INFORMACJA  ROCZNA  ZA  2015 ROK  O  WYKONANIU BUDŻETU GMINY BEDLNO

                    

( art.37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Dz.U. z 2013 r,  poz. 885 z późn zm.)

 

 

 

 1. Wykonanie budżetu j.s.t.

 

      Dochody wykonane za 2015 rok                                      - 14.095.206,57

      Wydatki wykonane za  2015 rok                                      - 12.938.776,86

      Nadwyżka budżetowa                                                       -  1.156.429,71

 

 

 1. Kwota wykorzystanych środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2

 

Kwota 34.943,- ( rodz. 80110 )

 

 1. Kwota zobowiązań, o których mowa w art. 72 ust 1 pkt 4  - 0,00

 

 1. Kwota dotacji otrzymanych z budżetów j.s.t. 2.500,-( rozdz. 60014 ) oraz kwoty dotacji udzielonych innym j.s.t. – 35.128,30 ( rozdz. 80104 )

 

 

 1. Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą – 0,00

 

 1. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz wykaz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej 500 zł w 2015 roku.

 

 

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATY NA  RATY W  KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ 500 zł w 2015 ROKU

 

Odroczenie terminu płatności  w zakresie podatków

          brak

Rozłożenie na raty zaległości w zakresie podatków

          brak

Udzielenie ulgi w podatku rolnym  z tytułu zakupu gruntów

1.         Alicja i Konrad Olejniczak,

2.         Łukasz  Janus,

3.         Krystyna  i Jan  Wróbel,

4.         Bogumiła i Adam  Fabiańscy,

5.         Aneta i Łukasz Stępień,

6.         Marcin Cyganiak,

7.         Łukasz Kołodziejski,

8.         Małgorzata i Artur Jakubowscy,

9.         Ewelina i Marek Tarkowscy,

10.       Ewelina i Marek Tarkowscy,

11.       Ewelina i Marek Tarkowscy,

12.       Aleksandra i Tomasz Sałuda,

13.       Hanna i Jacek  Wegner,

14.       Henryka i  Bogusław Kaczor,

15.       Anna i Witold Sołtyszewski,

16.       Tomasz  Stańczyk,

17.       Michał Wodzyński,

18.       Elżbieta i  Remigiusz Marciniak,

19.       Elżbieta i  Remigiusz Marciniak,

20.       Elżbieta i  Remigiusz Marciniak.

 

 

Udzielenie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym

1.         Aneta i Jacek Maciejewscy.

 

 

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W 2015 ROKU W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO UMORZEŃ W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ 500 zł, WRAZ ZE WSKAZANIEM WYSOKOŚCI UMORZONYCH KWOT I PRZYCZYN UMORZENIA

 

Umorzenie należności w zakresie podatków

1. Woźniak Mirosław, zam. Kutno – 1448,00 zł – ważny interes podatnika

Umorzenie odsetek od zaległości w zakresie podatków

           1. Woźniak Mirosław, zam. Kutno – 95,00 zł – ważny interes podatnika

 

 

 

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W 2015 ROKU UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ            

                       

                       

Lp. Imię i nazwisko lub nazwa (firma) Forma pomocy publicznej

                       

                       

1                                   2                             3

1          ABRAMOWICZ ANDRZEJ           Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

2          ADAMCZYK GRZEGORZ            Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

3          ADAMCZYK MAREK        Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

4          ADAMCZYK ROBERT       Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

5          ADAMIAK MICHAŁ          Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

6          ADAMIAK STANISŁAWA Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

7          ADAMSKI GRZEGORZ     Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

8          ADASIAK MARCIN           Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

9          AMBROZIAK ANDRZEJ   Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

10        AMBROZIAK LESZEK      Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

11        AMBROZIAK TOMASZ     Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

12        ANCEROWICZ JACEK      Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

13        ANDRZEJCZYK JANUSZ Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

14        ANDRZEJCZYK KAMIL   Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

15        ANDRZEJCZYK WOJCIECH        Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

16        ANDRZEJEWSKA MARZENA     Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

17        ANTCZAK JAKUB  Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

18        ANTCZAK JAN       Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

19        ANTCZAK- WOJTCZAK ANITA  Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

20        ANTONIAK ZBIGNIEW    Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

21        ANTOSIK WIESŁAWA       Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

22        BACZYŃSKA REGINA     Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

23        BACZYŃSKI WŁADYSŁAW        Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

24        BALIK JÓZEF          Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

25        BANACHOWICZ EUGENIUSZ    Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

26        BANACHOWICZ TADEUSZ         Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

27        BANASIAK MAŁGORZATA         Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

28        BARANOWSKA WANDA  Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

29        BARANOWSKI MAREK   Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

30        BARLAK ANDRZEJ           Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

31        BARLAK GRZEGORZ       Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

32        BARTOSIAK JANUSZ        Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

33        BARTOSIAK LUCYNA      Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

34        BAWOLAK KATARZYNA Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

35        BEDNAREK ANDRZEJ      Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

36        BERCZYŃSKA URSZULA            Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

37        BIAŁAS TADEUSZ Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

38        BIELECKI JACEK   Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

39        BIELECKI JAN        Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

40        BILSKI BOGDAN   Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

41        BISIOREK RENATA           Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

42        BOGÓLEWSKI WIESŁAW            Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

43        BOŁDOWICZ TOMASZ     Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

44        BONARSKI EUGENIUSZ  Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

45        BOŃCZAK CZESŁAW       Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

46        BOŃCZAK KAROL            Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

47        BOŃCZAK TADEUSZ        Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

48        BORENSZTEJN DOMINIK           Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

49        BORKOWSKI HUBERT     Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

50        BORKOWSKI JÓZEF         Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

51        BREWIŃSKA BEATA         Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

52        BREWIŃSKI ANDRZEJ     Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

53        BREWIŃSKI ZDZISŁAW  Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

54        BUCZEK MAŁGORZATA  Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

55        BUDZICH JACEK   Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

56        BUJAŁA BOGUSŁAWA     Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

57        BURCEWICZ BEATA         Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

58        CHARĄŻKA IRENEUSZ   Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

59        CHARĄŻKA KATARZYNA          Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

60        CHARĄŻKA SŁAWOMIR Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

61        CHLEBNY JAROSŁAW     Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

62        CHLEBNY STANISŁAW    Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

63        CHYBICKI JÓZEF  Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

64        CIĄPAŁA DARIUSZ           Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

65        CIĄPAŁA MARCIN            Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

66        CYGANIAK KRZYSZTOF            Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

67        CYGANIAK MARCIN       Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

68        CZAJKA WIESŁAW            Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

69        CZAJKA WŁODZIMIERZ  Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

70        CZAJKOWSKI ZDZISŁAW           Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

71        CZARNECKI DARIUSZ    Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

72        CZEKAJ WIESŁAW            Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

73        CZUBA ZBIGNIEW            Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

74        DABERGUT PAWEŁ          Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

75        DAJNOWSKA DOROTA    Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

76        DAŁEK ANDRZEJ  Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

77        DAŁEK GRZEGORZ          Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

78        DAŁEK KAZIMIERZ         Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

79        DAŁEK SŁAWOMIR          Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

80        DAŁEK SŁAWOMIR          Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

81        DAŁEK WIESŁAW Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

82        DEKA SŁAWOMIR Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

83        DĘBSKI SEWERYN            Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

84        DŁUŻNIEWSKI PIOTR      Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

85        DOLECKA BARBARA       Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

86        DOMAŃSKI GRZEGORZ  Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

87        DOMAŃSKI JAN     Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

88        DOMAŃSKI JAROSŁAW  Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

89        DOMINIAK ADAM Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

90        DOMINIAK ANDRZEJ       Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

91        DOMINIAK MIROSŁAW   Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

92        DOMINIAK SŁAWOMIR   Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

93        DOMŻAŁ PAWEŁ   Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

94        DRABIK ANETA     Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

95        DRABIK BOGUSŁAW       Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

96        DRABIK GRZEGORZ        Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

97        DRABIK KONRAD Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

98        DRZEWOSZEWSKI PIOTR           Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

99        DUBIEL WALDEMAR        Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

100      DUDKA JACEK       Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

101      DUDKA WALDEMAR        Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

102      DUDKIEWICZ WIESŁAW Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

103      DURMA JERZY       Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

104      DUTKOWSKI JAN  Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

105      DUTKOWSKI PIOTR          Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

106      DWOJACKI KRZYSZTOF Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

107      DYSIEROWICZ SŁAWOMIR       Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

108      DZIĘGIELEWSKA MONIKA        Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

109      FABIAŃSKI ADAM            Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

110      FABJANOWSKI ADAM     Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

111      FELCZAK PRZEMYSŁAW            Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

112      FERCIKOWSKI SŁAWOMIR        Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

113      FIDRYSIAK PIOTR Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

114      FIJAŁKOWSKI JAN           Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

115      FIJOŁEK PIOTR      Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

116      FILIPCZAK STANISŁAW  Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

117      FLISIAK STANISŁAW       Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

118      FLISIAK TOMASZ  Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

119      FLORCZAK ALEKSANDER         Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

120      FLORCZAK ANNA Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

121      WODZYŃSKI PRZEMYSŁAW     Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

122      FLORCZAK MIROSŁAW  Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

123      FLORCZAK TERESA         Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

124      FOLWARNIAK KRZYSZTOF       Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

125      FRONTCZAK ANITA         Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

126      GABRJELCZYK ZBIGNIEW        Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

127      GABRYELCZYK JACEK   Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

128      GACH KRZYSZTOF           Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

129      GAJDA KAMIL        Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

130      GAJDA SŁAWOMIR           Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

131      GAJEK JERZY         Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

132      GAJEK MARIUSZ   Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

133      GAJEWSKI MARIUSZ       Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

134      GAJEWSKI MIROSŁAW    Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

135      GAJEWSKI PRZEMYSŁAW          Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

136      GAJEWSKI ROMAN          Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

137      GAJEWSKI STANISŁAW   Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

138      GALANT DARIUSZ           Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

139      GALANT IRENEUSZ         Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

140      GALANT TOMASZ Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

141      GAŁAJ MARIUSZ   Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

142      GAŁAJ WALDEMAR          Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

143      GAŁUSA GRZEGORZ        Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

144      GAŁUSA PIOTR      Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

145      GAŁUSA ZBIGNIEW         Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

146      GARSTKA JACEK   Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

147      GARSTKA MACIEJ Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

148      GARSTKA PIOTR    Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

149      GASIK ALEKSANDER      Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

150      GASIK JACEK         Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

151      GASIK LESZEK      Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

152      GASIK RAFAŁ        Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

153      GAWROŃSKI SŁAWOMIR           Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

154      GAWRYSZCZAK JAROSŁAW     Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

155      GĘBICKI ADAM     Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

156      GŁADKI JACEK      Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

157      GŁOWACKI KRZYSZTOF Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

158      GOLIS MAREK       Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

159      GOLIS RENATA      Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

160      GOŁĘBIEWSKI GRZEGORZ        Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

161      GOŁĘBIEWSKI KRZYSZTOF      Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

162      GORĄCY JACEK    Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

163      GÓRCZYŃSKI ANDRZEJ Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

164      GÓRCZYŃSKI CZESŁAW            Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

165      GÓRCZYŃSKI PIOTR        Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

166      GRALAK WŁODZIMIERZ            Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

167      GRANOSIK LESZEK         Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

168      GRAWENDER WALDEMAR        Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

169      GRENDYSZ TOMASZ        Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

170      GRONOWSKI SŁAWOMIR           Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

171      GRUSZCZYŃSKA FILOMENA    Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

172      GRZELAK SŁAWOMIR     Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

173      GUZ GRZEGORZ    Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

174      GUZ MARIUSZ       Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

175      GUZOWSKI ZDZISŁAW   Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

176      HARĄŻKA BARTŁOMIEJ Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

177      HARĄŻKA JAROSŁAW     Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

178      HARĄŻKA KRZYSZTOF   Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

179      HOLEWA ALICJA   Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

180      HOLEWA MAREK   Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

181      IGNACZAK MAREK          Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

182      IMIOŁEK EDWARD           Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

183      IWANIAK IRENA   Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

184      JABŁOŃSKA CZESŁAWA Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

185      JABŁOŃSKI JAN    Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

186      JABŁOŃSKI ROBERT        Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

187      JABŁOŃSKI SŁAWOMIR  Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

188      JAGNIĄTKOWSKI GRZEGORZ  Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

189      JAKUBOWSKI ARTUR      Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

190      JAKUBOWSKI ARTUR      Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

191      JAKUBOWSKI GRZEGORZ         Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

192      JAKUBOWSKI TOMASZ   Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

193      JAKUBOWSKI WŁADYSŁAW     Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

194      JANCZEWSKA WIOLETA Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

195      JANCZEWSKI MAREK      Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

196      JANCZEWSKI TOMASZ    Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

197      JANICKI DARIUSZ            Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

198      JANICKI ROBERT  Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

199      JANISZEWSKI TADEUSZ Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

200      JANKOWSKA-ZIEMLEWSKA JOLANTA          Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

201      JANKOWSKI JACEK         Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

202      JANKOWSKI MAREK       Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

203      JANUS JÓZEF          Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

204      JAROS ANDRZEJ    Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

205      JAROS ANNA          Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

206      JAROS DARIUSZ    Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

207      JAROS JACEK         Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

208      JAROS JERZY          Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

209      JAROS JÓZEF          Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

210      JAROS KAZIMIERZ           Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

211      JAROS MAREK       Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

212      JAROS PIOTR          Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

213      JAROS PRZEMYSŁAW      Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

214      JAROS ZBIGNIEW Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

215      JAROSZEWSKI PAWEŁ     Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

216      JĘDRZEJCZAK JACEK      Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

217      JÓŹWIAK JAROSŁAW      Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

218      JÓŹWIAK JAROSŁAW      Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

219      JÓŹWIAK RENATA            Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

220      KABA ZBIGNIEW  Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

221      KACPERSKI PIOTR           Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

222      KACPRZAK BOGDAN      Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

223      KACPRZAK HELENA       Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

224      KACZMAREK ANNA        Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

225      KACZMAREK BOGUMIŁA          Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

226      KACZMAREK MARCIN    Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

227      KACZMAREK WOJCIECH           Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

228      KACZOR BOGUSŁAW      Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

229      KACZOR IRENEUSZ         Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

230      KACZOR JACEK     Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

231      KACZOR JAN          Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

232      KACZYŃSKI WIESŁAW   Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

233      KALBARCZYK JAN          Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

234      KALETA DARIUSZ Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

235      KAŁEMBASIAK KAMIL   Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

236      KAMIŃSKA MARTA          Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

237      KAMIŃSKI KRYSTIAN     Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

238      KAPUSTA ELEONORA      Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

239      KARCZEWSKI ANDRZEJ Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

240      KARDYNALSKI KRZYSZTOF    Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

241      KARPIAK ANDRZEJ          Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

242      KARSKI WITOLD   Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

243      KARWACKA ANETA          Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

244      KATARZYŃSKI MAREK   Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

245      KAZIMIERCZAK PAWEŁ Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

246      KICIŃSKI JANUSZ Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

247      KITLIŃSKI ZDZISŁAW     Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

248      KŁYS CZESŁAW     Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

249      KŁYS-KOŁODZIEJCZYK MONIKA       Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

250      KOCHANEK RYSZARD    Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

251      KOŁACH KRZYSZTOF     Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

252      KOŁACH STANISŁAW      Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

253      KOŁACH STANISŁAW      Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

254      KOŁACZYK BOGDAN      Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

255      KOŁACZYK JAROSŁAW  Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

256      KOŁACZYŃSKI MARIUSZ          Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

257      KOŁODZIEJCZYK MACIEJ         Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

258      KOŁODZIEJSKI MAREK  Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

259      KOŁODZIEJSKI MIROSŁAW       Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

260      KOMINIAK MAREK          Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

261      KOMINIAK SŁAWOMIR   Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

262      KOSNO KAROL      Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

263      KOSTUSIAK ELIASZ         Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

264      KOSZEWSKI KAZIMIERZ           Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

265      KOTECKI MACIEJ  Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

266      KOTLIŃSKI ANDRZEJ      Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

267      KOTLIŃSKI ROBERT        Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

268      KOTULSKA AGNIESZKA Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

269      KOTULSKI EUGENIUSZ  Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

270      KOWALCZYK JAN Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

271      KOWALCZYK MAREK     Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

272      KOWALCZYK MAREK     Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

273      KOWALSKA MIROSŁAWA           Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

274      KOWALSKI KRZYSZTOF Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

275      KOWALSKI RAFAŁ           Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

276      KOWALSKI TOMASZ        Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

277      KOWALSKI ZBIGNIEW    Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

278      KOZŁOWSKI MAREK       Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

279      KRAKOWIAK JACEK       Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

280      KRAKOWIAK RYSZARD Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

281      KRASKA SŁAWOMIR       Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

282      KRASZKIEWICZ KRZYSZTOF   Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

283      KRÓL ŁUKASZ       Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

284      KRÓLIKOWSKI KRZYSZTOF     Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

285      GOŁĘBIEWSKI SŁAWOMIR        Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

286      KRYSZTOFIAK MARZENA         Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

287      KUBACZYK HENRYK      Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

288      KUBACZYK WOJCIECH  Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

289      KUBACZYK ZDZISŁAW  Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

290      KUBIAK BOŻENA Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

291      KUBIAK DANIEL   Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

292      KUBIAK EMILIA    Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

293      KUBIAK KRZYSZTOF      Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

294      KUBIAK MARIUSZ           Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

295      KUBIAK KATARZYNA     Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

296      KUBIAK MIROSŁAW        Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

297      KUBICA ARKADIUSZ       Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

298      KUBICA SŁAWOMIR        Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

299      KUCHARSKI GRZEGORZ            Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

300      KURAS RADOSŁAW         Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

301      KWIATKOWSKI ŁUKASZ            Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

302      KWIATKOWSKI MIROSŁAW      Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

303      KWIATKOWSKI ZBIGNIEW        Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

304      LASECKI JACEK    Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

305      LEŚNIEWSKI ANDRZEJ   Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

306      LEWANDOWSKA MARIA            Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

307      LEWANDOWSKI ALEKSANDER            Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

308      LEWANDOWSKI ANDRZEJ         Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

309      LEWANDOWSKI EMILIAN          Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

310      LEWANDOWSKI MARCIN           Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

311      LEWANDOWSKI PAWEŁ  Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

312      LEWANDOWSKI STANISŁAW    Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

313      LEWANIAK EMILIA          Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

314      LEWARSKI IRENEUSZ     Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

315      LEWARSKI JERZY Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

316      LEWICKI ANDRZEJ           Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

317      LEWIŃSKA MONIKA        Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

318      LICKOWSKI JAROSŁAW Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

319      LICKOWSKI KRZYSZTOF           Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

320      LICKOWSKI RYSZARD    Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

321      LICZKOWSKI PAWEŁ       Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

322      LUBOCHA WOJCIECH      Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

323      ŁADZIKOWSKI DARIUSZ           Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

324      ŁAZIKOWSKI KRZYSZTOF        Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

325      ŁĄPIEŚ ANNA         Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

326      ŁĄPIEŚ EDWARD   Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

327      ŁĄPIEŚ MAŁGORZATA    Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

328      ŁĄPIEŚ SEBASTIAN          Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

329      ŁUCZAK ALICJA    Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

330      MACIAK BARBARA         Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

331      MACIAK GABRIELA        Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

332      MACIEJEWSKA SYLWIA Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

333      MACIEJEWSKI JACEK      Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

334      MAJCHRZAK KAMIL        Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

335      MAJEWSKI ARTUR            Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

336      MAJEWSKI DARIUSZ       Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

337      MAJTCZAK MARCIN        Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

338      MAJTCZAK MAREK          Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

339      MAŃKOWSKI TOMASZ    Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

340      MARCINIAK JANUSZ       Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

341      MARCINIAK JAROSŁAW Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

342      MARCINIAK JÓZEF          Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

343      MARCINIAK REMIGIUSZ           Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

344      MARKOWSKI ARKADIUSZ        Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

345      MAŚLANKA GRZEGORZ Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

346      MAŚLANKA PAWEŁ          Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

347      MAŚLANKIEWICZ ZBIGNIEW   Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

348      MATCZAK JAN       Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

349      MATEREK KRZYSZTOF    Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

350      MATUSZEWSKI JAN          Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

351      MATYSEK BARBARA       Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

352      MATYSEK KATARZYNA  Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

353      MATYSIAK LESZEK          Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

354      MATYSIAK MAREK          Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

355      MEDYŃSKI RAFAŁ           Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

356      MICHALAK JÓZEF            Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

357      MICHALAK MARIUSZ     Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

358      MICHALSKI ZDZISŁAW  Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

359      MIKOŁAJCZYK JAKUB    Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

360      MIKOŁAJCZYK ROBERT Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

361      MILCZARSKI JACEK        Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

362      MINISZEWSKI MIECZYSŁAW    Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

363      MISZTAL MACIEJ   Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

364      MISZTAL RADOSŁAW      Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

365      MIZIOŁEK KATARZYNA Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

366      MIZIOŁEK MARCIN          Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

367      MIZIOŁEK MIROSŁAW    Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

368      MORAWSKI WIESŁAW     Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

369      MOSTOWSKI ADAM         Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

370      MOŹDZIERZEWSKA MAGDALENA     Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

371      MROWICKI BARTŁOMIEJ           Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

372      MROWICKI MAREK          Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

373      MURAS MIROSŁAW          Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

374      MYSZEWSKI MICHAŁ      Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

375      MYSZKOWSKI GABRIEL            Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

376      MYSZKOWSKI MARCIN  Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

377      NALEWAJCZYK MIROSŁAWA   Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

378      NARTOWSKI PAWEŁ        Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

379      NASALSKI ŁUKASZ         Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

380      NIKODEMIAK MARCIN   Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

381      NOWAK EWA          Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

382      NOWICKI KRZYSZTOF    Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

383      NOWOWIEJSKI RYSZARD          Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

384      NYKIEL DAMIAN  Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

385      NYKIEL HENRYK  Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

386      NYKIEL WIESŁAW            Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

387      NYKIEL ZYGMUNT           Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

388      OLCZAK ADAM     Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

389      OLCZAK JACEK     Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

390      OLEJNICZAK KONRAD   Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

391      OLEJNICZAK ŁUKASZ     Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

392      OLEJNICZAK SYLWESTER         Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

393      OLESIŃSKA ELŻBIETA    Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

394      OLESIŃSKI GRZEGORZ   Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

395      OLESIŃSKI STANISŁAW  Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

396      OLISZEWSKI KRZYSZTOF          Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

397      ORLIKOWSKI KRZYSZTOF        Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

398      PACIORKOWSKA DANUTA        Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

399      PAKULSKI WOJCIECH     Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

400      PAŁATYŃSKI ANDRZEJ   Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

401      PAŁATYŃSKI MARCIN     Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

402      PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA b.d. Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

403      PASIKOWSKI MARCIN    Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

404      PASTUSIAK ALINA           Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

405      PASZKIEWICZ KRYSTYNA         Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

406      PAWLIKOWSKI BOGDAN           Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

407      PAWŁOWSKI MAREK       Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

408      PAWŁOWSKI WIESŁAW   Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

409      PERKA EWA Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

410      PERKA ZDZISŁAW            Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

411      PERZYŃSKI TADEUSZ     Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

412      PIESTRZENIEWICZ ANNA          Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

413      PIETRAS MARTA    Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

414      PIETRZAK DOMINIK        Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

415      PIETRZAK KRZYSZTOF   Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

416      PIETRZAK WOJCIECH      Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

417      PILARSKI BOGDAN          Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

418      PILARSKI KAZIMIERZ     Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

419      PIŃKOWSKI STANISŁAW            Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

420      PIŃKOWSKI ZBIGNIEW  Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

421      PIOTROWSKA DANUTA   Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

422      PIÓRKOWSKA WIOLETTA          Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

423      PIÓRKOWSKI MIROSŁAW          Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

424      PISARSKI RAFAŁ   Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

425      PISARSKI TOMASZ           Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

426      PLAK WACŁAW      Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

427      PLEWKA JANUSZ  Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

428      PLICHTA PIOTR      Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

429      PODGÓRSKA MIROSŁAWA        Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

430      POGORZELSKI ANDRZEJ            Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

431      POLAŃCZYK BARBARA Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

432      POLAŃCZYK DARIUSZ   Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

433      POLAŃCZYK HENRYK    Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

434      POLAŃCZYK MICHAŁ     Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

435      POLAŃCZYK TADEUSZ   Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

436      POPŁAWSKI TOMASZ      Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

437      PROŚNIEWSKA HONORATA       Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

438      PROŚNIEWSKI ARKADIUSZ      Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

439      PROŚNIEWSKI JAN           Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

440      PROŚNIEWSKI MAREK    Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

441      PRÓSZKOWSKA RENATA            Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

442      PRZYBYSZ JAN      Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

443      PRZYTULSKI SŁAWOMIR           Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

444      PSZCZÓŁKOWSKA RENATA       Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

445      PUCHALSKI MARIAN      Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

446      PUCHALSKI RYSZARD    Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

447      RACEWICZ GRZEGORZ   Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

448      RACEWICZ KRZYSZTOF Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

449      RADOSIEWICZ MAREK   Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

450      RATAJCZYK JAROSŁAW  Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

451      RATAJCZYK SYLWESTER           Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

452      REDLICKI BOLESŁAW     Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

453      ROGALSKI PAWEŁ            Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

454      ROJEWSKA DANUTA        Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

455      ROJEWSKA IRENA            Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

456      ROJEWSKI HENRYK         Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

457      ROJEWSKI MAREK           Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

458      ROJEWSKI SZYMON         Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

459      ROSIAK DANIEL   Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

460      ROSIAK HENRYK  Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

461      ROSIAK KRYSTIAN          Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

462      ROSIŃSKA JANINA           Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

463      ROSIŃSKI GRZEGORZ     Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

464      ROSIŃSKI MIECZYSŁAW            Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

465      ROSOŁOWSKI MICHAŁ   Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

466      ROSOŁOWSKI TOMASZ   Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

467      ROSÓŁ ADAM         Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

468      RÓŻYCKA MONIKA         Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

469      RÓŻYCKI GRZEGORZ      Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

470      RÓŻYCKI ZDZISŁAW       Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

471      RUDNICKI ANDRZEJ        Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

472      RUTKOWSKI BOGUSŁAW          Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

473      RYBUS LESZEK      Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

474      RYCZKOWSKI KRZYSZTOF       Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

475      RYCZKOWSKI SŁAWOMIR         Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

476      RYKOWSKA-BALEJA AGNIESZKA      Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

477      RYKOWSKI MARIUSZ      Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

478      RZEPECKI MARIAN          Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

479      RZEPECKI REMIGIUSZ    Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

480      RZEPNIKOWSKI PIOTR   Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

481      SAKOWSKI WALDEMAR Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

482      SAŁUDA TOMASZ Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

483      SIECZKOWSKI SYLWESTER      Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

484      SIEMIŃSKA ALINA           Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

485      SIERAKOWSKI MARIAN Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

486      SIERAKOWSKI ZBIGNIEW         Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

487      SITEK BOGDAN     Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

488      SIUDA STANISŁAW           Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

489      SKONIECZNY TADEUSZ  Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

490      SOBAŃSKI GRZEGORZ   Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

491      SOBIERAJSKI SŁAWOMIR          Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

492      SOBIERAŃSKI ANDRZEJ Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

493      SOKOŁOWICZ BOGDAN Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

494      SOKOŁOWICZ GRZEGORZ         Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

495      SOKÓŁ ALEKSANDRA     Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

496      SOŁTYSZEWSKA ANNA  Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

497      SOŁTYSZEWSKI ŁUKASZ           Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

498      SOŁTYSZEWSKI WIESŁAW        Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

499      SOŁTYSZEWSKI WITOLD           Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

500      STANIASZEK STANISŁAW          Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

501      STANKIEWICZ ROBERT   Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

502      STAŃCZYK RYSZARD      Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

503      STAŃCZYK SYLWESTER Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

504      STASIAK EDWARD            Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

505      STASIAK GRZEGORZ       Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

506      STASIAK JACEK     Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

507      STASIAK MAREK   Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

508      STASIAK PAWEŁ    Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

509      STASIAK WOJCIECH        Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

510      STELMASZCZYK DOROTA         Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

511      STĘPIEŃ ANDRZEJ            Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

512      STĘPIEŃ ŁUKASZ  Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

513      STĘPIEŃ PIOTR      Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

514      STRZELECKI KAMIL        Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

515      SUCHORZEWSKI RADOSŁAW   Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

516      SUJECKI GRZEGORZ        Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

517      SUJECKI MIROSŁAW        Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

518      SUJECKI ROBERT  Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

519      SZADKOWSKI ANDRZEJ Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

520      SZADKOWSKI MAREK    Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

521      SZADKOWSKI PAWEŁ     Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

522      SZAFRAN MARCIN           Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

523      SZAFRAN PAWEŁ  Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

524      SZCZEPANIAK BEATA     Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

525      SZCZEPANIAK SŁAWOMIR        Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

526      SZCZEŚNIAK JAROSŁAW           Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

527      SZCZODRAK ADAM         Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

528      SZURABIK-PARADOWSKA ANNA       Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

529      SZWAJEWSKI GRZEGORZ          Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

530      SZYMAŃSKI JAROSŁAW Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

531      SZYMAŃSKI STANISŁAW           Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

532      SZYMCZAK JERZY           Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

533      SZYMCZAK WIESŁAW     Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

534      ŚLĘZAK SŁAWOMIR        Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

535      ŚWIĄTKOWSKA BARBARA       Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

536      ŚWIECKI ANDRZEJ           Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

537      ŚWIECKI JÓZEF     Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

538      TARCZYŃSKA BEATA      Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

539      TARCZYŃSKI RYSZARD Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

540      TARCZYŃSKI TOMASZ    Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

541      TARKA AGNIESZKA         Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

542      TARKA ANDRZEJ   Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

543      TARKA ANDRZEJ   Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

544      TARKA GRZEGORZ           Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

545      TARKA JACEK        Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

546      TARKA ZBIGNIEW            Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

547      TARKOWSKA BARBARA Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

548      TARKOWSKI ADAM          Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

549      TARKOWSKI JAN   Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

550      TARKOWSKI MAREK       Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

551      TARKOWSKI SYLWESTER          Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

552      TARNOWSKA MAGDALENA      Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

553      TARNOWSKI SŁAWOMIR            Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

554      TERANOWICZ MARIANNA        Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

555      TOKARSKI DARIUSZ       Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

556      TOKARSKI GRZEGORZ   Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

557      TOMCZAK WIOLETA        Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

558      TOMCZAK WOJCIECH     Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

559      TOPOLSKI DARIUSZ        Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

560      TOPOLSKI IRENEUSZ      Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

561      TORZYŃSKI MAREK        Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

562      TRAFALSKI DARIUSZ      Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

563      TREMBACZYK DOROTA Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

564      TREMBACZYK SYLWESTER      Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

565      TWOROŻYŃSKI ANDRZEJ          Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

566      TYBURA ANDRZEJ            Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

567      TYBURA MAREK   Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

568      TYBURA-ŚCIBOR ANNA Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

569      TYRKO KAMIL       Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

570      TYSZKIEWICZ DAWID     Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

571      ULATOWSKI LECHOSŁAW         Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

572      ULATOWSKI MICHAŁ      Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

573      URBANEK BARBARA      Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

574      URBANEK RAFAŁ Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

575      URBAŃSKA ANNA            Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

576      URBAŃSKI GRZEGORZ   Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

577      URBAŃSKI LESZEK          Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

578      URBAŃSKI MARIUSZ      Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

579      URBAŃSKI PAWEŁ           Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

580      WACHOWICZ ANETA       Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

581      WACHULSKA IWONA      Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

582      WACŁAWIAK ANDRZEJ   Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

583      WALBURG WIESŁAW       Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

584      WALCZAK MARZANNA  Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

585      WARZYWODA PRZEMYSŁAW   Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

586      WASIAK ANDRZEJ            Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

587      WASIAK GRAŻYNA          Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

588      WASILEWSKI MARIAN    Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

589      WASILEWSKI ROBERT     Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

590      WAŻYŃSKI ADAM Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

591      WĄSIK IRENEUSZ Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

592      WĄSIK KRZYSZTOF         Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

593      WEGNER JACEK    Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

594      WENERSKI ZBIGNIEW    Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

595      WESELAK JAN       Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

596      WESOŁOWSKI KRZYSZTOF       Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

597      WĘGOROWSKA SYLWIA Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

598      WIECHNA JANUSZ            Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

599      WIECHNA TADEUSZ         Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

600      WIECHNO - CHARĄŻKA BOŻENA       Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

601      WIECZOREK ŁUKASZ      Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

602      WIELEC ANDRZEJ Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

603      WIELEC WIESŁAW            Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

604      WIELEMBOREK ZENON  Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

605      WIELKOPOLAN ANDRZEJ          Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

606      WILIŃSKI MIROSŁAW     Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

607      WILIŃSKI SŁAWOMIR     Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

608      WILIŃSKI WIESŁAW        Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

609      WIŃKOWSKI MAREK       Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

610      WIŚNIEWSKI GRZEGORZ           Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

611      WITCZAK ALEKSANDRA           Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

612      WITCZAK PIOTR    Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

613      WITEK WIESŁAW  Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

614      WITKOWSKA HALINA     Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

615      WITKOWSKI JAN   Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

616      WITKOWSKI ŁUKASZ      Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

617      WITKOWSKI MARIUSZ    Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

618      WITKOWSKI TOMASZ      Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

619      WŁODARCZYK ANDRZEJ           Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

620      WŁODARCZYK KAZIMIERZ      Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

621      WŁODARCZYK KRYSTYNA       Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

622      WŁODARCZYK MAGDALENA  Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

623      WŁODARCZYK MARCIN            Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

624      WŁODARCZYK PIOTR     Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

625      WŁODARCZYK ZBIGNIEW        Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

626      WODZYŃSKA MARIOLA Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

627      WODZYŃSKA MONIKA   Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

628      WODZYŃSKI STANISŁAW          Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

629      WOJCIECHOWSKA BEATA          Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

630      WOJCIECHOWSKI JANUSZ        Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

631      WOJTAS PIOTR       Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

632      WOJTASIAK WOJCIECH  Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

633      WOJTCZAK ZBIGNIEW    Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

634      WOLSZCZAK MARIUSZ  Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

635      WORKOWSKI JAROSŁAW          Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

636      WOŹNIAK KRYSTYNA    Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

637      WOŹNIAK MARIA Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

638      WÓDKA JÓZEF       Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

639      WÓDKA KRZYSZTOF       Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

640      WÓDKA MAŁGORZATA   Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

641      BOGDAN MAREK  Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

642      WRÓBEL JAN          Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

643      WRÓBEL STANISŁAW      Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

644      WRÓBLEWSKI TOMASZ  Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

645      WRÓBLEWSKI WOJCIECH         Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

646      WUDKA ADAM       Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

647      WUDKA DOROTA  Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

648      ZAKRZEWSKI LESZEK    Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

649      ZARĘBA MARIUSZ           Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

650      ZARZYCKI JAN      Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

651      ZEMBRZUSKA ANETA     Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

652      ZIELIŃSKA EWA    Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

653      ZŁOTKOWSKI JÓZEF        Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

654      ZNAJEWSKI KAROL         Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

655      ZUCH RAFAŁ          Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

656      ŻAKIETA ANTONI  Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

657      ANETA I JACEK MACIEJEWSCY           Zwolnienie z podatku - SA.40223 (2014/XA)**

658      ALICJA I KONRAD OLEJNICZAK         Pomoc de minimis w rolnictwie

659      JANUS ŁUKASZ     Pomoc de minimis w rolnictwie

660      KRYSTYNA I JAN WRÓBEL        Pomoc de minimis w rolnictwie

661      BOGUMIŁA I ADAM FABIAŃSKI          Pomoc de minimis w rolnictwie

662      ANNA I ANDRZEJ GÓRCZYŃSKI          Pomoc de minimis w rolnictwie

663      KAMIL MAJCHRZAK        Pomoc de minimis w rolnictwie

664      KRZYSZTOF ŁAZIKOWSKI        Pomoc de minimis w rolnictwie

665      ANETA I ŁUKASZ STĘPIEŃ         Pomoc de minimis w rolnictwie

666      MARCIN CYGANIAK       Pomoc de minimis w rolnictwie

667      KUBIAK KATARZYNA     Pomoc de minimis w rolnictwie

668      KATARZYNA I KRZYSZTOF ŁAZIKOWSKI    Pomoc de minimis w rolnictwie

669      ŁUKASZ KOŁODZIEJSKI Pomoc de minimis w rolnictwie

670      MAŁGORZATA I ARTUR JAKUBOWSCY         Pomoc de minimis w rolnictwie

671      EWELINA I MAREK TARKOWSCY       Pomoc de minimis w rolnictwie

672      EWELINA I MAREK TARKOWSCY       Pomoc de minimis w rolnictwie

673      EWELINA I MAREK TARKOWSCY       Pomoc de minimis w rolnictwie

674      JAN PRZYBYSZ      Pomoc de minimis w rolnictwie

675      ALEKSANDRA I TOMASZ SAŁUDA     Pomoc de minimis w rolnictwie

676      JACEK I HANNA WEGNER         Pomoc de minimis w rolnictwie

677      HENRYKA I BOGUSŁAW KACZOR      Pomoc de minimis w rolnictwie

678      TERESA I GRZEGORZ ROŻNIATA         Pomoc de minimis w rolnictwie

679      TERESA I GRZEGORZ ROŻNIATA         Pomoc de minimis w rolnictwie

680      ANETA I WITOLD SOŁTYSZEWSCY     Pomoc de minimis w rolnictwie

681      TOMASZ STAŃCZYK        Pomoc de minimis w rolnictwie

682      MICHAŁ WODZYŃSKI     Pomoc de minimis w rolnictwie

683      REMIGIUSZ I ELŻBIETA MARCINIAK Pomoc de minimis w rolnictwie

684      REMIGIUSZ I ELŻBIETA MARCINIAK Pomoc de minimis w rolnictwie

685      REMIGIUSZ I ELŻBIETA MARCINIAK Pomoc de minimis w rolnictwie

                       

                       

            * Pomoc udzielona na podstawie Ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napedowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U.Nr 52, poz. 379 ze zm.) - program pomocowy nr SA.39937 (2014/X)   

                       

                       

                       

            ** Pomoc udzielona na podstawie Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1381) - program pomocowy nr SA.40223 (2014/XA) 

                       

                       

                       

            Bedlno, dnia 12.05.2016 r.   

 

 

 

 

 Załącznik - sprawozdanie RB-NDS - wersja *.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
 • Data udostępnienia w BIP: 2016-05-31 11:01:36
 • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2016-05-31 11:01:36
 • Liczba odsłon: 837
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3347063]

przewiń do góry