INFORMACJA  ROCZNA  ZA  2011  ROK  O  WYKONANIU  BUDŻETU  GMINY  BEDLNO

( art.37  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Dz.U. Nr 157, poz 1240)

 

 

I Wykonanie budżetu j.s.t.

 

Dochody wykonane za 2011 rok        14.561.593,51

 

Wydatki wykonane za 2011 rok         14.326.519,73

 

Nadwyżka budżetowa                             235.073,78

 

II.    Kwota wykorzystanych środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2

 

            Kwota 530.815,78

 

III. Kwota zobowiązań, o których mowa w art.72 ust 1 pkt 4  -   0,00

IV. Kwoty dotacji otrzymanych z budżetów j.s.t.  - 2.500,00 oraz kwoty dotacji udzielonych innym j.s.t.  -  8.752,13

V.    Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą – 0,00

 

 

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH

ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATY  NA  RATY  W  KWOCIE   PRZEWYŻSZAJĄCEJ 500 ZŁ W 2011 ROKU

 

Umorzenie należności w zakresie podatków

1.         Beata Chojak                         -  6.048,00 zł   - ważny interes podatnika

 

Odroczenie terminu płatności  w zakresie podatków 

1.         Teresa i Grzegorz  Rożniata  

2.         Teresa i Grzegorz Rożniata        

3.         Teresa i Grzegorz Rożniata        

 

Rozłożenie na raty zaległości w zakresie podatków

      1. Janina Tatara                           

      2. Damian Wielemborek             

 

Udzielenie ulgi w podatku rolnym  z tytułu zakupu gruntów

1.         Marianna i  Arkadiusz Prośniewscy

2.         Marek Szymański

3.         Małgorzata Łąpieś

4.         Katarzyna i Przemysław Gajewscy

5.         Anna i  Ireneusz Charążka

6.         Bogusława i Sylwester  Majchrzak

7.         Małgorzata i Andrzej Tarka

8.         Anna i Bartłomiej  Harążka

9.         Renata i Sławomir Jabłońscy

10.         Anna i Andrzej Górczyńscy

11.         Anna Tybura –Ścibor i  Roman Ścibor

12.         Dorota Stelmaszczyk

13.         Alicja i Konrad Olejniczak

14.         Damian  Nykiel

15.         Grażyna i  Stanisław Gajewscy

16.         Kinga i Jacek Gładki

17.         Krystyna i Kazimierz Adasiak

18.         Anna i Grzegorz Racewicz

19.         Ewelina i Marek  Tarkowscy

 

Udzielenie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym

1.         Dorota i Paweł  Stasiak

 

 

 

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2011 roku udzielono pomocy publicznej              

                       

                                               

                       

Lp.      "Imię i nazwisko lub nazwa (firma)" "Forma pomocy publicznej"

                                               

1                                   2                                            3

 

1          ABRAMOWICZ ANDRZEJ           Dotacja - NN 40/2006

2          ADAMCZYK MAREK        Dotacja - NN 40/2006

3          ADAMCZYK WACŁAW    Dotacja - NN 40/2006

4          ADAMSKI GRZEGORZ     Dotacja - NN 40/2006

5          ADASIAK KAZIMIERZ     Dotacja - NN 40/2006

6          AMBROZIAK ANDRZEJ   Dotacja - NN 40/2006

7          AMBROZIAK LESZEK      Dotacja - NN 40/2006

8          AMBROZIAK TOMASZ     Dotacja - NN 40/2006

9          ANDRZEJCZYK JANUSZ Dotacja - NN 40/2006

10        ANDRZEJCZYK WOJCIECH        Dotacja - NN 40/2006

11        ANDRZEJEWSKA MARZENA     Dotacja - NN 40/2006

12        ANTCZAK JAKUB  Dotacja - NN 40/2006

13        ANTCZAK JAN       Dotacja - NN 40/2006

14        ANTOSIK WIESŁAWA       Dotacja - NN 40/2006

15        BACZYŃSKI WŁADYSŁAW        Dotacja - NN 40/2006

16        BAGNOWSKI ARKADIUSZ         Dotacja - NN 40/2006

17        BALIK JÓZEF          Dotacja - NN 40/2006

18        BANACHOWICZ EUGENIUSZ    Dotacja - NN 40/2006

19        BANACHOWICZ TADEUSZ         Dotacja - NN 40/2006

20        BANASIAK MAŁGORZATA         Dotacja - NN 40/2006

21        BANASIAK ZENON           Dotacja - NN 40/2006

22        BARANOWSKI GRZEGORZ        Dotacja - NN 40/2006

23        BARANOWSKI MAREK   Dotacja - NN 40/2006

24        BARLAK ANDRZEJ           Dotacja - NN 40/2006

25        BARTOSIAK LUCYNA      Dotacja - NN 40/2006

26        BEDNAREK ANDRZEJ      Dotacja - NN 40/2006

27        BERCZYŃSKA URSZULA            Dotacja - NN 40/2006

28        BIAŁAS TADEUSZ Dotacja - NN 40/2006

29        BIELECKI JACEK   Dotacja - NN 40/2006

30        BIELECKI JAN        Dotacja - NN 40/2006

31        BILSKI BOGDAN   Dotacja - NN 40/2006

32        BOGÓLEWSKI WIESŁAW            Dotacja - NN 40/2006

33        BOGUSZ ANDRZEJ            Dotacja - NN 40/2006

34        BOŁDOWICZ TOMASZ     Dotacja - NN 40/2006

35        BONARSKI EUGENIUSZ  Dotacja - NN 40/2006

36        BOŃCZAK CZESŁAW       Dotacja - NN 40/2006

37        BOŃCZAK JOANNA          Dotacja - NN 40/2006

38        BOŃCZAK KAROL            Dotacja - NN 40/2006

39        BOŃCZAK TADEUSZ        Dotacja - NN 40/2006

40        BORENSZTEJN MAREK   Dotacja - NN 40/2006

41        BORKOWSKI JÓZEF         Dotacja - NN 40/2006

42        BORKOWSKI WIESŁAW  Dotacja - NN 40/2006

43        BREWIŃSKI ANDRZEJ     Dotacja - NN 40/2006

44        BREWIŃSKI ZDZISŁAW  Dotacja - NN 40/2006

45        BUCZEK MAŁGORZATA  Dotacja - NN 40/2006

46        BUDZICH JACEK   Dotacja - NN 40/2006

47        BUJAŁA BOGUSŁAWA     Dotacja - NN 40/2006

48        BURCEWICZ BEATA         Dotacja - NN 40/2006

49        CHARĄŻKA IRENEUSZ   Dotacja - NN 40/2006

50        CHARĄŻKA KATARZYNA          Dotacja - NN 40/2006

51        CHARĄŻKA SŁAWOMIR Dotacja - NN 40/2006

52        CHLEBNY STANISŁAW    Dotacja - NN 40/2006

53        CHYBICKI JAN       Dotacja - NN 40/2006

54        CIĄPAŁA MARCIN            Dotacja - NN 40/2006

55        CIĄPAŁA ZOFIA     Dotacja - NN 40/2006

56        CYBULSKI PAWEŁ            Dotacja - NN 40/2006

57        CYGANIAK MARCIN       Dotacja - NN 40/2006

58        CZAJKA WIESŁAW            Dotacja - NN 40/2006

59        CZAJKOWSKI ANDRZEJ  Dotacja - NN 40/2006

60        CZAJKOWSKI ZDZISŁAW           Dotacja - NN 40/2006

61        CZARNECKI DARIUSZ    Dotacja - NN 40/2006

62        CZEKAJ WIESŁAW            Dotacja - NN 40/2006

63        CZUBA ZBIGNIEW            Dotacja - NN 40/2006

64        DABERGUT PAWEŁ          Dotacja - NN 40/2006

65        DAŁEK ANDRZEJ  Dotacja - NN 40/2006

66        DAŁEK GRZEGORZ          Dotacja - NN 40/2006

67        DAŁEK KAZIMIERZ         Dotacja - NN 40/2006

68        DAŁEK SŁAWOMIR          Dotacja - NN 40/2006

69        DAŁEK SŁAWOMIR          Dotacja - NN 40/2006

70        DAŁEK WIESŁAW Dotacja - NN 40/2006

71        DEKA SŁAWOMIR Dotacja - NN 40/2006

72        DOLECKA BARBARA       Dotacja - NN 40/2006

73        DOMAŃSKI GRZEGORZ  Dotacja - NN 40/2006

74        DOMAŃSKI JAN     Dotacja - NN 40/2006

75        DOMAŃSKI JAROSŁAW  Dotacja - NN 40/2006

76        DOMINIAK MIROSŁAW   Dotacja - NN 40/2006

77        DOMINIAK SŁAWOMIR   Dotacja - NN 40/2006

78        DOMINIAK TOMASZ        Dotacja - NN 40/2006

79        DRABIK ANETA     Dotacja - NN 40/2006

80        DRABIK BOGUSŁAW       Dotacja - NN 40/2006

81        DRABIK KONRAD Dotacja - NN 40/2006

82        DRZEWOSZEWSKI PIOTR           Dotacja - NN 40/2006

83        DUBIEL WALDEMAR        Dotacja - NN 40/2006

84        DUDKA WALDEMAR        Dotacja - NN 40/2006

85        DUDKIEWICZ WIESŁAW Dotacja - NN 40/2006

86        DURMA JERZY       Dotacja - NN 40/2006

87        DUTKOWSKI JAN  Dotacja - NN 40/2006

88        DUTKOWSKI PIOTR          Dotacja - NN 40/2006

89        DWOJACKI KRZYSZTOF Dotacja - NN 40/2006

90        DYSIEROWICZ SŁAWOMIR       Dotacja - NN 40/2006

91        DZIĘGIELEWSKA MONIKA        Dotacja - NN 40/2006

92        EKO HARPOON TECHNOLOGIE EKOLOGICZNE SPÓŁKA Z O.O.          Dotacja - NN 40/2006

93        FABIAŃSKI ADAM            Dotacja - NN 40/2006

94        FABIAŃSKI HENRYK       Dotacja - NN 40/2006

95        FABIAŃSKI KAROL          Dotacja - NN 40/2006

96        FABJANOWSKI WIESŁAW          Dotacja - NN 40/2006

97        FELCZAK ANNA    Dotacja - NN 40/2006

98        FIDRYSIAK PIOTR Dotacja - NN 40/2006

99        FIJAŁKOWSKI JAN           Dotacja - NN 40/2006

100      FILIPCZAK STANISŁAW  Dotacja - NN 40/2006

101      FLISIAK STANISŁAW       Dotacja - NN 40/2006

102      FLISIAK TOMASZ  Dotacja - NN 40/2006

103      FLORCZAK ALEKSANDER         Dotacja - NN 40/2006

104      FLORCZAK ANNA Dotacja - NN 40/2006

105      FLORCZAK MAREK          Dotacja - NN 40/2006

106      FLORCZAK MIROSŁAW  Dotacja - NN 40/2006

107      FOLWARNIAK KRZYSZTOF       Dotacja - NN 40/2006

108      FRONTCZAK ANITA         Dotacja - NN 40/2006

109      GABRJELCZYK ZBIGNIEW        Dotacja - NN 40/2006

110      GABRYELCZYK MAREK Dotacja - NN 40/2006

111      GACH KRZYSZTOF    M   Dotacja - NN 40/2006

112      GAJDA DANIELA   Dotacja - NN 40/2006

113      GAJDA HENRYK    Dotacja - NN 40/2006

114      GAJDA SŁAWOMIR           Dotacja - NN 40/2006

115      GAJEK JERZY         Dotacja - NN 40/2006

116      GAJEK MARIUSZ   Dotacja - NN 40/2006

117      GAJEWSKI MIROSŁAW    Dotacja - NN 40/2006

118      GAJEWSKI ROMAN          Dotacja - NN 40/2006

119      GAJEWSKI STANISŁAW   Dotacja - NN 40/2006

120      GALANT IRENEUSZ         Dotacja - NN 40/2006

121      GALANT SABINA  Dotacja - NN 40/2006

122      GALANT TOMASZ Dotacja - NN 40/2006

123      GAŁAJ KRYSTYNA           Dotacja - NN 40/2006

124      GAŁAJ WALDEMAR          Dotacja - NN 40/2006

125      GAŁUSA GRZEGORZ        Dotacja - NN 40/2006

126      GAŁUSA PAWEŁ    Dotacja - NN 40/2006

127      GAŁUSA PIOTR      Dotacja - NN 40/2006

128      GAŁUSA ZBIGNIEW         Dotacja - NN 40/2006

129      GARSTKA JACEK   Dotacja - NN 40/2006

130      GARSTKA MACIEJ Dotacja - NN 40/2006

131      GARSTKA PIOTR    Dotacja - NN 40/2006

132      GASIK ALEKSANDER      Dotacja - NN 40/2006

133      GASIK JACEK         Dotacja - NN 40/2006

134      GASIK LESZEK      Dotacja - NN 40/2006

135      GASIK RAFAŁ        Dotacja - NN 40/2006

136      GASIK WŁODZIMIERZ    Dotacja - NN 40/2006

137      GAWROŃSKI SŁAWOMIR           Dotacja - NN 40/2006

138      GAWRYSZCZAK JAROSŁAW     Dotacja - NN 40/2006

139      GĘBICKI ADAM     Dotacja - NN 40/2006

140      GŁADKI JACEK      Dotacja - NN 40/2006

141      GŁOWACKI KRZYSZTOF Dotacja - NN 40/2006

142      GOLIS MAREK       Dotacja - NN 40/2006

143      GOLIS RENATA      Dotacja - NN 40/2006

144      GOŁĘBIEWSKI GRZEGORZ        Dotacja - NN 40/2006

145      GOŁĘBIEWSKI KRZYSZTOF      Dotacja - NN 40/2006

146      GORĄCY JACEK    Dotacja - NN 40/2006

147      GÓRCZYŃSKI ANDRZEJ Dotacja - NN 40/2006

148      GÓRCZYŃSKI CZESŁAW            Dotacja - NN 40/2006

149      GÓRCZYŃSKI PIOTR        Dotacja - NN 40/2006

150      GRALAK WŁODZIMIERZ            Dotacja - NN 40/2006

151      GRANOSIK LESZEK         Dotacja - NN 40/2006

152      GRAWENDER WALDEMAR        Dotacja - NN 40/2006

153      GRENDYSZ TOMASZ        Dotacja - NN 40/2006

154      GRONOWSKI SŁAWOMIR           Dotacja - NN 40/2006

155      GRZEGORZEWSKI IGNACY       Dotacja - NN 40/2006

156      GRZELAK PAWEŁ  Dotacja - NN 40/2006

157      GRZELAK PIOTR   Dotacja - NN 40/2006

158      GUZ GRZEGORZ    Dotacja - NN 40/2006

159      GUZ MARIUSZ       Dotacja - NN 40/2006

160      GUZEK JERZY        Dotacja - NN 40/2006

161      GUZOWSKI ZDZISŁAW   Dotacja - NN 40/2006

162      HARĄŻKA BARTŁOMIEJ Dotacja - NN 40/2006

163      HARĄŻKA JAROSŁAW     Dotacja - NN 40/2006

164      HARĄŻKA KRZYSZTOF   Dotacja - NN 40/2006

165      HIPSZ HENRYK      Dotacja - NN 40/2006

166      HOLEWA ALICJA   Dotacja - NN 40/2006

167      IGNACZAK MAREK          Dotacja - NN 40/2006

168      IMIOŁEK EDWARD           Dotacja - NN 40/2006

169      IWANIAK IRENA   Dotacja - NN 40/2006

170      JABŁOŃSKA CZESŁAWA Dotacja - NN 40/2006

171      JABŁOŃSKI JAN    Dotacja - NN 40/2006

172      JABŁOŃSKI ROBERT        Dotacja - NN 40/2006

173      JABŁOŃSKI SŁAWOMIR  Dotacja - NN 40/2006

174      JAGNIĄTKOWSKI GRZEGORZ  Dotacja - NN 40/2006

175      JAKUBOWSKA MARIA    Dotacja - NN 40/2006

176      JAKUBOWSKI ARTUR      Dotacja - NN 40/2006

177      JAKUBOWSKI ARTUR      Dotacja - NN 40/2006

178      JAKUBOWSKI GRZEGORZ         Dotacja - NN 40/2006

179      JAKUBOWSKI WŁADYSŁAW     Dotacja - NN 40/2006

180      JANCZEWSKI MAREK      Dotacja - NN 40/2006

181      JANCZEWSKI MARIAN    Dotacja - NN 40/2006

182      JANCZEWSKI TOMASZ    Dotacja - NN 40/2006

183      JANICKI DARIUSZ            Dotacja - NN 40/2006

184      JANICKI ROBERT  Dotacja - NN 40/2006

185      JANISZEWSKI TADEUSZ Dotacja - NN 40/2006

186      JANKOWSKA-ZIEMLEWSKA JOLANTA          Dotacja - NN 40/2006

187      JANKOWSKI JACEK         Dotacja - NN 40/2006

188      JANKOWSKI MAREK       Dotacja - NN 40/2006

189      JANUS JÓZEF          Dotacja - NN 40/2006

190      JAROS ANNA          Dotacja - NN 40/2006

191      JAROS DARIUSZ    Dotacja - NN 40/2006

192      JAROS JACEK         Dotacja - NN 40/2006

193      JAROS JERZY          Dotacja - NN 40/2006

194      JAROS KAZIMIERZ           Dotacja - NN 40/2006

195      JAROS MAREK       Dotacja - NN 40/2006

196      JAROS PIOTR          Dotacja - NN 40/2006

197      JAROS PRZEMYSŁAW      Dotacja - NN 40/2006

198      JAROS ZBIGNIEW Dotacja - NN 40/2006

199      JAROSZEWSKI PAWEŁ     Dotacja - NN 40/2006

200      JĘDRZEJCZAK JACEK      Dotacja - NN 40/2006

201      JĘDRZEJCZAK KRZYSZTOF       Dotacja - NN 40/2006

202      JÓŹWIAK JAROSŁAW      Dotacja - NN 40/2006

203      JÓŹWIAK JAROSŁAW      Dotacja - NN 40/2006

204      JÓŹWIAK RENATA            Dotacja - NN 40/2006

205      JÓŹWIAK STANISŁAW     Dotacja - NN 40/2006

206      KABA ZBIGNIEW  Dotacja - NN 40/2006

207      KACPERSKI PIOTR           Dotacja - NN 40/2006

208      KACPRZAK BOGDAN      Dotacja - NN 40/2006

209      KACZMAREK BOGUMIŁA          Dotacja - NN 40/2006

210      KACZMAREK WOJCIECH           Dotacja - NN 40/2006

211      KACZOR BOGUSŁAW      Dotacja - NN 40/2006

212      KACZOR JACEK     Dotacja - NN 40/2006

213      KACZOROWSKI KRZYSZTOF    Dotacja - NN 40/2006

214      KAJAK MIROSŁAW           Dotacja - NN 40/2006

215      KALBARCZYK JAN          Dotacja - NN 40/2006

216      KALETA DARIUSZ Dotacja - NN 40/2006

217      KAMIŃSKA MARTA          Dotacja - NN 40/2006

218      KAMIŃSKI KRYSTIAN     Dotacja - NN 40/2006

219      KAPUSTA ELEONORA      Dotacja - NN 40/2006

220      KARDYNALSKI KRZYSZTOF    Dotacja - NN 40/2006

221      KAROLAK MARIAN         Dotacja - NN 40/2006

222      KARSKI WITOLD   Dotacja - NN 40/2006

223      KARWACKA ANETA          Dotacja - NN 40/2006

224      KASICA STANISŁAW        Dotacja - NN 40/2006

225      KATARZYŃSKI MAREK   Dotacja - NN 40/2006

226      KATARZYŃSKI ZDZISŁAW         Dotacja - NN 40/2006

227      KAZIMIERCZAK MAGDALENA            Dotacja - NN 40/2006

228      KAZIMIERCZAK PAWEŁ Dotacja - NN 40/2006

229      KICIŃSKI JANUSZ Dotacja - NN 40/2006

230      KITLIŃSKI ZDZISŁAW     Dotacja - NN 40/2006

231      KŁYS-KOŁODZIEJCZYK MONIKA       Dotacja - NN 40/2006

232      KOCHANEK RYSZARD    Dotacja - NN 40/2006

233      KOŁACH KRZYSZTOF     Dotacja - NN 40/2006

234      KOŁACZYK BOGDAN      Dotacja - NN 40/2006

235      KOŁACZYK JAROSŁAW  Dotacja - NN 40/2006

236      KOŁACZYŃSKI MARIUSZ          Dotacja - NN 40/2006

237      KOŁODZIEJCZYK MACIEJ         Dotacja - NN 40/2006

238      KOŁODZIEJSKI MAREK  Dotacja - NN 40/2006

239      KOŁODZIEJSKI MIROSŁAW       Dotacja - NN 40/2006

240      KOŁOWACIK WALDEMAR         Dotacja - NN 40/2006

241      KOMINIAK MAREK          Dotacja - NN 40/2006

242      KOMINIAK SŁAWOMIR   Dotacja - NN 40/2006

243      KORALEWSKA LIDIA      Dotacja - NN 40/2006

244      KOSNO KAROL      Dotacja - NN 40/2006

245      KOSTUSIAK ELIASZ         Dotacja - NN 40/2006

246      KOTLIŃSKI ANDRZEJ      Dotacja - NN 40/2006

247      KOTLIŃSKI ZDZISŁAW   Dotacja - NN 40/2006

248      KOTULSKA AGNIESZKA Dotacja - NN 40/2006

249      KOTULSKI DARIUSZ        Dotacja - NN 40/2006

250      KOTULSKI EUGENIUSZ  Dotacja - NN 40/2006

251      KOTULSKI ZDZISŁAW     Dotacja - NN 40/2006

252      KOWALCZYK JAN Dotacja - NN 40/2006

253      KOWALCZYK MAREK     Dotacja - NN 40/2006

254      KOWALCZYK MAREK     Dotacja - NN 40/2006

255      KOWALSKA MIROSŁAWA           Dotacja - NN 40/2006

256      KOWALSKI GRZEGORZ   Dotacja - NN 40/2006

257      KOWALSKI KRZYSZTOF Dotacja - NN 40/2006

258      KOWALSKI TOMASZ        Dotacja - NN 40/2006

259      KOZŁOWSKI MAREK       Dotacja - NN 40/2006

260      KRAKOWIAK JACEK       Dotacja - NN 40/2006

261      KRASKA SŁAWOMIR       Dotacja - NN 40/2006

262      KRASZKIEWICZ KRZYSZTOF   Dotacja - NN 40/2006

263      KRÓL ANNA            Dotacja - NN 40/2006

264      KRÓLIKOWSKI KRZYSZTOF     Dotacja - NN 40/2006

265      KRUPIŃSKA MAŁGORZATA       Dotacja - NN 40/2006

266      KRYSZTOFIAK JERZY      Dotacja - NN 40/2006

267      KRYSZTOFIAK MARZENA         Dotacja - NN 40/2006

268      KUBACZYK HENRYK      Dotacja - NN 40/2006

269      KUBACZYK WOJCIECH  Dotacja - NN 40/2006

270      KUBACZYK ZDZISŁAW  Dotacja - NN 40/2006

271      KUBERA MAREK   Dotacja - NN 40/2006

272      KUBIAK ANDRZEJ            Dotacja - NN 40/2006

273      KUBIAK BOŻENA Dotacja - NN 40/2006

274      KUBIAK DANIEL   Dotacja - NN 40/2006

275      KUBIAK MIROSŁAW        Dotacja - NN 40/2006

276      KUBIAK STANISŁAW       Dotacja - NN 40/2006

277      KUBIAK WŁADYSŁAW   Dotacja - NN 40/2006

278      KUBICA ARKADIUSZ       Dotacja - NN 40/2006

279      KUBICA SŁAWOMIR        Dotacja - NN 40/2006

280      KUCHARSKI GRZEGORZ            Dotacja - NN 40/2006

281      KUCIAPSKI KAZIMIERZ Dotacja - NN 40/2006

282      KUNIKOWSKI MARIAN ALEKSANDER         Dotacja - NN 40/2006

283      KURAS RADOSŁAW         Dotacja - NN 40/2006

284      KWIATKOWSKI ŁUKASZ            Dotacja - NN 40/2006

285      KWIATKOWSKI MIROSŁAW      Dotacja - NN 40/2006

286      KWIATKOWSKI WŁODZIMIERZ           Dotacja - NN 40/2006

287      KWIATKOWSKI ZBIGNIEW        Dotacja - NN 40/2006

288      LASECKI JACEK    Dotacja - NN 40/2006

289      LEŚNIEWSKI ANDRZEJ   Dotacja - NN 40/2006

290      LEWANDOWSKA MARIA            Dotacja - NN 40/2006

291      LEWANDOWSKI ALEKSANDER            Dotacja - NN 40/2006

292      LEWANDOWSKI ANDRZEJ         Dotacja - NN 40/2006

293      LEWANDOWSKI EMILIAN          Dotacja - NN 40/2006

294      LEWANDOWSKI GABRIEL         Dotacja - NN 40/2006

295      LEWANDOWSKI JACEK   Dotacja - NN 40/2006

296      LEWANDOWSKI MARCIN           Dotacja - NN 40/2006

297      LEWANDOWSKI PAWEŁ  Dotacja - NN 40/2006

298      LEWANDOWSKI STANISŁAW    Dotacja - NN 40/2006

299      LEWANDOWSKI ZDZISŁAW      Dotacja - NN 40/2006

300      LEWANIAK EMILIA          Dotacja - NN 40/2006

301      LEWARSKI IRENEUSZ     Dotacja - NN 40/2006

302      LEWARSKI JERZY Dotacja - NN 40/2006

303      LEWICKI ANDRZEJ           Dotacja - NN 40/2006

304      LICKOWSKI RYSZARD    Dotacja - NN 40/2006

305      LICZKOWSKI PAWEŁ       Dotacja - NN 40/2006

306      LISIECKI STANISŁAW      Dotacja - NN 40/2006

307      LUBOCHA WOJCIECH      Dotacja - NN 40/2006

308      ŁAZIKOWSKI KRZYSZTOF        Dotacja - NN 40/2006

309      ŁĄPIEŚ ANNA         Dotacja - NN 40/2006

310      ŁĄPIEŚ EDWARD   Dotacja - NN 40/2006

311      ŁĄPIEŚ MAGDALENA      Dotacja - NN 40/2006

312      ŁĄPIEŚ MAŁGORZATA    Dotacja - NN 40/2006

313      ŁĄPIEŚ SEBASTIAN          Dotacja - NN 40/2006

314      ŁUCZAK ALICJA    Dotacja - NN 40/2006

315      MACIAK BARBARA         Dotacja - NN 40/2006

316      MACIEJEWSKI JACEK      Dotacja - NN 40/2006

317      MACIEJEWSKI MACIEJ    Dotacja - NN 40/2006

318      MAJCHRZAK BOGUSŁAWA       Dotacja - NN 40/2006

319      MAJEWSKI ARTUR            Dotacja - NN 40/2006

320      MAJEWSKI DARIUSZ       Dotacja - NN 40/2006

321      MAJTCZAK MARCIN        Dotacja - NN 40/2006

322      MAJTCZAK MAREK          Dotacja - NN 40/2006

323      MAŁKOWSKI PIOTR         Dotacja - NN 40/2006

324      MAŃKOWSKI TOMASZ    Dotacja - NN 40/2006

325      MARCINIAK JANUSZ       Dotacja - NN 40/2006

326      MARCINIAK JAROSŁAW Dotacja - NN 40/2006

327      MARCINIAK JÓZEF          Dotacja - NN 40/2006

328      MARKOWSKI ANDRZEJ  Dotacja - NN 40/2006

329      MASŁOWSKI WIESŁAW  Dotacja - NN 40/2006

330      MAŚLANKA GRZEGORZ Dotacja - NN 40/2006

331      MAŚLANKA PAWEŁ          Dotacja - NN 40/2006

332      MAŚLANKIEWICZ ZBIGNIEW   Dotacja - NN 40/2006

333      MATCZAK JAN       Dotacja - NN 40/2006

334      MATEREK HENRYK          Dotacja - NN 40/2006

335      MATEREK KRZYSZTOF    Dotacja - NN 40/2006

336      MATUSIAK IZABELA       Dotacja - NN 40/2006

337      MATUSZEWSKI JAN          Dotacja - NN 40/2006

338      MATYSEK BARBARA       Dotacja - NN 40/2006

339      MATYSEK KATARZYNA  Dotacja - NN 40/2006

340      MATYSIAK LESZEK          Dotacja - NN 40/2006

341      MATYSIAK MAREK          Dotacja - NN 40/2006

342      MEDYŃSKI RAFAŁ           Dotacja - NN 40/2006

343      MICHALAK JÓZEF            Dotacja - NN 40/2006

344      MICHALAK JÓZEF            Dotacja - NN 40/2006

345      MICHALSKI ZDZISŁAW  Dotacja - NN 40/2006

346      MIKOŁAJCZYK ROBERT Dotacja - NN 40/2006

347      MILCZARSKI JACEK        Dotacja - NN 40/2006

348      MINISZEWSKI MIECZYSŁAW    Dotacja - NN 40/2006

349      MISIAK MONIKA   Dotacja - NN 40/2006

350      MISZCZAK WŁODZIMIERZ        Dotacja - NN 40/2006

351      MISZTAL ANNA      Dotacja - NN 40/2006

352      MISZTAL MACIEJ   Dotacja - NN 40/2006

353      MISZTAL RADOSŁAW      Dotacja - NN 40/2006

354      MIZIOŁEK JACEK  Dotacja - NN 40/2006

355      MIZIOŁEK KATARZYNA Dotacja - NN 40/2006

356      MIZIOŁEK MARCIN          Dotacja - NN 40/2006

357      MIZIOŁEK MIROSŁAW    Dotacja - NN 40/2006

358      MOSZCZYŃSKA BEATA   Dotacja - NN 40/2006

359      MOŹDZIERZEWSKA MAGDALENA     Dotacja - NN 40/2006

360      MROWICKI BARTŁOMIEJ           Dotacja - NN 40/2006

361      MROWICKI MAREK          Dotacja - NN 40/2006

362      MURAS MIROSŁAW          Dotacja - NN 40/2006

363      MYSZEWSKI MICHAŁ      Dotacja - NN 40/2006

364      MYSZKOWSKI GABRIEL            Dotacja - NN 40/2006

365      MYSZKOWSKI MARCIN  Dotacja - NN 40/2006

366      NALEWAJCZYK MIROSŁAWA   Dotacja - NN 40/2006

367      NASALSKI ŁUKASZ         Dotacja - NN 40/2006

368      NIKODEMIAK MARCIN   Dotacja - NN 40/2006

369      NOWICKI KRZYSZTOF    Dotacja - NN 40/2006

370      NOWOWIEJSKI RYSZARD          Dotacja - NN 40/2006

371      NYKIEL HENRYK  Dotacja - NN 40/2006

372      NYKIEL WIESŁAW            Dotacja - NN 40/2006

373      OLCZAK JACEK     Dotacja - NN 40/2006

374      OLEJNICZAK JAN  Dotacja - NN 40/2006

375      OLEJNICZAK KONRAD   Dotacja - NN 40/2006

376      OLESIŃSKA ELŻBIETA    Dotacja - NN 40/2006

377      OLESIŃSKI GRZEGORZ   Dotacja - NN 40/2006

378      OLESIŃSKI STANISŁAW  Dotacja - NN 40/2006

379      OLISZEWSKI KRZYSZTOF          Dotacja - NN 40/2006

380      ORGANIŚCIAK SŁAWOMIR       Dotacja - NN 40/2006

381      PACIORKOWSKI ZDZISŁAW      Dotacja - NN 40/2006

382      PAKULSKI WOJCIECH     Dotacja - NN 40/2006

383      PAŁATYŃSKI ANDRZEJ   Dotacja - NN 40/2006

384      PAŁATYŃSKI MARCIN     Dotacja - NN 40/2006

385      PANKIEWICZ ANDRZEJ   Dotacja - NN 40/2006

386      PASTUSIAK ALINA           Dotacja - NN 40/2006

387      PASZKIEWICZ KRYSTYNA         Dotacja - NN 40/2006

388      PAWLIKOWSKI BOGDAN           Dotacja - NN 40/2006

389      PAWŁOWSKI MAREK       Dotacja - NN 40/2006

390      PERKA EWA Dotacja - NN 40/2006

391      PERKA ZDZISŁAW            Dotacja - NN 40/2006

392      PERZYŃSKI TADEUSZ     Dotacja - NN 40/2006

393      PIECHOWSKI WOJCIECH            Dotacja - NN 40/2006

394      PIESTRZENIEWICZ ANNA          Dotacja - NN 40/2006

395      PIETRAS ARKADIUSZ      Dotacja - NN 40/2006

396      PIETRZAK KRZYSZTOF   Dotacja - NN 40/2006

397      PIETRZAK WOJCIECH      Dotacja - NN 40/2006

398      PILARSKI BOGDAN          Dotacja - NN 40/2006

399      PIŃKOWSKI STANISŁAW            Dotacja - NN 40/2006

400      PIŃKOWSKI ZBIGNIEW  Dotacja - NN 40/2006

401      PIOTROWSKI DARIUSZ   Dotacja - NN 40/2006

402      PIÓRKOWSKA WIOLETTA          Dotacja - NN 40/2006

403      PIÓRKOWSKI MIROSŁAW          Dotacja - NN 40/2006

404      PISARSKI ANDRZEJ          Dotacja - NN 40/2006

405      PISARSKI TOMASZ           Dotacja - NN 40/2006

406      PLAK WACŁAW      Dotacja - NN 40/2006

407      PLEWKA JANUSZ  Dotacja - NN 40/2006

408      POGORZELSKI ANDRZEJ            Dotacja - NN 40/2006

409      POLAŃCZYK BARBARA Dotacja - NN 40/2006

410      POLAŃCZYK DARIUSZ   Dotacja - NN 40/2006

411      POLAŃCZYK MICHAŁ     Dotacja - NN 40/2006

412      POPŁAWSKI TOMASZ      Dotacja - NN 40/2006

413      PROŚNIEWSKA HONORATA       Dotacja - NN 40/2006

414      PROŚNIEWSKI ARKADIUSZ      Dotacja - NN 40/2006

415      PROŚNIEWSKI JAN           Dotacja - NN 40/2006

416      PRÓSZKOWSKI TADEUSZ          Dotacja - NN 40/2006

417      PRZYBYSZ JAN      Dotacja - NN 40/2006

418      PRZYBYSZ RENATA         Dotacja - NN 40/2006

419      PRZYTULSKI SŁAWOMIR           Dotacja - NN 40/2006

420      PSZCZÓŁKOWSKA RENATA       Dotacja - NN 40/2006

421      PUCHALSKI MARIAN      Dotacja - NN 40/2006

422      PUCHALSKI RYSZARD    Dotacja - NN 40/2006

423      RACEWICZ GRZEGORZ   Dotacja - NN 40/2006

424      RACEWICZ KRZYSZTOF Dotacja - NN 40/2006

425      RADOSIEWICZ MAREK   Dotacja - NN 40/2006

426      RATAJCZYK EUGENIUSZ            Dotacja - NN 40/2006

427      RATAJCZYK JAROSŁAW  Dotacja - NN 40/2006

428      RATAJCZYK ZYGMUNT   Dotacja - NN 40/2006

429      REDLICKI BOLESŁAW     Dotacja - NN 40/2006

430      ROGALSKI PAWEŁ            Dotacja - NN 40/2006

431      ROJEWSKA DANUTA        Dotacja - NN 40/2006

432      ROJEWSKA IRENA            Dotacja - NN 40/2006

433      ROJEWSKI HENRYK         Dotacja - NN 40/2006

434      ROJEWSKI MAREK           Dotacja - NN 40/2006

435      ROSIAK DANIEL   Dotacja - NN 40/2006

436      ROSIAK HENRYK  Dotacja - NN 40/2006

437      ROSIAK KRYSTIAN          Dotacja - NN 40/2006

438      ROSIŃSKA JANINA           Dotacja - NN 40/2006

439      ROSIŃSKI GRZEGORZ     Dotacja - NN 40/2006

440      ROSIŃSKI MIECZYSŁAW            Dotacja - NN 40/2006

441      ROSOŁOWSKI TOMASZ   Dotacja - NN 40/2006

442      ROSÓŁ BOGUSŁAW          Dotacja - NN 40/2006

443      ROŻNIATA GRZEGORZ    Dotacja - NN 40/2006

444      RÓŻYCKI GRZEGORZ      Dotacja - NN 40/2006

445      RÓŻYCKI ZDZISŁAW       Dotacja - NN 40/2006

446      RSP "PRZYSZŁOŚĆ" B.d   Dotacja - NN 40/2006

447      RUDNICKI ANDRZEJ        Dotacja - NN 40/2006

448      RYBUS LESZEK      Dotacja - NN 40/2006

449      RYCZKOWSKI KRZYSZTOF       Dotacja - NN 40/2006

450      RYKOWSKA-BALEJA AGNIESZKA      Dotacja - NN 40/2006

451      RZEPNIKOWSKI PIOTR   Dotacja - NN 40/2006

452      RZYMSKI HENRYK           Dotacja - NN 40/2006

453      SAŁUDA LESZEK   Dotacja - NN 40/2006

454      SAŁUDA TOMASZ Dotacja - NN 40/2006

455      SIECZKOWSKI SYLWESTER      Dotacja - NN 40/2006

456      SIERAKOWSKI MARIAN Dotacja - NN 40/2006

457      SITEK BOGDAN     Dotacja - NN 40/2006

458      SKONIECZNY TADEUSZ  Dotacja - NN 40/2006

459      SŁAWSKI WIESŁAW         Dotacja - NN 40/2006

460      SOBAŃSKA EWA    Dotacja - NN 40/2006

461      SOBIERAJSKI SŁAWOMIR          Dotacja - NN 40/2006

462      SOBIERAŃSKI ANDRZEJ Dotacja - NN 40/2006

463      SOBOTA ALA          Dotacja - NN 40/2006

464      SOKOŁOWICZ BOGDAN Dotacja - NN 40/2006

465      SOKOŁOWICZ GRZEGORZ         Dotacja - NN 40/2006

466      SOŁTYSZEWSKI ŁUKASZ           Dotacja - NN 40/2006

467      SOŁTYSZEWSKI TOMASZ           Dotacja - NN 40/2006

468      SOŁTYSZEWSKI WIESŁAW        Dotacja - NN 40/2006

469      SOŁTYSZEWSKI WITOLD           Dotacja - NN 40/2006

470      SOSIŃSKI KAROL Dotacja - NN 40/2006

471      STANIASZEK STANISŁAW          Dotacja - NN 40/2006

472      STAŃCZYK RYSZARD      Dotacja - NN 40/2006

473      STAŃCZYK SYLWESTER Dotacja - NN 40/2006

474      STASIAK EDWARD            Dotacja - NN 40/2006

475      STASIAK GRZEGORZ       Dotacja - NN 40/2006

476      STASIAK JACEK     Dotacja - NN 40/2006

477      STASIAK MAREK   Dotacja - NN 40/2006

478      STASIAK PAWEŁ    Dotacja - NN 40/2006

479      STASIAK WOJCIECH        Dotacja - NN 40/2006

480      STAWIŃSKA MAŁGORZATA       Dotacja - NN 40/2006

481      STEFANIAK KRZYSZTOF            Dotacja - NN 40/2006

482      STĘPIEŃ ŁUKASZ  Dotacja - NN 40/2006

483      STĘPIEŃ PIOTR      Dotacja - NN 40/2006

484      STRZELECKI GRZEGORZ           Dotacja - NN 40/2006

485      SUJECKA ANNA     Dotacja - NN 40/2006

486      SUJECKI GRZEGORZ        Dotacja - NN 40/2006

487      SUJECKI MIROSŁAW        Dotacja - NN 40/2006

488      SUJECKI ROBERT  Dotacja - NN 40/2006

489      SZADKOWSKI ANDRZEJ Dotacja - NN 40/2006

490      SZADKOWSKI MAREK    Dotacja - NN 40/2006

491      SZAFRAN MARCIN           Dotacja - NN 40/2006

492      SZAFRAN PIOTR    Dotacja - NN 40/2006

493      SZCZEPANIAK BEATA     Dotacja - NN 40/2006

494      SZCZEPANIAK SŁAWOMIR        Dotacja - NN 40/2006

495      SZCZEŚNIAK JAROSŁAW           Dotacja - NN 40/2006

496      SZCZODRAK ADAM         Dotacja - NN 40/2006

497      SZURABIK-PARADOWSKA ANNA       Dotacja - NN 40/2006

498      SZWAJEWSKI TADEUSZ  Dotacja - NN 40/2006

499      SZYMAŃSKI JAROSŁAW Dotacja - NN 40/2006

500      SZYMAŃSKI STANISŁAW           Dotacja - NN 40/2006

501      SZYMCZAK JERZY           Dotacja - NN 40/2006

502      SZYMCZAK WIESŁAW     Dotacja - NN 40/2006

503      ŚCIBOR ROMAN    Dotacja - NN 40/2006

504      ŚNIEĆ DOROTA      Dotacja - NN 40/2006

505      ŚWIĄTKOWSKA BARBARA       Dotacja - NN 40/2006

506      ŚWIECKI ANDRZEJ           Dotacja - NN 40/2006

507      TARCZYŃSKA BEATA      Dotacja - NN 40/2006

508      TARCZYŃSKI RYSZARD Dotacja - NN 40/2006

509      TARCZYŃSKI TOMASZ    Dotacja - NN 40/2006

510      TARKA ANDRZEJ   Dotacja - NN 40/2006

511      TARKA ANDRZEJ   Dotacja - NN 40/2006

512      TARKA JACEK        Dotacja - NN 40/2006

513      TARKA ZBIGNIEW            Dotacja - NN 40/2006

514      TARKOWSKA BARBARA Dotacja - NN 40/2006

515      TARKOWSKI ADAM          Dotacja - NN 40/2006

516      TARKOWSKI EUGENIUSZ          Dotacja - NN 40/2006

517      TARKOWSKI JAN   Dotacja - NN 40/2006

518      TARKOWSKI MAREK       Dotacja - NN 40/2006

519      TARKOWSKI SYLWESTER          Dotacja - NN 40/2006

520      TARNOWSKI LECHOSŁAW         Dotacja - NN 40/2006

521      TARNOWSKI SŁAWOMIR            Dotacja - NN 40/2006

522      TOKARSKI DARIUSZ       Dotacja - NN 40/2006

523      TOKARSKI GRZEGORZ   Dotacja - NN 40/2006

524      TOMCZAK WOJCIECH     Dotacja - NN 40/2006

525      TOPOLEWSKA DANUTA  Dotacja - NN 40/2006

526      TOPOLSKI DARIUSZ        Dotacja - NN 40/2006

527      TOPOLSKI IRENEUSZ      Dotacja - NN 40/2006

528      TORZYŃSKI MAREK        Dotacja - NN 40/2006

529      TRAFALSKI DARIUSZ      Dotacja - NN 40/2006

530      TREMBACZYK DOROTA Dotacja - NN 40/2006

531      TREMBACZYK SYLWESTER      Dotacja - NN 40/2006

532      TWOROŻYŃSKI ANDRZEJ          Dotacja - NN 40/2006

533      TYBURA ANDRZEJ            Dotacja - NN 40/2006

534      TYBURA MAREK   Dotacja - NN 40/2006

535      TYBURA-ŚCIBOR ANNA Dotacja - NN 40/2006

536      TYRKO HENRYK   Dotacja - NN 40/2006

537      TYSZKIEWICZ STANISŁAW       Dotacja - NN 40/2006

538      ULATOWSKI LECHOSŁAW         Dotacja - NN 40/2006

539      URBANEK BARBARA      Dotacja - NN 40/2006

540      URBAŃSKA ANNA            Dotacja - NN 40/2006

541      URBAŃSKI GRZEGORZ   Dotacja - NN 40/2006

542      URBAŃSKI PAWEŁ           Dotacja - NN 40/2006

543      WACHOWICZ ANETA       Dotacja - NN 40/2006

544      WACHULSKI WIESŁAW   Dotacja - NN 40/2006

545      WALBURG WIESŁAW       Dotacja - NN 40/2006

546      WALCZAK MARZANNA  Dotacja - NN 40/2006

547      WARZYWODA MIROSŁAW         Dotacja - NN 40/2006

548      WASIAK ANDRZEJ            Dotacja - NN 40/2006

549      WASIAK GRAŻYNA          Dotacja - NN 40/2006

550      WASILEWSKA IWONA     Dotacja - NN 40/2006

551      WASILEWSKI MARIAN    Dotacja - NN 40/2006

552      WASILEWSKI ROBERT     Dotacja - NN 40/2006

553      WĄSIK IRENEUSZ Dotacja - NN 40/2006

554      WĄSIK KRZYSZTOF         Dotacja - NN 40/2006

555      WEGNER JACEK    Dotacja - NN 40/2006

556      WENERSKI ZBIGNIEW    Dotacja - NN 40/2006

557      WESELAK JAN       Dotacja - NN 40/2006

558      WESOŁOWSKI KRZYSZTOF       Dotacja - NN 40/2006

559      WIECHNA JANUSZ            Dotacja - NN 40/2006

560      WIECHNA TADEUSZ         Dotacja - NN 40/2006

561      WIECHNO BOŻENA          Dotacja - NN 40/2006

562      WIECZOREK ŁUKASZ      Dotacja - NN 40/2006

563      WIELEC ANDRZEJ Dotacja - NN 40/2006

564      WIELEC WIESŁAW            Dotacja - NN 40/2006

565      WIELEMBOREK ZENON  Dotacja - NN 40/2006

566      WIETESKA KRZYSZTOF  Dotacja - NN 40/2006

567      WILIŃSKI MARIAN          Dotacja - NN 40/2006

568      WILIŃSKI MIROSŁAW     Dotacja - NN 40/2006

569      WILIŃSKI SŁAWOMIR     Dotacja - NN 40/2006

570      WILIŃSKI WIESŁAW        Dotacja - NN 40/2006

571      WIŃKOWSKI MAREK       Dotacja - NN 40/2006

572      WIŚNIEWSKI GRZEGORZ           Dotacja - NN 40/2006

573      WITCZAK JADWIGA         Dotacja - NN 40/2006

574      WITCZAK PIOTR    Dotacja - NN 40/2006

575      WITKOWSKA ELŻBIETA  Dotacja - NN 40/2006

576      WITKOWSKI JAN   Dotacja - NN 40/2006

577      WITKOWSKI ŁUKASZ      Dotacja - NN 40/2006

578      WITKOWSKI MARIUSZ    Dotacja - NN 40/2006

579      WITKOWSKI TOMASZ      Dotacja - NN 40/2006

580      WŁODARCZYK ANDRZEJ           Dotacja - NN 40/2006

581      WŁODARCZYK BOGDAN           Dotacja - NN 40/2006

582      WŁODARCZYK DANUTA            Dotacja - NN 40/2006

583      WŁODARCZYK KAZIMIERZ      Dotacja - NN 40/2006

584      WŁODARCZYK KRYSTYNA       Dotacja - NN 40/2006

585      WŁODARCZYK MARCIN            Dotacja - NN 40/2006

586      WŁODARCZYK MARIAN            Dotacja - NN 40/2006

587      WŁODARCZYK PIOTR     Dotacja - NN 40/2006

588      WŁODARCZYK ZBIGNIEW        Dotacja - NN 40/2006

589      WODZYŃSKA MARIOLA Dotacja - NN 40/2006

590      WODZYŃSKI STANISŁAW          Dotacja - NN 40/2006

591      WODZYŃSKI WOJCIECH            Dotacja - NN 40/2006

592      WOJCIECHOWSKA BEATA          Dotacja - NN 40/2006

593      WOJCIECHOWSKI JANUSZ        Dotacja - NN 40/2006

594      WOJTAS PIOTR       Dotacja - NN 40/2006

595      WOJTASIAK WOJCIECH  Dotacja - NN 40/2006

596      WOLSZCZAK MARIUSZ  Dotacja - NN 40/2006

597      WORKOWSKI JAROSŁAW          Dotacja - NN 40/2006

598      WOŹNIAK MARIA Dotacja - NN 40/2006

599      WÓDKA EWELINA            Dotacja - NN 40/2006

600      WÓDKA JÓZEF       Dotacja - NN 40/2006

601      WÓDKA KRZYSZTOF       Dotacja - NN 40/2006

602      WRÓBEL JAN          Dotacja - NN 40/2006

603      WRÓBEL STANISŁAW      Dotacja - NN 40/2006

604      WRÓBLEWSKI TOMASZ  Dotacja - NN 40/2006

605      WRÓBLEWSKI WOJCIECH         Dotacja - NN 40/2006

606      WUDKA DOROTA  Dotacja - NN 40/2006

607      WUDKA RYSZARD            Dotacja - NN 40/2006

608      WYPYCH SYLWESTER     Dotacja - NN 40/2006

609      ZAKRZEWSKI LESZEK    Dotacja - NN 40/2006

610      ZARĘBA MARIUSZ           Dotacja - NN 40/2006

611      ZARZYCKI JAN      Dotacja - NN 40/2006

612      ZEMBRZUSKA ANETA     Dotacja - NN 40/2006

613      ZIELIŃSKA EWA    Dotacja - NN 40/2006

614      ZŁOTKOWSKI JÓZEF        Dotacja - NN 40/2006

615      ZNYK KRZYSZTOF           Dotacja - NN 40/2006

616      ZUCH RAFAŁ          Dotacja - NN 40/2006

617      ŻYCZKOWSKA MAŁGORZATA  Dotacja - NN 40/2006

618      P.U.H. MARIAN SEYDAK Pomoc de minimis

                       

                       

                       

                       

                       

            Bedlno, dnia 23.05.2012 r.   

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-05-31 11:52:17
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-05-31 11:52:17
  • Liczba odsłon: 748
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2672102]

przewiń do góry