zadanie pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bedlno w 2016 roku” dofinansowano w formie dotacji: ze środków udostępnionych przez NFOŚ i GW w kwocie 49.082,00 zł oraz ze środków WFOŚ i GW w Łodzi w kwocie 48.100,00 zł.

Całkowity koszt zadania: 98.164,03 zł.


W wyniku realizowanego zadania usunięto i unieszkodliwiono 224,22 Mg wyrobów zawierających azbest w postaci płyt

azbesto-cementowych.Strony internetowe instytucji dotujących zadanie:

http://nfosigw.gov.pl/

http://www.zainwestujwekologie.plInformacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-10-19 13:31:50
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-10-19 13:31:50
  • Liczba odsłon: 670
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2680124]

przewiń do góry