INFORMACJA  ROCZNA  ZA  2016 ROK  O  WYKONANIU BUDŻETU GMINY BEDLNO

                    

( art.37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Dz.U. z 2016 r,  poz. 1870 z późn zm.)

 

 

 

  1. Wykonanie budżetu j.s.t.

 

      Dochody wykonane za 2016 rok                                      - 18.626.818,04

      Wydatki wykonane za  2016 rok                                      - 15.488.797,44

      Nadwyżka budżetowa                                                       -   3.138.020,60

 

 

  1. Kwota wykorzystanych środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 -  0,00

 

 

 

  1. Kwota zobowiązań, o których mowa w art. 72 ust 1 pkt 4  - 0,00

 

  1. Kwota dotacji otrzymanych z budżetów j.s.t. 2.119,85,-( rozdz. 60014 ) oraz kwoty dotacji udzielonych innym j.s.t. – 61.902,26 ( rozdz. 80104 )

 

 

  1. Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą – 0,00

 

  1. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz wykaz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej 500 zł w 2015 roku.

 

 

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO UMORZEN , ULG, ODROCZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATY NA  RATY W  KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ 500 zł w 2016 ROKU

 

Umorzenie należności w zakresie podatków

brak

Umorzenie odsetek od zaległości w zakresie podatków

 

Odroczenie terminu płatności  w zakresie podatków

 

Rozłożenie na raty zaległości w zakresie podatków

 

Udzielenie ulgi w podatku rolnym  z tytułu zakupu gruntów

1.         Mateusz Marciniak,

2.         Mateusz Marciniak,

3.         Karolina i Marek Prośniewscy,

4.         Tomasz Bieńko,

5.         Marzena i Marek  Janczewscy,

6.         Zdzisław Słaby,

7.         Irena i Gabriel Myszkowscy,

8.         Agnieszka i Jarosław Jóźwiak,

9.         Karolina i Kamil Majchrzak,

10.       Anna Łąpieś,

11.       Marianna i Arkadiusz Prośniewscy,

12.       Magdalena i Mariusz Wolszczak,

13.       Magdalena i Mariusz Wolszczak,

14.       Renata i Marek Torzyńscy,

15.       Piotr Kapusta

16.       Katarzyna i Paweł Szafran,

17.       Dorota i Jacek Gabryelczyk,

18.       Teresa i Krzysztof Królikowscy,

19.       Alicja i Konrad Olejniczak,

20.       Anna i Krzysztof Kołach,

21.       Agnieszka i Grzegorz Rosińscy,

22.       Beata i Mirosław Dominiak,

23.       Anita i Mariusz Urbańscy. 

 

Udzielenie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym

brak

 

 

 

 

Odroczenie  terminu płatności  w zakresie podatków   - brak

Rozłożenie na raty zaległości w zakresie podatków     -  brak

Umorzenie  odsetek od zaległości w zakresie podatku  - brak

 

 

 


 

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W 2016 ROKU UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ            

                       

 Lp.


Imię i nazwisko lub nazwa (firma)

Forma pomocy publicznej
1

2

3


1

ABRAMOWICZ ANDRZEJ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


2

ADAMCZYK GRZEGORZ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


3

ADAMCZYK MAREK

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


4

ADAMCZYK ROBERT

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


5

ADAMCZYK TOMASZ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


6

ADAMIAK MICHAŁ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


7

ADAMIAK STANISŁAWA

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


8

ADAMSKI GRZEGORZ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


9

ADASIAK MARCIN

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


10

AMBROZIAK ANDRZEJ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


11

AMBROZIAK LESZEK

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


12

ANCEROWICZ JACEK

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


13

ANDRZEJCZYK JANUSZ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


14

ANDRZEJCZYK KAMIL

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


15

ANDRZEJCZYK WOJCIECH

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


16

ANDRZEJEWSKA MARZENA

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


17

ANTCZAK JAKUB

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


18

ANTCZAK JAN

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


19

ANTCZAK- WOJTCZAK ANITA

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


20

ANTONIAK ZBIGNIEW

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


21

BACZYŃSKA REGINA

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


22

BACZYŃSKI WŁADYSŁAW

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


23

BAGNOWSKI ARKADIUSZ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


24

BALIK JÓZEF

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


25

BANACHOWICZ EUGENIUSZ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


26

BANACHOWICZ TADEUSZ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


27

BANASIAK MAŁGORZATA

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


28

BARANOWSKA WANDA

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


29

BARANOWSKI GRZEGORZ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


30

BARANOWSKI MAREK

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


31

BARLAK ANDRZEJ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


32

BARLAK GRZEGORZ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


33

BARTOSIAK JANUSZ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


34

BARTOSIAK LUCYNA

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


35

BAWOLAK KATARZYNA

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


36

BEDNAREK ANDRZEJ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


37

BERCZYŃSKA URSZULA

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


38

BIAŁAS TADEUSZ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


39

BIELECKI JACEK

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


40

BIELECKI JAN

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


41

BILSKI BOGDAN

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


42

BOGÓLEWSKI WIESŁAW

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


43

BONARSKI EUGENIUSZ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


44

BONARSKI PAWEŁ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


45

BOŃCZAK CZESŁAW

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


46

BOŃCZAK KAROL

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


47

BOŃCZAK TADEUSZ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


48

BORENSZTEJN DOMINIK

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


49

BORKOWSKI HUBERT

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


50

BORKOWSKI JÓZEF

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


51

BREWIŃSKA BEATA

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


52

BREWIŃSKA FRANCISZKA

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


53

BREWIŃSKI ANDRZEJ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


54

BREWIŃSKI ZDZISŁAW

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


55

BUCZEK MAŁGORZATA

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


56

BUDZICH JACEK

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


57

BUJAŁA BOGUSŁAWA

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


58

BURCEWICZ BEATA

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


59

CHARĄŻKA IRENEUSZ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


60

CHARĄŻKA KATARZYNA

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


61

CHARĄŻKA SŁAWOMIR

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


62

CHLEBNY JAROSŁAW

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


63

CHLEBNY STANISŁAW

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


64

CHYBICKI DANIEL

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


65

CHYBICKI JÓZEF

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


66

CIĄPAŁA DARIUSZ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


67

CIĄPAŁA MARCIN

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


68

CYBULSKI PAWEŁ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


69

CYGANIAK KRZYSZTOF

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


70

CYGANIAK MARCIN

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


71

CZAJKA WIESŁAW

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


72

CZAJKA WŁODZIMIERZ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


73

CZAJKOWSKI ZDZISŁAW

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


74

CZARNECKI DARIUSZ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


75

CZEKAJ WIESŁAW

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


76

CZUBA ZBIGNIEW

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


77

DABERGUT PAWEŁ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


78

DAJNOWSKA DOROTA

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


79

DAŁEK ANDRZEJ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


80

DAŁEK GRZEGORZ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


81

DAŁEK KAZIMIERZ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


82

DAŁEK MAGDALENA

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


83

DAŁEK SŁAWOMIR

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


84

DAŁEK SŁAWOMIR

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


85

DAŁEK WIESŁAW

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


86

DEKA SŁAWOMIR

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


87

DŁUŻNIEWSKI PIOTR

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


88

DOLECKA BARBARA

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


89

DOMAŃSKI GRZEGORZ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


90

DOMAŃSKI JAN

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


91

DOMAŃSKI JAROSŁAW

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


92

DOMINIAK ADAM

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


93

DOMINIAK ANDRZEJ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


94

DOMINIAK MIROSŁAW

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


95

DOMINIAK SŁAWOMIR

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


96

DRABIK ANETA

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


97

DRABIK BOGUSŁAW

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


98

DRABIK GRZEGORZ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


99

DRABIK KONRAD

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


100

DRZEWOSZEWSKI PIOTR

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


101

DUBIEL WALDEMAR

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


102

DUDKA WALDEMAR

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


103

DUDKIEWICZ WIESŁAW

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


104

DUDKOWSKA GRAŻYNA

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


105

DURMA JERZY

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


106

DUTKOWSKI JAN

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


107

DUTKOWSKI PIOTR

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


108

DWOJACKI KRZYSZTOF

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


109

DYSIEROWICZ SŁAWOMIR

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


110

DZIĘGIELEWSKA MONIKA

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


111

DZIĘGIELEWSKI TOMASZ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


112

FABIAŃSKI ADAM

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


113

FABJANOWSKA ZOFIA

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


114

FABJANOWSKI ADAM

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


115

FABJANOWSKI ANDRZEJ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


116

FELCZAK PRZEMYSŁAW

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


117

FERCIKOWSKI SŁAWOMIR

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


118

FIDRYSIAK PIOTR

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


119

FIJAŁKOWSKI JAN

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


120

FIJOŁEK PIOTR

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


121

FILIPCZAK STANISŁAW

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


122

FLISIAK STANISŁAW

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


123

FLISIAK TOMASZ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


124

FLORCZAK ANNA

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


125

FLORCZAK MIROSŁAW

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


126

FLORCZAK TERESA

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


127

FOLWARNIAK KRZYSZTOF

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


128

GABRJELCZYK ZBIGNIEW

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


129

GABRYELCZYK JACEK

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


130

GACH KRZYSZTOF

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


131

GAJDA KAMIL

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


132

GAJDA SŁAWOMIR

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


133

GAJEK JERZY

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


134

GAJEK MARIUSZ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


135

GAJEWSKI MARIUSZ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


136

GAJEWSKI MIROSŁAW

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


137

GAJEWSKI PRZEMYSŁAW

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


138

GAJEWSKI ROMAN

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


139

GAJEWSKI STANISŁAW

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


140

GALANT DARIUSZ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


141

GALANT IRENEUSZ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


142

GALANT TOMASZ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


143

GAŁAJ WALDEMAR

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


144

GAŁUSA GRZEGORZ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


145

GAŁUSA PIOTR

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


146

GAŁUSA ZBIGNIEW

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


147

GARSTKA JACEK

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


148

GARSTKA MACIEJ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


149

GARSTKA PIOTR

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


150

GASIK ALEKSANDER

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


151

GASIK JACEK

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


152

GASIK LESZEK

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


153

GASIK RAFAŁ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


154

GASIK WŁODZIMIERZ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


155

GAWROŃSKI SŁAWOMIR

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


156

GAWRYSZCZAK JAROSŁAW

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


157

GĘBICKI ADAM

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


158

GŁADKI JACEK

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


159

GŁOWACKI KRZYSZTOF

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


160

GOLIS MAREK

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


161

GOLIS RENATA

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


162

GOŁĘBIEWSKI GRZEGORZ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


163

GOŁĘBIEWSKI KRZYSZTOF

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


164

GOŁĘBIEWSKI SŁAWOMIR

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


165

GORĄCY JACEK

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


166

GÓRCZYŃSKI ANDRZEJ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


167

GÓRCZYŃSKI CZESŁAW

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


168

GÓRCZYŃSKI PIOTR

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


169

GRALAK WŁODZIMIERZ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


170

GRANOSIK LESZEK

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


171

GRAWENDER WALDEMAR

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


172

GRENDYSZ TOMASZ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


173

GRONOWSKI SŁAWOMIR

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


174

GRZELAK SŁAWOMIR

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


175

GUZ GRZEGORZ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


176

GUZ MARIUSZ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


177

GUZOWSKI ZDZISŁAW

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


178

HARĄŻKA BARTŁOMIEJ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


179

HARĄŻKA JAROSŁAW

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


180

HARĄŻKA KRZYSZTOF

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


181

HOLEWA ALICJA

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


182

HOLEWA MAREK

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


183

IGNACZAK MAREK

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


184

IMIOŁEK EDWARD

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


185

IWANIAK IRENA

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


186

JABŁOŃSKA CZESŁAWA

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


187

JABŁOŃSKI JAN

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


188

JABŁOŃSKI ROBERT

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


189

JABŁOŃSKI SŁAWOMIR

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


190

JAGNIĄTKOWSKI GRZEGORZ