INFORMACJA  ROCZNA  ZA  2017 ROK  O  WYKONANIU BUDŻETU GMINY BEDLNO

                    

( art.37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Dz.U. z 2017 r,  poz. 2077 z późn zm.)

 

 

 

 1. Wykonanie budżetu j.s.t.

 

      Dochody wykonane za 2017 rok                                      - 19.408.548,93

      Wydatki wykonane za  2017 rok                                      - 18.297.099,40

      Nadwyżka budżetowa                                                       -   1.111.449,53

 

 

 1. Kwota wykorzystanych środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 -  651.322,45

 

 

 

 1. Kwota zobowiązań, o których mowa w art. 72 ust 1 pkt 4  - 0,00

 

 1. Kwota dotacji otrzymanych z budżetów j.s.t. 3.101,69,- ( rozdz. 60014 ) i 14.229,67 ( rozdz. 60016)  oraz kwoty dotacji udzielonych innym j.s.t. –50.000,- ( rozdz. 60014),    30.595,93  ( rozdz. 80104 )

 

 

 1. Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą – 0,00

 

 1. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz wykaz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej 500 zł w 2017 roku.

 

 

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO UMORZEN , ULG, ODROCZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATY NA  RATY W  KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ 500 zł w 2017 ROKU

 

Umorzenie należności w zakresie podatków

brak

 

Umorzenie odsetek od zaległości w zakresie podatków

 1. Marek Drabik.

 

Odroczenie terminu płatności  w zakresie podatków

          brak

 

Rozłożenie na raty zaległości w zakresie podatków

1.   Marek Drabik.

 

Udzielenie ulgi w podatku rolnym  z tytułu zakupu gruntów

 1. Elżbieta i Jacek  Milczarscy,
 2. Anna i Bartłomiej Harążka,
 3. Krzysztof Gołębiewski,
 4. Anna i Bogusław Drabik,
 5. Jakub Folwarniak,
 6. Michał Kozłowski,
 7. Justyna i Arkadiusz  Markowski,
 8. Alicja i Marcin  Myszkowski,
 9. Dorota i Wiesław Piotrowski,
 10.  Dorota i Wiesław Piotrowski,
 11.  Andrzej Fudała,
 12.  Iwona i Grzegorz Guz,
 13.  Nina i Michał Adamiak.

 

 

Udzielenie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym

1.       Emilia i Jacek Tarka,

2.      Iwona i Marcin Włodarczyk.

 

 

 

 

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W 2017 ROKU UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ                     

                       

                       

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2017 roku udzielono pomocy publicznej


Lp.


Imię i nazwisko lub nazwa (firma)

Forma pomocy publicznej
1

2

3


1

ABRAMOWICZ ANDRZEJ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


2

ADAMCZYK GRZEGORZ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


3

ADAMCZYK MAREK

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


4

ADAMCZYK ROBERT

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


5

ADAMCZYK TOMASZ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


6

ADAMIAK MICHAŁ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


7

ADAMIAK STANISŁAWA

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


8

ADAMSKI GRZEGORZ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


9

ADASIAK MARCIN

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


10

AMBROZIAK ANDRZEJ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


11

AMBROZIAK LESZEK

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


12

ANCEROWICZ JACEK

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


13

ANDRZEJCZYK JANUSZ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


14

ANDRZEJCZYK KAMIL

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


15

ANDRZEJCZYK WOJCIECH

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


16

ANDRZEJEWSKA MARZENA

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


17

ANTCZAK JAKUB

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


18

ANTCZAK JAN

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


19

ANTCZAK- WOJTCZAK ANITA

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


20

BACZYŃSKA REGINA

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


21

BAGNOWSKI ARKADIUSZ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


22

BALIK JÓZEF

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


23

BANACHOWICZ EUGENIUSZ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


24

BANACHOWICZ RAFAŁ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


25

BANASIAK MAŁGORZATA

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


26

BARANOWSKA WANDA

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


27

BARANOWSKI GRZEGORZ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


28

BARANOWSKI MAREK

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


29

BARANOWSKI MACIEJ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


30

BARLAK ANDRZEJ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


31

BARLAK GRZEGORZ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


32

BARTOSIAK LUCYNA

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


33

BAWOLAK KATARZYNA

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


34

BEDNAREK ANDRZEJ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


35

BERCZYŃSKA URSZULA

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


36

BIAŁAS SŁAWOMIR

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


37

BIAŁAS TADEUSZ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


38

BIELECKI JACEK

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


39

BIELECKI JAN

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


40

BILSKI BOGDAN

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


41

BOGÓLEWSKI WIESŁAW

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


42

BONARSKI PAWEŁ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


43

BOŃCZAK CZESŁAW

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


44

BOŃCZAK DANIEL

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


45

BOŃCZAK KAROL

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


46

BOŃCZAK TADEUSZ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


47

BORENSZTEJN DOMINIK

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


48

BORKOWSKI HUBERT

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


49

BORKOWSKI JÓZEF

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


50

BREWIŃSKA BEATA

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


51

BREWIŃSKI ANDRZEJ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


52

BUCZEK MAŁGORZATA

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


53

BUDZICH JACEK

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


54

BUJAŁA BOGUSŁAWA

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


55

BURCEWICZ BEATA

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


56

CHARĄŻKA IRENEUSZ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


57

CHARĄŻKA KATARZYNA

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


58

CHARĄŻKA SŁAWOMIR

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


59

CHLEBNY JAROSŁAW

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


60

CHLEBNY STANISŁAW

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


61

CHYBICKI DANIEL

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


62

CHYBICKI JÓZEF

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


63

CIĄPAŁA DARIUSZ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


64

CIĄPAŁA MARCIN

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


65

CYBULSKI PAWEŁ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


66

CYGANIAK MARCIN

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


67

CZAJKA WIESŁAW

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


68

CZAJKA WŁODZIMIERZ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


69

CZAJKOWSKI RADOSŁAW

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


70

CZARNECKI DARIUSZ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


71

CZEKAJ MARIUSZ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


72

CZEKAJ WIESŁAW

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


73

CZUBA ZBIGNIEW

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


74

DABERGUT PAWEŁ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


75

DAŁEK GRZEGORZ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


76

DAŁEK KAZIMIERZ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


77

DAŁEK MAGDALENA

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


78

DAŁEK SŁAWOMIR

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


79

DAŁEK SŁAWOMIR

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


80

DAŁEK WIESŁAW

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


81

DEKA SŁAWOMIR

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


82

DĘBSKI SEWERYN

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


83

DOLECKA BARBARA

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


84

DOMAŃSKI GRZEGORZ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


85

DOMAŃSKI JAN

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


86

DOMAŃSKI JAROSŁAW

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


87

DOMINIAK ADAM

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


88

DOMINIAK ANDRZEJ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


89

DOMINIAK MIROSŁAW

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


90

DOMINIAK SŁAWOMIR

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


91

DRABIK ANETA

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


92

DRABIK BOGUSŁAW

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


93

DRABIK GRZEGORZ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


94

DRABIK KONRAD

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


95

DRZEWOSZEWSKI PIOTR

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


96

DUBIEL WALDEMAR

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


97

DUDKA WALDEMAR

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


98

DUDKIEWICZ WIESŁAW

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


99

DUDKOWSKA GRAŻYNA

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


100

DURMA JERZY

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


101

DUTKOWSKI JAN

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


102

DUTKOWSKI PIOTR

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


103

DWOJACKI KRZYSZTOF

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


104

DYSIEROWICZ SŁAWOMIR

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


105

DZIĘGIELEWSKA MONIKA

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


106

DZIĘGIELEWSKI TOMASZ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


107

FABIAŃSKI ADAM

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


108

FABJANOWSKA ZOFIA

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


109

FABJANOWSKI ADAM

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


110

FELCZAK PRZEMYSŁAW

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


111

FERCIKOWSKI SŁAWOMIR

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


112

FIDRYSIAK PIOTR

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


113

FIJAŁKOWSKI JAN

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


114

FIJOŁEK PIOTR

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


115

FILIPCZAK STANISŁAW

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


116

FLISIAK STANISŁAW

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


117

FLISIAK TOMASZ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


118

FLORCZAK ANNA

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


119

FLORCZAK TERESA

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


120

FLORCZAK TERESA

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


121

FOLWARNIAK JAKUB

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


122

FOLWARNIAK KRZYSZTOF

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


123

FRĄCKIEWICZ KAMILA

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


124

FUDAŁA ANDRZEJ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


125

GABRJELCZYK ZBIGNIEW

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


126

GABRYELCZYK JACEK

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


127

GACH KRZYSZTOF

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


128

GAJDA KAMIL

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


129

GAJDA SŁAWOMIR

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


130

GAJEK JERZY

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


131

GAJEK MARIUSZ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


132

GAJEWSKI MARIUSZ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


133

GAJEWSKI MIROSŁAW

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


134

GAJEWSKI PRZEMYSŁAW

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


135

GAJEWSKI ROMAN

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


136

GAJEWSKI STANISŁAW

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


137

GALANT DARIUSZ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


138

GALANT TOMASZ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


139

GAŁAJ WALDEMAR

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


140

GAŁUSA GRZEGORZ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


141

GAŁUSA PIOTR

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


142

GAŁUSA ZBIGNIEW

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


143

GARSTKA JACEK

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


144

GARSTKA MACIEJ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


145

GARSTKA PIOTR

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


146

GASIK ALEKSANDER

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


147

GASIK JACEK

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*