Informujemy, że w związku z Umową nr 718/BN/D/2016 zawartą dn. 14 grudnia 2016r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi a Gminą Bedlno, zadanie pn. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej” realizowane jest przez Gminę Bedlno z dotacją udzieloną przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi do kwoty 6750,00 zł. Całkowity koszt zadania: 13500,00 zł.


Opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej wyznacza działania strategiczne i szczegółowe, które przyczynią się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno - energetycznym, tj.:

  • redukcji emisji gazów cieplarnianych,

  • zwiększenia udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych,

  • redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej.

Wraz z opracowaniem dokumentu, przeprowadzona została kompleksowa inwentaryzacja zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych, co pozwoliło na analizę możliwości redukcji zużycia energii i ocenę efektywności działań pod względem korzyści finansowych i efektów ekologicznych.Strona internetowa instytucji dotującej zadanie:


http://www.zainwestujwekologie.pl

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-12-21 09:21:31
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-21 09:21:31
  • Liczba odsłon: 773
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3356025]

przewiń do góry