Centrum Usług Wspólnych

Gminy Bedlno

 

I N F O R M A C J A

 o wyniku naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Główny Księgowy 

          Stosownie do art.15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t. j. Dz.U. z 2018 roku, poz.1260 z późn.zm.) podaje się informację o wyniku przeprowadzonego naboru:

w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Główny Księgowy w Centrum Usług Wspólnych Gminy Bedlno, informuje się, że w odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęły do urzędu w terminie do 25 stycznia 2019 roku trzy oferty.

Po wstępnej ocenie spełnienia wymagań formalnych i merytorycznych złożonych dokumentów wszyscy trzej kandydaci zostali zakwalifikowani do dalszego postępowania.

W wyniku przeprowadzonych w dniu 31 stycznia 2019 roku rozmów kwalifikacyjnych, Komisja wyłoniła na Głównego Księgowego w Centrum Usług Wspólnych Gminy Bedlno

 

               Panią Elżbietę Swat – zam. Kutno

Uzasadnienie:

Oferta złożona przez kandydatkę spełniała wszystkie wymogi formalne i merytoryczne określone w ogłoszeniu o naborze. W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej Komisja uznała, iż kandydatka posiada wiedze z zakresu przyszłego stanowiska i zdaniem komisji jest odpowiednią osobą na powyższe stanowisko.  Kandydatura w/w oceniona została przez członków komisji pozytywnie.

          Postępowanie w ramach naboru przeprowadziła Komisja Konkursowa w składzie:

- Przewodnicząca Komisji – Agnieszka Nadolska

- Sekretarz Komisji – Teresa  Wawer

- Członek Komisji – Elżbieta Czajka


 

                                                            Kierownik CUW Gminy Bedlno

                                                            /-/ Magdalena Gawrońska

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Magdalena Gawrońska
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-02-06 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-02-06 10:26:58
  • Liczba odsłon: 921
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3335130]

przewiń do góry