Informujemy, że w związku z Umową nr 89/OZ/D/2018 zawartą w dn. 25 lipca 2018 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi a Gminą Bedlno, zadanie pn. Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bedlno w 2018 roku” dofinansowano w formie dotacji ze środków udostępnionych przez WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 39407,00 zł, nie więcej niż 90% wartości kosztu całego zadania.

Całkowity koszt zadania: 43786,96 zł.W wyniku realizowanego zadania usunięto i unieszkodliwiono 137,977 Mg wyrobów zawierających azbest w postaci płyt azbesto-cementowych.


Strona internetowa instytucji dotującej zadanie:


http://www.zainwestujwekologie.pl


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Anna Łąpieś
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-11-06 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-11-06 12:06:21
  • Liczba odsłon: 701
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2686738]

przewiń do góry