INFORMACJA  ROCZNA  ZA  2014 ROK  O  WYKONANIU BUDŻETU GMINY BEDLNO

 

( art.37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Dz.U. z 2013 r, poz 885 z późn.zm.)

 

 

 

 1. Wykonanie budżetu j.s.t.

 

      Dochody wykonane za 2014 rok                                      -  14.260.799,57

      Wydatki wykonane za  2014 rok                                       - 14.354.964,16

      Nadwyżka budżetowa                                                       -        94.164,59

 

 

 1. Kwota wykorzystanych środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2

 

Kwota 357.094,74

 

 1. Kwota zobowiązań, o których mowa w art. 72 ust 1 pkt 4  - 0,00

 

 1. Kwota dotacji otrzymanych z budżetów j.s.t. 5.500,- oraz kwoty dotacji udzielonych innym j.s.t. – 5.954,68

 

 1. Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą – 0,00

 

 1. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz wykaz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej 500 zł w 2014 roku.

 

 

 

 

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH

ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATY NA  RATY W  KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ 500 ZŁ

W 2014 ROKU

 

Umorzenie należności w zakresie podatków

1.         Woźniak Krzysztof

Umorzenie odsetek od zaległości w zakresie podatków

1.         Lidia  Guzowska

Odroczenie terminu płatności  w zakresie podatków

1.         Świątkowska Ewa

Rozłożenie na raty zaległości w zakresie podatków

1.         Lidia  Guzowska

Udzielenie ulgi w podatku rolnym  z tytułu zakupu gruntów

1.         Paweł Szafran,

2.         Agnieszka i Jarosław Jóźwiak,

3.         Agnieszka i Paweł Maślanka,

4.         Marcin Adasiak,

5.         Elżbieta i Jacek Milczarski,

6.         Julia i Józef Janus,

7.         Julia i Józef Janus,

8.         Anna i Bogusław Drabik,

9.         Andrzej Dominiak,

10.       Anna i Wojciech Kubaczyk,

11.       Henryka i Bogusław Kaczor

12.       Eliasz Kostusiak

 

Udzielenie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym

Brak

 

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2014 roku udzielono pomocy publicznej             

                       

           

Lp.      "

Imię i nazwisko lub nazwa (firma)

"          "Forma pomocy publicznej

"

                       

                       

1          2          3

1          ABRAMOWICZ ANDRZEJ           Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

2          ADAMCZYK GRZEGORZ            Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

3          ADAMCZYK MAREK        Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

4          ADAMCZYK ROBERT       Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

5          ADAMIAK MICHAŁ          Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

6          ADAMIAK STANISŁAWA Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

7          ADAMSKI GRZEGORZ     Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

8          ADASIAK MARCIN           Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

9          AMBROZIAK ANDRZEJ   Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

10        AMBROZIAK LESZEK      Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

11        AMBROZIAK TOMASZ     Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

12        ANDRZEJCZYK JANUSZ Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

13        ANDRZEJCZYK KAMIL   Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

14        ANDRZEJCZYK WOJCIECH        Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

15        ANDRZEJEWSKA MARZENA     Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

16        ANTCZAK JAKUB  Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

17        ANTCZAK JAN       Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

18        ANTCZAK MARIAN          Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

19        ANTCZAK- WOJTCZAK ANITA  Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

20        ANTONIAK ZBIGNIEW    Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

21        BACZYŃSKA REGINA     Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

22        BACZYŃSKI WŁADYSŁAW        Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

23        BAGNOWSKI ARKADIUSZ         Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

24        BALIK JÓZEF          Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

25        BANACHOWICZ EUGENIUSZ    Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

26        BANACHOWICZ TADEUSZ         Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

27        BANASIAK MAŁGORZATA         Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

28        BARANOWSKA WANDA  Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

29        BARANOWSKI GRZEGORZ        Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

30        BARANOWSKI MAREK   Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

31        BARLAK ANDRZEJ           Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

32        BARLAK GRZEGORZ       Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

33        BARTOSIAK JANUSZ        Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

34        BARTOSIAK LUCYNA      Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

35        BAWOLAK KATARZYNA Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

36        BEDNAREK ANDRZEJ      Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

37        BERCZYŃSKA URSZULA            Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

38        BIAŁAS TADEUSZ Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

39        BIELECKI JACEK   Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

40        BIELECKI JAN        Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

41        BILSKI BOGDAN   Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

42        BISIOREK RENATA           Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

43        BOGÓLEWSKI WIESŁAW            Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

44        BOŁDOWICZ TOMASZ     Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

45        BONARSKI EUGENIUSZ  Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

46        BOŃCZAK CZESŁAW       Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

47        BOŃCZAK JOANNA          Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

48        BOŃCZAK KAROL            Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

49        BOŃCZAK TADEUSZ        Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

50        BORENSZTEJN MAREK   Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

51        BORKOWSKI JÓZEF         Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

52        BORKOWSKI WIESŁAW  Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

53        BREWIŃSKI ANDRZEJ     Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

54        BREWIŃSKI ZDZISŁAW  Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

55        BUCZEK MAŁGORZATA  Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

56        BUDZICH JACEK   Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

57        BUJAŁA BOGUSŁAWA     Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

58        BURCEWICZ BEATA         Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

59        CHARĄŻKA IRENEUSZ   Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

60        CHARĄŻKA KATARZYNA          Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

61        CHARĄŻKA SŁAWOMIR Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

62        CHLEBNY JAROSŁAW     Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

63        CHLEBNY STANISŁAW    Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

64        CHYBICKI JÓZEF  Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

65        CIĄPAŁA MARCIN            Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

66        CIĄPAŁA ZOFIA     Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

67        CYGANIAK KRZYSZTOF            Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

68        CYGANIAK MARCIN       Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

69        CZAJKA WIESŁAW            Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

70        CZAJKA WŁODZIMIERZ  Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

71        CZAJKOWSKI ZDZISŁAW           Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

72        CZARNECKI DARIUSZ    Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

73        CZEKAJ WIESŁAW            Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

74        CZUBA ZBIGNIEW            Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

75        DABERGUT PAWEŁ          Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

76        DAJNOWSKA DOROTA    Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

77        DAŁEK ANDRZEJ  Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

78        DAŁEK GRZEGORZ          Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

79        DAŁEK KAZIMIERZ         Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

80        DAŁEK LESŁAW    Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

81        DAŁEK SŁAWOMIR          Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

82        DAŁEK SŁAWOMIR          Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

83        DAŁEK WIESŁAW Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

84        DEKA SŁAWOMIR Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

85        DŁUŻNIEWSKI PIOTR      Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

86        DOLECKI JACEK   Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

87        DOMAŃSKI GRZEGORZ  Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

88        DOMAŃSKI JAN     Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

89        DOMAŃSKI JAROSŁAW  Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

90        DOMINIAK ANDRZEJ       Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

91        DOMINIAK MIROSŁAW   Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

92        DOMINIAK SŁAWOMIR   Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

93        DOMINIAK TOMASZ        Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

94        DRABIK ANETA     Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

95        DRABIK BOGUSŁAW       Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

96        DRABIK GRZEGORZ        Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

97        DRABIK KONRAD Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

98        DRZEWOSZEWSKI PIOTR           Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

99        DUBIEL WALDEMAR        Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

100      DUDKA JACEK       Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

101      DUDKA WALDEMAR        Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

102      DUDKIEWICZ WIESŁAW Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

103      DURMA JERZY       Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

104      DUTKOWSKI JAN  Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

105      DUTKOWSKI PIOTR          Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

106      DWOJACKI KRZYSZTOF Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

107      DYSIEROWICZ SŁAWOMIR       Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

108      DZIĘGIELEWSKA MONIKA        Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

109      FABIAŃSKI ADAM            Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

110      FABIAŃSKI TOMASZ        Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

111      FABJANOWSKI ADAM     Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

112      FABJANOWSKI WIESŁAW          Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

113      FELCZAK PRZEMYSŁAW            Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

114      FERCIKOWSKI SŁAWOMIR        Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

115      FIDRYSIAK PIOTR Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

116      FIJAŁKOWSKI JAN           Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

117      FIJOŁEK BOGUSŁAWA    Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

118      FILIPCZAK STANISŁAW  Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

119      FLISIAK STANISŁAW       Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

120      FLISIAK TOMASZ  Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

121      FLORCZAK ALEKSANDER         Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

122      FLORCZAK ANNA Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

123      FLORCZAK MIROSŁAW  Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

124      FOLWARNIAK KRZYSZTOF       Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

125      FRONTCZAK ANITA         Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

126      GABRJELCZYK ZBIGNIEW        Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

127      GABRYELCZYK MAREK Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

128      GACH KRZYSZTOF           Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

129      GAJDA DANIELA   Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

130      GAJDA SŁAWOMIR           Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

131      GAJEK JERZY         Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

132      GAJEK MARIUSZ   Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

133      GAJEWSKI MARIUSZ       Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

134      GAJEWSKI MIROSŁAW    Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

135      GAJEWSKI PRZEMYSŁAW          Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

136      GAJEWSKI ROMAN          Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

137      GAJEWSKI STANISŁAW   Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

138      GALANT DARIUSZ           Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

139      GALANT IRENEUSZ         Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

140      GALANT SABINA  Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

141      GALANT TOMASZ Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

142      GAŁAJ MARIUSZ   Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

143      GAŁAJ WALDEMAR          Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

144      GAŁUSA GRZEGORZ        Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

145      GAŁUSA PIOTR      Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

146      GAŁUSA ZBIGNIEW         Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

147      GARSTKA JACEK   Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

148      GARSTKA MACIEJ Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

149      GARSTKA PIOTR    Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

150      GASIK ALEKSANDER      Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

151      GASIK JACEK         Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

152      GASIK LESZEK      Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

153      GASIK RAFAŁ        Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

154      GASIK WŁODZIMIERZ    Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

155      GAWROŃSKI SŁAWOMIR           Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

156      GAWRYSZCZAK JAROSŁAW     Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

157      GĘBICKI ADAM     Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

158      GŁADKI JACEK      Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

159      GŁOWACKI KRZYSZTOF Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

160      GOLIS MAREK       Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

161      GOLIS RENATA      Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

162      GOŁĘBIEWSKI GRZEGORZ        Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

163      GORĄCY JACEK    Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

164      GÓRCZYŃSKI ANDRZEJ Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

165      GÓRCZYŃSKI CZESŁAW            Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

166      GRALAK WŁODZIMIERZ            Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

167      GRANOSIK LESZEK         Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

168      GRAWENDER WALDEMAR        Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

169      GRENDYSZ TOMASZ        Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

170      GRONOWSKI SŁAWOMIR           Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

171      GRUSZCZYŃSKA FILOMENA    Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

172      GUZ GRZEGORZ    Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

173      GUZ MARIUSZ       Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

174      GUZOWSKI ZDZISŁAW   Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

175      HARĄŻKA BARTŁOMIEJ Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

176      HARĄŻKA JAROSŁAW     Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

177      HARĄŻKA KRZYSZTOF   Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

178      HOLEWA ALICJA   Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

179      HOLEWA MAREK   Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

180      IGNACZAK MAREK          Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

181      IMIOŁEK EDWARD           Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

182      IWANIAK IRENA   Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

183      JABŁOŃSKA CZESŁAWA Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

184      JABŁOŃSKI JAN    Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

185      JABŁOŃSKI ROBERT        Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

186      JABŁOŃSKI SŁAWOMIR  Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

187      JACHIMEK KRZYSZTOF  Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

188      JAGNIĄTKOWSKI GRZEGORZ  Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

189      JAKUBOWSKA MARIA    Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

190      JAKUBOWSKI ARTUR      Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

191      JAKUBOWSKI ARTUR      Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

192      JAKUBOWSKI GRZEGORZ         Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

193      JAKUBOWSKI TOMASZ   Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

194      JAKUBOWSKI WŁADYSŁAW     Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

195      JANCZEWSKI MAREK      Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

196      JANCZEWSKI TOMASZ    Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

197      JANICKI DARIUSZ            Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

198      JANICKI ROBERT  Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

199      JANISZEWSKI TADEUSZ Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

200      JANKOWSKA-ZIEMLEWSKA JOLANTA          Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

201      JANKOWSKI MAREK       Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

202      JANUS JÓZEF          Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

203      JAROS ANDRZEJ    Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

204      JAROS ANNA          Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

205      JAROS DARIUSZ    Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

206      JAROS JACEK         Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

207      JAROS JERZY          Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

208      JAROS KAZIMIERZ           Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

209      JAROS MAREK       Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

210      JAROS PIOTR          Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

211      JAROS PRZEMYSŁAW      Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

212      JAROS ZBIGNIEW Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

213      JAROSZEWSKI PAWEŁ     Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

214      JĘDRZEJCZAK JACEK      Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

215      JÓŹWIAK JAROSŁAW      Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

216      JÓŹWIAK JAROSŁAW      Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

217      JÓŹWIAK RENATA            Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

218      KABA ZBIGNIEW  Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

219      KACPERSKI PIOTR           Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

220      KACPRZAK BOGDAN      Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

221      KACPRZAK HELENA       Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

222      KACZMAREK BOGUMIŁA          Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

223      KACZMAREK WOJCIECH           Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

224      KACZOR BOGUSŁAW      Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

225      KACZOR JACEK     Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

226      KACZYŃSKI WIESŁAW   Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

227      KALETA DARIUSZ Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

228      KAMIŃSKA MARTA          Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

229      KAMIŃSKI KRYSTIAN     Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

230      KAPUSTA ELEONORA      Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

231      KARCZEWSKA BOŻENA Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

232      KARDYNALSKI KRZYSZTOF    Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

233      KARSKI WITOLD   Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

234      KARWACKA ANETA          Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

235      KASICA STANISŁAW        Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

236      KATARZYŃSKI MAREK   Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

237      KAZIMIERCZAK MAGDALENA            Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

238      KAZIMIERCZAK PAWEŁ Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

239      KICIŃSKI JANUSZ Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

240      KITLIŃSKI ZDZISŁAW     Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

241      KŁYS CZESŁAW     Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

242      KŁYS-KOŁODZIEJCZYK MONIKA       Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

243      KOCHANEK RYSZARD    Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

244      KOŁACH KRZYSZTOF     Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

245      KOŁACH STANISŁAW      Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

246      KOŁACZYK BOGDAN      Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

247      KOŁACZYK JAROSŁAW  Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

248      KOŁACZYŃSKI MARIUSZ          Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

249      KOŁODZIEJCZYK MACIEJ         Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

250      KOŁODZIEJSKI MAREK  Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

251      KOŁODZIEJSKI MIROSŁAW       Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

252      KOŁOWACIK WALDEMAR         Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

253      KOMINIAK MAREK          Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

254      KOMINIAK SŁAWOMIR   Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

255      KOSNO KAROL      Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

256      KOSTUSIAK ELIASZ         Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

257      KOSZEWSKI KAZIMIERZ           Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

258      KOTECKI MACIEJ  Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

259      KOTLIŃSKI ANDRZEJ      Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

260      KOTLIŃSKI ROBERT        Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

261      KOTLIŃSKI ZDZISŁAW   Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

262      KOTULSKA AGNIESZKA Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

263      KOTULSKI EUGENIUSZ  Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

264      KOWALCZYK JAN Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

265      KOWALCZYK MAREK     Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

266      KOWALCZYK MAREK     Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

267      KOWALSKA MIROSŁAWA           Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

268      KOWALSKI KRZYSZTOF Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

269      KOWALSKI RAFAŁ           Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

270      KOWALSKI TOMASZ        Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

271      KOWALSKI ZBIGNIEW    Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

272      KOZŁOWSKA WANDA     Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

273      KOZŁOWSKI MAREK       Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

274      KRAKOWIAK JACEK       Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

275      KRAKOWIAK RYSZARD Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

276      KRASKA SŁAWOMIR       Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

277      KRASZKIEWICZ KRZYSZTOF   Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

278      KRÓL ANNA            Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

279      KRÓLIKOWSKI KRZYSZTOF     Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

280      GOŁĘBIEWSKI SŁAWOMIR        Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

281      KRYSZTOFIAK JERZY      Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

282      KRYSZTOFIAK MARZENA         Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

283      KUBACZYK HENRYK      Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

284      KUBACZYK WOJCIECH  Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

285      KUBACZYK ZDZISŁAW  Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

286      KUBIAK ANDRZEJ            Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

287      KUBIAK DANIEL   Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

288      KUBIAK KRZYSZTOF      Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

289      KUBIAK MARIUSZ           Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

290      KUBIAK MIROSŁAW        Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

291      KUBIAK RADOSŁAW       Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

292      KUBIAK STANISŁAW       Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

293      KUBICA ARKADIUSZ       Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

294      KUBICA SŁAWOMIR        Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

295      KUCHARSKI GRZEGORZ            Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

296      KURAS RADOSŁAW         Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

297      KWIATKOWSKI ŁUKASZ            Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

298      KWIATKOWSKI MIROSŁAW      Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

299      KWIATKOWSKI ZBIGNIEW        Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

300      LASECKI JACEK    Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

301      LEŚNIEWSKI ANDRZEJ   Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

302      LEWANDOWSKA MARIA            Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

303      LEWANDOWSKI ALEKSANDER            Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

304      LEWANDOWSKI ANDRZEJ         Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

305      LEWANDOWSKI JACEK   Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

306      LEWANDOWSKI MARCIN           Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

307      LEWANDOWSKI PAWEŁ  Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

308      LEWANDOWSKI STANISŁAW    Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

309      LEWANIAK EMILIA          Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

310      LEWARSKI IRENEUSZ     Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

311      LEWARSKI JERZY Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

312      LEWICKI ANDRZEJ           Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

313      LEWIŃSKA MONIKA        Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

314      LICKOWSKI JAROSŁAW Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

315      LICKOWSKI RYSZARD    Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

316      LICZKOWSKI PAWEŁ       Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

317      LUBOCHA WOJCIECH      Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

318      ŁADZIKOWSKI DARIUSZ           Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

319      ŁĄPIEŚ ANNA         Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

320      ŁĄPIEŚ EDWARD   Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

321      ŁĄPIEŚ MAŁGORZATA    Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

322      ŁUCZAK ALICJA    Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

323      MACIAK BARBARA         Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

324      MACIEJEWSKA SYLWIA Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

325      MACIEJEWSKI JACEK      Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

326      MAJCHRZAK KAMIL        Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

327      MAJEWSKI ARTUR            Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

328      MAJTCZAK MARCIN        Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

329      MAJTCZAK MAREK          Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

330      MAŃKOWSKI TOMASZ    Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

331      MARCINIAK JANUSZ       Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

332      MARCINIAK JAROSŁAW Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

333      MARCINIAK JÓZEF          Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

334      MARKOWSKI ARKADIUSZ        Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

335      MASŁOWSKI WIESŁAW  Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

336      MAŚLANKA GRZEGORZ Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

337      MAŚLANKA PAWEŁ          Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

338      MAŚLANKIEWICZ ZBIGNIEW   Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

339      MATCZAK JAN       Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

340      MATEREK KRZYSZTOF    Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

341      MATUSZEWSKI JAN          Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

342      MATYSEK BARBARA       Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

343      MATYSEK KATARZYNA  Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

344      MATYSIAK LESZEK          Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

345      MATYSIAK MAREK          Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

346      MEDYŃSKI RAFAŁ           Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

347      MICHALAK JÓZEF            Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

348      MICHALAK JÓZEF            Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

349      MICHALAK MARIUSZ     Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

350      MICHALSKI ZDZISŁAW  Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

351      MIKOŁAJCZYK MACIEJ  Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

352      MIKOŁAJCZYK ROBERT Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

353      MILCZARSKI JACEK        Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

354      MINISZEWSKI MIECZYSŁAW    Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

355      MISZTAL MACIEJ   Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

356      MISZTAL RADOSŁAW      Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

357      MIZIOŁEK KATARZYNA Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

358      MIZIOŁEK MARCIN          Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

359      MIZIOŁEK MIROSŁAW    Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

360      MOSTOWSKI ADAM         Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

361      MOŹDZIERZEWSKA MAGDALENA     Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

362      MROWICKI BARTŁOMIEJ           Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

363      MROWICKI MAREK          Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

364      MURAS MIROSŁAW          Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

365      MYSZEWSKI MICHAŁ      Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

366      MYSZKOWSKI GABRIEL            Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

367      MYSZKOWSKI MARCIN  Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

368      NALEWAJCZYK MIROSŁAWA   Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

369      NASALSKI ŁUKASZ         Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

370      NIKODEMIAK MARCIN   Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

371      NOWAK EWA          Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

372      NOWICKI KRZYSZTOF    Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

373      NOWOWIEJSKI RYSZARD          Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

374      NYKIEL DAMIAN  Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

375      NYKIEL HENRYK  Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

376      NYKIEL PAULINA Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

377      NYKIEL WIESŁAW            Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

378      NYKIEL ZYGMUNT           Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

379      OLCZAK ADAM     Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

380      OLCZAK JACEK     Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

381      OLEJNICZAK KONRAD   Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

382      OLEJNICZAK ŁUKASZ     Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

383      OLEJNICZAK SYLWESTER         Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

384      OLESIŃSKA ELŻBIETA    Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

385      OLESIŃSKI STANISŁAW  Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

386      OLISZEWSKI KRZYSZTOF          Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

387      KACZOR IRENEUSZ         Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

388      ORGANIŚCIAK SŁAWOMIR       Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

389      ORLIKOWSKI KRZYSZTOF        Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

390      ORŁOWSKI ZBIGNIEW    Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

391      PACIORKOWSKA DANUTA        Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

392      PAKULSKI WOJCIECH     Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

393      PAŁATYŃSKI ANDRZEJ   Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

394      PAŁATYŃSKI MARCIN     Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

395      PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA b.d. Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

396      PASTUSIAK ALINA           Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

397      PASZKIEWICZ KRYSTYNA         Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

398      PAWLIKOWSKI BOGDAN           Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

399      PAWŁOWSKI MAREK       Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

400      PERKA EWA Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

401      PERKA ZDZISŁAW            Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

402      PERZYŃSKI TADEUSZ     Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

403      PIESTRZENIEWICZ ANNA          Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

404      PIETRZAK DOMINIK        Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

405      PIETRZAK JERZY  Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

406      PIETRZAK KRZYSZTOF   Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

407      PIETRZAK WOJCIECH      Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

408      PILARSKI BOGDAN          Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

409      PILARSKI KAZIMIERZ     Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

410      PIŃKOWSKI STANISŁAW            Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

411      PIŃKOWSKI ZBIGNIEW  Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

412      PIÓRKOWSKA WIOLETTA          Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

413      PIÓRKOWSKI MIROSŁAW          Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

414      PISARSKI RAFAŁ   Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

415      PISARSKI TOMASZ           Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

416      PLAK WACŁAW      Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

417      PLEWKA JANUSZ  Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

418      PLICHTA MAREK   Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

419      PLICHTA ZOFIA     Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

420      PODGÓRSKA MIROSŁAWA        Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

421      POGORZELSKI ANDRZEJ            Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

422      POLAŃCZYK BARBARA Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

423      POLAŃCZYK DARIUSZ   Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

424      POLAŃCZYK MICHAŁ     Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

425      POLAŃCZYK TADEUSZ   Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

426      POPŁAWSKI TOMASZ      Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

427      PORADO WIESŁAWA        Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

428      PROŚNIEWSKA HONORATA       Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

429      PROŚNIEWSKI ARKADIUSZ      Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

430      PROŚNIEWSKI JAN           Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

431      PRÓSZKOWSKA RENATA            Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

432      PRZYBYSZ JAN      Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

433      PRZYBYSZ RENATA         Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

434      PRZYTULSKI SŁAWOMIR           Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

435      PSZCZÓŁKOWSKA RENATA       Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

436      PUCHALSKI MARIAN      Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

437      PUCHALSKI RYSZARD    Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

438      RACEWICZ GRZEGORZ   Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

439      RACEWICZ KRZYSZTOF Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

440      RATAJCZYK JAROSŁAW  Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

441      RATAJCZYK SYLWESTER           Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

442      REDLICKI BOLESŁAW     Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

443      ROGALSKI PAWEŁ            Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

444      ROJEWSKA DANUTA        Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

445      ROJEWSKA IRENA            Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

446      ROJEWSKI HENRYK         Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

447      ROJEWSKI MAREK           Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

448      ROJEWSKI SZYMON         Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

449      ROSIAK DANIEL   Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

450      ROSIAK HENRYK  Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

451      ROSIAK KRYSTIAN          Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

452      ROSIŃSKA JANINA           Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

453      ROSIŃSKI GRZEGORZ     Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

454      ROSIŃSKI MIECZYSŁAW            Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

455      ROSOŁOWSKI TOMASZ   Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

456      ROSÓŁ BOGUSŁAW          Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

457      RÓŻYCKA MONIKA         Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

458      RÓŻYCKI GRZEGORZ      Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

459      RÓŻYCKI ZDZISŁAW       Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

460      RSP "PRZYSZŁOŚĆ"          Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

461      RUDNICKI ANDRZEJ        Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

462      RYBUS LESZEK      Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

463      RYBUS ROMAN      Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

464      RYCZKOWSKI KRZYSZTOF       Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

465      RYCZKOWSKI SŁAWOMIR         Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

466      RYKOWSKA-BALEJA AGNIESZKA      Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

467      RYKOWSKI MARIUSZ      Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

468      RZEPECKI MARIAN          Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

469      RZEPECKI REMIGIUSZ    Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

470      RZEPNIKOWSKI PIOTR   Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

471      RZYMSKA JUSTYNA        Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

472      SAŁUDA LESZEK   Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

473      SAŁUDA TOMASZ Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

474      SIECZKOWSKI SYLWESTER      Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

475      SIERAKOWSKI MARIAN Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

476      SITEK BOGDAN     Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

477      SKONIECZNY TADEUSZ  Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

478      SŁAWSKI WIESŁAW         Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

479      SOBAŃSKI GRZEGORZ   Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

480      SOBIERAJSKI SŁAWOMIR          Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

481      SOBIERAŃSKI ANDRZEJ Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

482      SOBOTA ALA          Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

483      SOKOŁOWICZ BOGDAN Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

484      SOKOŁOWICZ GRZEGORZ         Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

485      SOŁTYSZEWSKA ANNA  Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

486      SOŁTYSZEWSKI ŁUKASZ           Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

487      SOŁTYSZEWSKI WIESŁAW        Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

488      SOŁTYSZEWSKI WITOLD           Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

489      STANIASZEK STANISŁAW          Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

490      STANKIEWICZ HALINA  Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

491      STAŃCZYK RYSZARD      Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

492      STAŃCZYK SYLWESTER Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

493      STASIAK EDWARD            Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

494      STASIAK GRZEGORZ       Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

495      STASIAK JACEK     Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

496      STASIAK PAWEŁ    Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

497      STASIAK WOJCIECH        Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

498      STELMASZCZYK DOROTA         Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

499      STĘPIEŃ ANDRZEJ            Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

500      STĘPIEŃ ŁUKASZ  Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

501      STĘPIEŃ PIOTR      Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

502      STĘPNIAK BOGUSŁAW   Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

503      STRADZA STANISŁAW     Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

504      STRZELECKI GRZEGORZ           Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

505      SUCHORZEWSKI RADOSŁAW   Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

506      SUJECKI GRZEGORZ        Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

507      SUJECKI MIROSŁAW        Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

508      SUJECKI ROBERT  Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

509      SZADKOWSKI ANDRZEJ Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

510      SZADKOWSKI MAREK    Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

511      SZADKOWSKI PIOTR       Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

512      SZAFRAN PAWEŁ  Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

513      SZCZEPANIAK BEATA     Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

514      SZCZEPANIAK SŁAWOMIR        Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

515      SZCZEŚNIAK JAROSŁAW           Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

516      SZCZODRAK ADAM         Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

517      SZURABIK-PARADOWSKA ANNA       Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

518      SZWAJEWSKI GRZEGORZ          Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

519      SZWAJEWSKI TADEUSZ  Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

520      SZYMCZAK JERZY           Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

521      SZYMCZAK WIESŁAW     Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

522      ŚLĘZAK SŁAWOMIR        Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

523      ŚWIĄTKOWSKA BARBARA       Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

524      ŚWIECKI ANDRZEJ           Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

525      TARCZYŃSKA BEATA      Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

526      TARCZYŃSKI RYSZARD Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

527      TARKA AGNIESZKA         Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

528      TARKA ANDRZEJ   Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

529      TARKA ANDRZEJ   Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

530      TARKA GRZEGORZ           Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

531      TARKA JACEK        Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

532      TARKA ZBIGNIEW            Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

533      TARKOWSKA BARBARA Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

534      TARKOWSKI ADAM          Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

535      TARKOWSKI JAN   Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

536      TARKOWSKI MAREK       Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

537      TARKOWSKI SYLWESTER          Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

538      TARNOWSKA MAGDALENA      Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

539      TARNOWSKI LECHOSŁAW         Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

540      TARNOWSKI SŁAWOMIR            Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

541      TERANOWICZ MARIANNA        Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

542      TOKARSKI DARIUSZ       Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

543      TOKARSKI GRZEGORZ   Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

544      TOPOLSKI DARIUSZ        Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

545      TOPOLSKI IRENEUSZ      Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

546      TORZYŃSKI MAREK        Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

547      TRAFALSKI DARIUSZ      Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

548      TREMBACZYK DOROTA Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

549      TREMBACZYK SYLWESTER      Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

550      TWOROŻYŃSKI ANDRZEJ          Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

551      TYBURA ANDRZEJ            Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

552      TYBURA MAREK   Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

553      TYBURA-ŚCIBOR ANNA Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

554      TYRKO KAMIL       Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

555      TYSZKIEWICZ STANISŁAW       Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

556      ULATOWSKI LECHOSŁAW         Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

557      URBANEK BARBARA      Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

558      URBAŃSKA ANNA            Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

559      URBAŃSKI GRZEGORZ   Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

560      URBAŃSKI LESZEK          Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

561      URBAŃSKI MARIUSZ      Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

562      URBAŃSKI PAWEŁ           Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

563      WACHOWICZ ANETA       Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

564      WACHULSKA IWONA      Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

565      WACŁAWIAK ANDRZEJ   Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

566      WALBURG WIESŁAW       Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

567      WALCZAK MARZANNA  Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

568      WARZYWODA PRZEMYSŁAW   Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

569      WASIAK ANDRZEJ            Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

570      WASIAK ANNA       Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

571      WASIAK DARIUSZ            Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

572      WASIAK GRAŻYNA          Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

573      WASILEWSKI MARIAN    Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

574      WASILEWSKI ROBERT     Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

575      WAŻYŃSKI ADAM Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

576      WĄSIK IRENEUSZ Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

577      WĄSIK KRZYSZTOF         Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

578      WEGNER JACEK    Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

579      WENERSKI ZBIGNIEW    Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

580      WESELAK JAN       Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

581      WESOŁOWSKI KRZYSZTOF       Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

582      WĘGOROWSKA SYLWIA Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

583      WIECHNA JANUSZ            Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

584      WIECHNA TADEUSZ         Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

585      WIECHNO - CHARĄŻKA BOŻENA       Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

586      WIECZOREK ŁUKASZ      Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

587      WIELEC ANDRZEJ Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

588      WIELEC WIESŁAW            Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

589      WIELEMBOREK ZENON  Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

590      WIELKOPOLAN ANDRZEJ          Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

591      WILIŃSKI MARIAN          Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

592      WILIŃSKI SŁAWOMIR     Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

593      WILIŃSKI WIESŁAW        Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

594      WIŃKOWSKI MAREK       Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

595      WIŚNIEWSKI GRZEGORZ           Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

596      WITCZAK ALEKSANDRA           Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

597      WITCZAK PIOTR    Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

598      WITEK WIESŁAW  Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

599      WITKOWSKA HALINA     Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

600      WITKOWSKI ŁUKASZ      Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

601      WITKOWSKI MARIUSZ    Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

602      WITKOWSKI TOMASZ      Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

603      WŁODARCZYK ANDRZEJ           Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

604      WŁODARCZYK BOGDAN           Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

605      WŁODARCZYK KAZIMIERZ      Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

606      WŁODARCZYK KRYSTYNA       Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

607      WŁODARCZYK MAGDALENA  Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

608      WŁODARCZYK MARCIN            Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

609      WŁODARCZYK MARIAN            Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

610      WŁODARCZYK PIOTR     Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

611      WŁODARCZYK PIOTR     Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

612      WŁODARCZYK ZBIGNIEW        Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

613      WODZYŃSKA MARIOLA Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

614      WODZYŃSKA MONIKA   Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

615      WODZYŃSKI STANISŁAW          Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

616      WODZYŃSKI WOJCIECH            Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

617      WOJCIECHOWSKA BEATA          Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

618      WOJCIECHOWSKI JANUSZ        Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

619      WOJDA DARIUSZ  Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

620      WOJTAS KRZYSZTOF       Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

621      WOJTAS PIOTR       Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

622      WOJTASIAK WOJCIECH  Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

623      WOJTCZAK ZBIGNIEW    Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

624      WOLSZCZAK MARIUSZ  Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

625      WORKOWSKI JAROSŁAW          Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

626      WOŹNIAK MARIA Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

627      WÓDKA EWELINA            Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

628      WÓDKA JÓZEF       Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

629      WÓDKA KRZYSZTOF       Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

630      BOGDAN MAREK  Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

631      WRÓBEL JAN          Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

632      WRÓBEL STANISŁAW      Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

633      WRÓBLEWSKI TOMASZ  Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

634      WRÓBLEWSKI WOJCIECH         Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

635      WUDKA DOROTA  Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

636      WUDKA RYSZARD            Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

637      WYPYCH SYLWESTER     Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

638      ZARĘBA MARIUSZ           Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

639      ZARZYCKI JAN      Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

640      ZEMBRZUSKA ANETA     Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

641      ZIELIŃSKA EWA    Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

642      ZŁOTKOWSKI JÓZEF        Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

643      ZNAJEWSKI KAROL         Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

644      ZNYK KRZYSZTOF           Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

645      ZUCH RAFAŁ          Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

646      ŻAKIETA ANTONI  Dotacja - SA.37729 (2013/N)*

647      PAWEŁ SZAFRAN  Pomoc de minimis w rolnictwie

648      JAROSŁAW I AGNIESZKA JÓŹWIAK   Pomoc de minimis w rolnictwie

649      ROMAN I MONIKA KOWALSCY           Pomoc de minimis w rolnictwie

650      PAWEŁ I AGNIESZKA MAŚLANKA      Pomoc de minimis w rolnictwie

651      KAZIMIERZ I ANETA JAROS      Pomoc de minimis w rolnictwie

652      MARCIN ADASIAK           Pomoc de minimis w rolnictwie

653      ELŻBIETA I JACEK MILCZARSCY        Pomoc de minimis w rolnictwie

654      JÓZEF I JULIA JANUS       Pomoc de minimis w rolnictwie

655      JÓZEF I JULIA JANUS       Pomoc de minimis w rolnictwie

656      BOGUSŁAW I ANNA DRABIK    Pomoc de minimis w rolnictwie

657      ANDRZEJ DOMINIAK      Pomoc de minimis w rolnictwie

658      ANNA I WOJCIECH KUBACZYK           Pomoc de minimis w rolnictwie

659      BOGUSŁAW I HENRYKA KACZOR      Pomoc de minimis w rolnictwie

660      ELIASZ  KOSTUSIAK        Pomoc de minimis w rolnictwie

661      ANDRZEJ WALBURG        Pomoc de minimis w rolnictwie

662      WIESŁAW FABJANOWSKI          Pomoc de minimis w rolnictwie

663      ANNA NIKODEMIAK       Pomoc de minimis w rolnictwie

                       

            * Pomoc udzielona na podstawie Ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napedowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U.Nr 52, poz. 379 ze zm.) - program pomocowy nr SA.37729 (2013/N)   

                       

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
 • Data udostępnienia w BIP: 2015-05-29 08:46:30
 • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2015-06-01 07:48:24
 • Liczba odsłon: 1123
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3332761]

przewiń do góry