Bedlno, 25.01.2019 r.

RiOŚ.0006.1.2019KOMUNIKAT DLA ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH


Informuję, że został opracowany projekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bedlno w 2019r.

Zgodnie z art. 11a ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019r. poz. 122) Wójt Gminy Bedlno przekazuje do zaopiniowania projekt „Programu...” wskazanym w ustawie podmiotom (tj. właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii, organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy, dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy).

W związku z powyższym proszę o zapoznanie się z projektem „Programu...” i wydanie opinii o projekcie „Programu...”. Opinie proszę kierować na adres: Urząd Gminy w Bedlnie Bedlno 24 99-311 Bedlno lub na adres e-mail: ug@bedlno.pl lub fax 24 282 17 50.


Termin przeprowadzenia konsultacji: 21 dni od dnia ogłoszenia informacji o konsultacjach na stronie internetowej Urzędu Gminy Bedlno.

Niewydanie opinii w tym terminie uznaje się za akceptację przesłanego programu.Wójt Gminy Bedlno

/-/Józef Ignaczewski


Projekt__-_Program_2019.pdf

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Anna Łąpieś
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-01-25 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-01-25 11:41:24
  • Liczba odsłon: 1138
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3335122]

przewiń do góry