WYKAZ

nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Bedlno

przeznaczonej do wydzierżawienia

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Wójt Gminy Bedlno podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na cele związane z gospodarką rolną.


L.p.

Nr działki

Pow. działki

Położenie

Nr KW

Opis nieruchomości

(klasa bonitacji)

Przeznaczenie w planie zagospodarowania

przestrzennego

Sposób

zagospodarowania


1

219/2

0,18 ha

Plecka Dąbrowa

32916

Działka rolna - RIIIa, przy drodze gminnej.

Brak planu zagospodarowania przestrzennego.

Uprawy rolnicze.


 1. Okres dzierżawy od 21.02.2011 roku do 26.09.2012 roku.

 2. Czynsz płatny za dany rok:

I rata do 15 maja

II rata do 15 września

 1. Podstawą naliczenia I raty czynszu będzie średnia krajowa cena skupu pszenicy podana w obwieszczeniach Prezesa GUS ogłoszona w „Monitorze Polskim” na II-gie półrocze roku poprzedniego, podstawą naliczenia II raty czynszu będzie średnia krajowa cena skupu pszenicy określona przez Prezesa GUS ogłoszona w „Monitorze Polskim” w I-szym półroczu danego roku.

 2. Czynsz nie obejmuje podatku lokalnego (od nieruchomości czy rolnego).

 3. Za zaległości pobierane będą ustawowe odsetki oraz może być rozwiązana umowa z winy dzierżawcy.

 4. Umowa może być rozwiązana w trybie natychmiastowym jeżeli dzierżawca będzie utrzymywał przedmiot dzierżawy w sposób sprzeczny z jej przeznaczeniem.

 5. Bliższych informacji o w/w nieruchomości można uzyskać w tut. Urzędzie - pokój nr 28.

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Bedlnie

na okres od 28.01.2011 roku do 18.02.2011 roku.


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
 • Data udostępnienia w BIP: 2011-01-28 07:59:37
 • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-28 07:59:52
 • Liczba odsłon: 637
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2683255]

przewiń do góry