WYKAZ

lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Bedlno przeznaczonego

do wydzierżawienia.Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21. 08. 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) Wójt Gminy Bedlno podaje do publicznej wiadomości wykaz lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Bedlno przeznaczonego do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3-ch lat. 1. Lokal użytkowy mieszczący się w budynku Gimnazjum w Bedlnie im. Jana Pawła II, nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 122/13 o pow. 1,1345 ha KW Nr 29027.

 2. Powierzchnia lokalu do oddania w dzierżawę wynosi 17 m².

 3. Budynek, w którym znajduje się lokal wyposażony jest w instalację: wodno – kanalizacyjną, elektryczną. Lokal położony jest na parterze budynku.

 4. Lokal przeznaczony jest do oddania w dzierżawę w celu prowadzenia gabinetu stomatologicznego.

 5. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Bedlno – brak planu. Rodzaj użytku – Bi.

 6. Stawka czynszu wynosi 436,22 zł/miesięcznie + 23% VAT. Czynsz płatny będzie miesięcznie do ostatniego dnia każdego miesiąca na konto lub w Kasie Urzędu Gminy w Bedlnie.

 7. Wysokość czynszu może ulec zmianie w trakcje trwania umowy. Aktualizacja opłat czynszu będzie następować wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług ogłoszonych przez Główny Urząd Statystyczny.

 8. Niezależnie od opłaconego czynszu Dzierżawca ponosi opłaty za zużytą energię elektryczną zgodnie ze wskazaniem licznika w terminach półrocznych (koniec czerwca i koniec grudnia).

 9. Bliższych informacji o w/w nieruchomości można uzyskać w tut. Urzędzie pokój nr 28.


Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Bedlnie

na okres od 04.12.2015 r. do 25.12.2015 r.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Agnieszka Ignaczewska
 • Data udostępnienia w BIP: 2015-12-04 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-04 08:09:19
 • Liczba odsłon: 771
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3332626]

przewiń do góry