WYKAZ

nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Bedlno

                   przeznaczonej do wydzierżawienia                               

 

 

               Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) Wójt Gminy Bedlno podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Bedlno przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej – na cele rolne.   

 

L.p.

Nr działki

Pow. działki

Położenie

Nr KW

Opis nieruchomości (klasa bonitacji)

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Sposób zagospodarowania

1.

182

0,15 ha z pow. ogólnej 0,5258 ha (udział 3817/11693)

Plecka Dąbrowa

LD1K/00027111/8

R IIIa

 

Brak planu.

Uprawy rolnicze

 

 1. Okres dzierżawy 20.04.2015 roku  do 30.09.2017 roku.
 2. Czynsz płatny za dany rok:

I rata do 15 maja

II rata do 15 września

 1. Podstawą naliczenia I raty czynszu będzie średnia krajowa cena skupu pszenicy podana w obwieszczeniach Prezesa GUS ogłoszona w Monitorze Polskim na II-gie półrocze roku poprzedniego, podstawą naliczenia II raty czynszu będzie średnia krajowa cena skupu pszenicy określona przez Prezesa GUS ogłoszona w Monitorze Polskim w I-szym półroczu danego roku.    
 2. Czynsz nie obejmuje podatku lokalnego (od nieruchomości czy rolnego).
 3. Bliższych informacji o w/w nieruchomościach wykorzystywanych w celach rolniczych można uzyskać od pracownika ds. gospodarki gruntami tut. Urzędu pokój nr 28. 

 

                      Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Bedlnie

                                    na okres od 27.03.2015 r. do 17.04.2015 r.  

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
 • Data udostępnienia w BIP: 2015-03-27 07:52:51
 • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2015-03-27 07:52:51
 • Liczba odsłon: 813
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3335401]

przewiń do góry