WYKAZ

lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Bedlno

przeznaczonego do oddania w dzierżawę.


Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm) Wójt Gminy Bedlno podaje do publicznej wiadomości wykaz lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Bedlno przeznaczonego do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat.


 1. Oznaczenie nieruchomości: lokal użytkowy położony jest w budynku w Bedlnie, na działce nr 123/19 o pow. 0,33 ha, KW Nr 26610.

 2. Powierzchnia lokalu: 100 m².

 3. Sposób zagospodarowania: lokal przeznaczony w celu prowadzenia działalności handlowej – punkt apteczny.

 4. Stawka czynszu: 1 m² wynosi 6,24zł/miesięcznie + 23% VAT.

 5. Termin wnoszenia opłat: czynsz płatny będzie miesięcznie do 10 -go każdego miesiąca na konto Urzędu Gminy w Bedlnie lub w kasie Urzędu.

 6. Zasady aktualizacji opłat: wysokość czynszu może ulec zmianie w trakcie trwania umowy. Aktualizacja opłat czynszu będzie następować wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług w stosunku do roku poprzedniego ogłoszonego przez Główny Urząd Statystyczny.

 7. Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bedlno.

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Bedlnie

na okres od 15.04.2011 roku do 06.05.2011 roku.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
 • Data udostępnienia w BIP: 2011-04-15 08:25:04
 • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2011-04-15 08:25:04
 • Liczba odsłon: 606
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2686615]

przewiń do góry