WYKAZ

 lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Bedlno

przeznaczonego do wydzierżawienia.

 

 

              Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr z 2015 r. poz. 782) Wójt Gminy Bedlno podaje do publicznej wiadomości wykaz lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Bedlno  przeznaczonego do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 -ch lat.  

 

 

 1. Lokal użytkowy położony jest w Mirosławicach, nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 241/1 o pow. 0,92 ha, KW Nr 27172
 2. Powierzchnia lokalu do oddania w dzierżawę wynosi 44 m².
 3. Budynek, w którym znajduje się lokal wyposażony jest w instalację: elektryczna. Lokal położony jest na parterze budynku.
 4. Lokal przeznaczony jest do oddania w dzierżawę w celu prowadzenia działalności handlowej – sklep spożywczo – przemysłowy.
 5. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Bedlno – brak planu. Rodzaj użytku –B, B-R IVa, IVb.
 6. Stawka czynszu za 1 m² wynosi 4,14 zł/miesięcznie  + 23% VAT. Czynsz płatny będzie miesięcznie do 10 -go każdego miesiąca  na konto lub w Kasie Urzędu Gminy w Bedlnie.
 7. Wysokość czynszu może ulec zmianie w trakcie trwania umowy. Aktualizacja opłat czynszu będzie następować wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług ogłaszanych przez Główny Urząd Statystyczny.
 8. Niezależnie od opłaconego czynszu dzierżawca ponosi opłatę za zużytą wodę zgodnie ze wskazaniem wodomierza w terminach półrocznych (koniec czerwca i koniec grudnia).
 9. Bliższych informacji o w/w nieruchomości można uzyskać od pracownika ds. gospodarki gruntami tut. Urzędu pokój nr 28. 

   

                                          Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Bedlnie

                                                           na okres od 31.07.2015 r. do 21.08.2015 r.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
 • Data udostępnienia w BIP: 2015-07-31 09:11:20
 • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2015-07-31 09:11:20
 • Liczba odsłon: 937
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3334972]

przewiń do góry