GK.6733.6.2019                                                                               Bedlno, dnia   22.07.2019 r.

 

 

                     O B W I E S Z C Z E N I E

 

                               WÓJTA    GMINY   BEDLNO

 

 

 

 

     Stosownie    do     art.     61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) i   art. 53   ust. 1   z   dnia   27 marca 2003 r. o     planowaniu      i   zagospodarowaniu      przestrzennym     (tj. Dz. U. z 2018r. poz.1945 ze zm.)

 

 

                                                        z a w i a d a m i a     s i ę

 

 

        że       w       dniu    22.07.2019 roku   na wniosek inwestora: Energa Operator S.A. Oddział Płock, ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock, zostało   wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Przebudowie linii kablowej nn 0,4kV zasilającej budynek mieszkalny na dz. nr 120/6 w m. Bedlno, gm. Bedlno. Inwestycja obejmuje dz. nr 120/6.

 

                                  

 

Podano do publicznej wiadomości na okres 14 dni.

 

 

 

Rozdzielnik:

 

1.       BIP Bedlno

2.       Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Bedlnie

3.       Tablica ogłoszeń sołectwa Bedlno Parcel

4.       a/a

 

 

 

                               

                                                                       

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-07-22 13:28:40
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-07-22 13:31:51
  • Liczba odsłon: 1062
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3347398]

przewiń do góry