INFORMACJA ROCZNA ZA 2018 ROK

O WYKONANIU BUDŻETU GMINY BEDLNO

(art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.869)

 

I.       Wykonanie budżetu j.s.t.

Dochody wykonane za 2018 rok                                     - 22.389.653,56

Wydatki wykonane za 2018 rok                                      - 22.007.942,06

Nadwyżka budżetowa                                                     -      381.711,50

II.     Kwota wykorzystanych środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 – 1.146.880,57

III.  Kwota zobowiązań, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 – 0,00

IV.  Kwota dotacji otrzymanych z budżetów j.s.t. – 5.303,65 – (Rozdział 60014) i   33.910,00 (Rozdział 60016) oraz kwoty dotacji udzielonych innym j.s.t.– 35 239,37 (Rozdział 80104).

V.    Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji z wymienieniem podmiotów , których gwarancje
i poręczenia dotyczą – 0,00

VI.  Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz wykaz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej 500 zł w 2018 roku

 

 

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz wykaz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej 500 zł w 2018 roku

Umorzenie należności w zakresie podatków

brak

 

Umorzenie odsetek od zaległości w zakresie podatków

brak

 

Odroczenie terminu płatności  w zakresie podatków

brak

 

Rozłożenie na raty zaległości w zakresie podatków

brak

 

Udzielenie ulgi w podatku rolnym  z tytułu zakupu gruntów

1.      Adam Rosół

2.      Adam Rosół

3.      Tomasz Mańkowski

4.      Anna i Marcin Urbańscy

5.      Elżbieta i Jacek Milczarscy

6.      Hanna i Sławomir Wilinscy

7.      Bogumiła i  Andrzej Kaczmarek

8.      Katarzyna i Przemysław Gajewscy

 

Udzielenie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym

brak

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2018 roku udzielono pomocy publicznej

Lp.


Imię i nazwisko lub nazwa (firma)

Forma pomocy publicznej

1

2

3

1

ABRAMOWICZ ANDRZEJ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

2

ADAMCZYK GRZEGORZ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

3

ADAMCZYK MAREK

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

4

ADAMCZYK ROBERT

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

5

ADAMIAK MICHAŁ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

6

ADAMIAK STANISŁAWA

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

7

ADAMSKI ADAM

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

8

ADASIAK MARCIN

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

9

AMBROZIAK ANDRZEJ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

10

AMBROZIAK LESZEK

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

11

ANDRZEJCZYK JANUSZ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

12

ANDRZEJCZYK KAMIL

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

13

ANDRZEJCZYK WOJCIECH

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

14

ANDRZEJEWSKA MARZENA

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

15

ANTCZAK JAKUB

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

16

ANTCZAK JAN

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

17

ANTCZAK- WOJTCZAK ANITA

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

18

BACZYŃSKA REGINA

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

19

BAGNOWSKI ARKADIUSZ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

20

BALIK JÓZEF

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

21

BANACHOWICZ MICHAŁ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

22

BANACHOWICZ RAFAŁ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

23

BANASIAK MAŁGORZATA

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

24

BARANOWSKA WANDA

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

25

BARANOWSKI GRZEGORZ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

26

BARANOWSKI MAREK

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

27

BARLAK ANDRZEJ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

28

BARLAK GRZEGORZ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

29

BARTOSIAK LUCYNA

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

30

BAWOLAK KATARZYNA

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

31

BEDNAREK ANDRZEJ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

32

BERCZYŃSKA URSZULA

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

33

BIAŁAS SŁAWOMIR

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

34

BIAŁAS TADEUSZ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

35

BIELECKI JACEK

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

36

BIELECKI JAN

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

37

BISIOREK RENATA

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

38

BOGÓLEWSKI WIESŁAW

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

39

BONARSKI PAWEŁ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

40

BOŃCZAK CZESŁAW

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

41

BOŃCZAK DANIEL

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

42

BOŃCZAK KAROL

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

43

BORENSZTEJN DOMINIK

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

44

BORKOWSKI HUBERT

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

45

BORKOWSKI JÓZEF

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

46

BREWIŃSKA BEATA

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

47

BREWIŃSKI ANDRZEJ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

48

BUCZEK MAŁGORZATA

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

49

BUDZICH JACEK

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

50

BUJAŁA BOGUSŁAWA

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

51

BURCEWICZ BEATA

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

52

CHARĄŻKA IRENEUSZ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

53

CHARĄŻKA KATARZYNA

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

54

CHARĄŻKA SŁAWOMIR

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

55

CHATLIŃSKA ALEKSANDRA

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

56

CHLEBNY JAROSŁAW

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

57

CHLEBNY STANISŁAW

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

58

CHYBICKI DANIEL

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

59

CHYBICKI JÓZEF

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

60

CIĄPAŁA GRZEGORZ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

61

CIĄPAŁA MARCIN

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

62

CYBULSKI PAWEŁ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

63

CYGANIAK MARCIN

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

64

CZAJKA WIESŁAW

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

65

CZAJKA WŁODZIMIERZ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

66

CZAJKOWSKI RADOSŁAW

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

67

CZARNECKI DARIUSZ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

68

CZEKAJ MARIUSZ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

69

CZUBA ZBIGNIEW

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

70

DABERGUT PAWEŁ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

71

DAJNOWSKA DOROTA

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

72

DAŁEK ANDRZEJ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

73

DAŁEK GRZEGORZ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

74

DAŁEK KAZIMIERZ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

75

DAŁEK MAGDALENA

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

76

DAŁEK SŁAWOMIR

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

77

DAŁEK SŁAWOMIR

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

78

DAŁEK WIESŁAW

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

79

DEKA SŁAWOMIR

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

80

KOWALSKI PRZEMYSŁAW

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

81

DOLECKA BARBARA

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

82

DOMAŃSKI GRZEGORZ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

83

DOMAŃSKI JAN

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

84

DOMAŃSKI JAROSŁAW

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

85

DOMINIAK ADAM

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

86

DOMINIAK ANDRZEJ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

87

DOMINIAK MIROSŁAW

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

88

DOMINIAK SŁAWOMIR

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

89

DRABIK ANETA

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

90

DRABIK BOGUSŁAW

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

91

DRABIK GRZEGORZ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

92

DRABIK KONRAD

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

93

DRZEWOSZEWSKI PIOTR

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

94

DUBIEL WALDEMAR

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

95

DUDKA WALDEMAR

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

96

DUDKIEWICZ WIESŁAW

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

97

DUDKOWSKA GRAŻYNA

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

98

DURMA JERZY

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

99

DUTKOWSKI JAN

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

100

DUTKOWSKI PIOTR

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

101

DWOJACKI KRZYSZTOF

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

102

DYSIEROWICZ KRZYSZTOF

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

103

DYSIEROWICZ SŁAWOMIR

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

104

DZIĘGIELEWSKA MONIKA

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

105

FABIAŃSKI ADAM

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

106

FABIAŃSKI HENRYK

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

107

FELCZAK PRZEMYSŁAW

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

108

FERCIKOWSKI SŁAWOMIR

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

109

FIDRYSIAK PIOTR

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

110

FIJAŁKOWSKI JAN

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

111

FIJOŁEK PIOTR

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

112

FILIPCZAK STANISŁAW

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

113

FLISIAK STANISŁAW

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

114

FLISIAK TOMASZ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

115

FLORCZAK ANNA

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

116

WODZYŃSKI PRZEMYSŁAW

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

117

FLORCZAK TERESA

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

118

FOLWARNIAK JAKUB

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

119

FOLWARNIAK KRZYSZTOF

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

120

FRĄCKIEWICZ KAMILA

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

121

FUDAŁA ANDRZEJ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

122

GABRJELCZYK ZBIGNIEW

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

123

GABRYELCZYK JACEK

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

124

GACH KAMIL

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

125

GACH KRZYSZTOF

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

126

GAJDA KAMIL

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

127

GAJDA SŁAWOMIR

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

128

GAJEK JERZY

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

129

GAJEK MARIUSZ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

130

GAJEWSKA KATARZYNA

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

131

GAJEWSKI MARIUSZ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

132

GAJEWSKI MIROSŁAW

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

133

GAJEWSKI PRZEMYSŁAW

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

134

GAJEWSKI ROMAN

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

135

GAJEWSKI STANISŁAW

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

136

GALANT DARIUSZ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

137

GALANT IRENEUSZ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

138

GALANT TOMASZ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

139

GAŁAJ WALDEMAR

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

140

GAŁUSA GRZEGORZ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

141

GAŁUSA PIOTR

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

142

GAŁUSA ZBIGNIEW

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

143

GANDZIAREK ALINA

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

144

GARSTKA MACIEJ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

145

GASIK ALEKSANDER

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

146

GASIK JACEK

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

147

GASIK KAMILA

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

148

GASIK LESZEK

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

149

GASIK RAFAŁ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

150

GASIK WŁODZIMIERZ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

151

GAWROŃSKI SŁAWOMIR

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

152

GAWRYSZCZAK JAROSŁAW

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

153

GĘBICKI ADAM

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

154

GŁADKI JACEK

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

155

GŁOWACKI KRZYSZTOF

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

156

GŁYDZIAK ŁUKASZ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

157

GOLIS MAREK

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

158

GOLIS RENATA

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

159

GOŁĘBIEWSKI GRZEGORZ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

160

GOŁĘBIEWSKI KRZYSZTOF

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

161