WYKAZ

nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) Wójt Gminy Bedlno informuje, iż w siedzibie Urzędu Gminy Bedlno został wywieszony na okres 21 dni tj. do dnia 03.07.2015 r. wykaz nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

 

L.p.

 

Położenie nieruchomości

 

Numer działki

 

Nr KW

 

Powierzchnia

 

Opis nieruchomości

 

Cena nieruchomości w zł

Przeznaczenie w planie miejsc. zagospodarowania przestrzennego.

Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów

  1.

Głuchów

133

LD1K/00052622/7

     0,47 ha

Nieruchomość niezabudowana  położona przy asfaltowej drodze gminnej.

10.400,00

Brak planu.

 

Rodzaj użytku: dr      

 

      Osobom, którym przysługuje pierwszeństwo, stosownie do art. 34 ust. 1. ustawy o gospodarce nieruchomościami powołanej na wstępie, mogą składać wnioski o nabycie przedmiotowej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia 24.07.2015 r. Po upływie w/w terminu nieruchomość objęta wykazem będzie przedmiotem sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

 

Szczegółowych informacji można uzyskać w tut. Urzędzie pokój nr 28,

tel. (024) 282-17-61 lub 282–14-20.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-06-12 08:41:07
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-06-12 08:41:07
  • Liczba odsłon: 861
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3356021]

przewiń do góry