WYKAZ

Działki gminnej przeznaczonej do sprzedaży

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.)

Wójt Gminy Bedlno informuje, iż w siedzibie Urzędu Gminy Bedlno został wywieszony na okres 21 dni tj. do dnia 15.05.2015 r. wykaz nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży.

 

 

L.p.

 

Położenie nieruchomości

 

Numer działki

 

Nr KW

 

Powierzchnia

 

Opis nieruchomości

 

Cena nieruchomości w zł

Przeznaczenie w planie miejsc. zagospodarowania przestrzennego.

Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów

  1.

Gosławice

106

LD1K/00026604/4

     1,84 ha

Nieruchomość gruntowa  niezabudowana położona przy asfaltowej drodze powiatowej.

60.350,00 

Brak planu.

 

Rodzaj użytku:

RV-  1,84 ha      

 

 

      Osobom, którym przysługuje pierwszeństwo, stosownie do art. 34 ust. 1. ustawy o gospodarce nieruchomościami powołanej na wstępie, mogą  składać wnioski o nabycie przedmiotowej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia 05.06.2015 r. Po upływie w/w terminu nieruchomość objęta wykazem będzie przedmiotem sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

 

Szczegółowych informacji można uzyskać w tut. Urzędzie pokój nr 28,

tel. (024) 282-17-61 lub 282–14-20.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-04-24 07:57:10
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-24 07:57:10
  • Liczba odsłon: 803
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3332711]

przewiń do góry