Gminy Ośrodek Kultury

     w Bedlnie

 

I N F O R M A C J A

 o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Główny Księgowy 

          Stosownie do art.15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t. j. Dz.U. z 2018 roku, poz.1260 z późn.zm.) podaje się informację o wyniku przeprowadzonego naboru:

w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Główny Księgowy w Gminnym Ośrodku Kultury w Bedlnie, informuje się, że w odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęły do urzędu w terminie do 25 stycznia 2019 roku trzy oferty.

Po wstępnej ocenie spełnienia wymagań formalnych i merytorycznych złożonych dokumentów wszyscy trzej kandydaci zostali zakwalifikowani do dalszego postępowania.

W wyniku przeprowadzonych w dniu 31 stycznia 2019 roku rozmów kwalifikacyjnych, Komisja wyłoniła na Głównego Księgowego w Gminnym Ośrodku Kultury w Bedlnie 

 

               Panią Elżbietę Swat – zam. Kutno

Uzasadnienie:

Oferta złożona przez kandydatkę spełniała wszystkie wymogi formalne i merytoryczne określone w ogłoszeniu o naborze. W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej Komisja uznała, iż kandydatka posiada wiedze z zakresu przyszłego stanowiska i zdaniem komisji jest odpowiednią osobą na powyższe stanowisko. Kandydatura w/w oceniona została przez członków komisji pozytywnie.

          Postępowanie w ramach naboru przeprowadziła Komisja Konkursowa w składzie:

- Przewodnicząca Komisji – Katarzyna Krzewicka

- Sekretarz Komisji – Teresa  Wawer

- Członek Komisji – Elżbieta Czajka

- Członek Komisji – Agnieszka Nadolska

 

                                  p.o  Dyrektora GOK Bedlno

                                     /-/ Katarzyna Krzewicka

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Krzewicka
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-02-04 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-02-04 15:15:05
  • Liczba odsłon: 1099
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3332726]

przewiń do góry