GK.6733.7.2019                                                                              Bedlno, dnia  23.07.2019 r.

 

 

                 O B W I E S Z C Z E N I E

 

                        WÓJTA   GMINY  BEDLNO

 

 

 

 

     Stosownie   do   art.   61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) i  art. 53  ust. 1  z  dnia  27 marca 2003 r. o   planowaniu    i  zagospodarowaniu    przestrzennym   (tj. Dz. U. z 2018r. poz.1945 ze zm.)

 

 

                                                        z a w i a d a m i a    s i ę

 

 

       że    w    dniu   23.07.2019 roku  na wniosek inwestora: Energa Operator SA z siedzibą w Gdańsku, Oddział Płocku, ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock, zostało  wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: a)Przebudowa, budowa i demontaż linii napowietrznej SN- 15 kV Żychlin-Bedlno[0016/32] od rozgałęźnego stanowiska słupowego w kierunku odłącznika O3-18, całe odgałęzienia do stacji S3-319, S3-545, S3-309, S3-355, S3-356, S3-306, S3-280, S3-279.

b)Rodzaj zabudowy: obiekty infrastruktury technicznej- linia napowietrzna SN-15 kV.  Inwestycja obejmuje dz. nr 29/4, 29/3, 29/2 (obręb:0030 Ruszki)

 

                                

 

Podano do publicznej wiadomości na okres 14 dni.

 

 

 

Rozdzielnik:

 

1.      BIP Bedlno

2.      Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Bedlnie

3.      Tablica ogłoszeń sołectwa Bedlno Parcel

4.      a/a

 

 

 

                               

                                                                       

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-07-23 14:57:36
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-07-23 14:57:36
  • Liczba odsłon: 750
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2683586]

przewiń do góry