WYKAZ

części gruntu stanowiącego własność Gminy Bedlno

                                    przeznaczonego do wydzierżawienia                              

 

               Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr z 2014 r. poz. 518) Wójt Gminy Bedlno podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz gruntu przeznaczonego do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 3-ch lat w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

 

L.p.

Nr działki

Pow. działki

Położenie

Nr KW

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Sposób zagospodarowania

1.

265

Cześć o pow. 85,50 m² z pow. ogólnej  0,1483 ha

Bedlno Kamieniec

LD1K/00026622/6

Cześć działki niezabudowanej -  przy drodze krajowej Nr 2 Warszawa - Poznań.

Brak planu zagospodarowania przestrzennego.

Kontener  spożywczo -  przemysłowy niepołączony trwale z gruntem.

 

  1. Okres dzierżawy od 01.03.2015 r. do 28.02.2018 roku.
  2. Stawka czynszu wynosi 2,98 zł za 1 m²  + 23% podatku VAT. Czynsz płatny będzie miesięcznie - w terminie do 15-go każdego miesiąca na konto lub w Kasie Urzędu Gminy w Bedlnie.
  3. Wysokość czynszu może ulec zmianie w trakcie trwania umowy. Stawka czynszu dzierżawnego może być waloryzowana corocznie, wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w stosunku do roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim.
  4. Bliższych informacji o w/w nieruchomości można uzyskać od pracownika ds. gospodarki gruntami tut. Urzędu pokój nr 28. 

                                 

                           Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Bedlnie

                                                na okres od 30.01.2015 r. do 20.02.2015 r.  

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-01-30 08:19:41
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-30 08:19:41
  • Liczba odsłon: 598
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2671168]

przewiń do góry