OFERTA  REALIZACJI  ZADANIA  PUBLICZNEGO

                                                                               

 

Bedlno , 10.08.2011r.

                                                                                          Data i miejsce złożenia oferty

   (wypełnia organ administracji publicznej)

 

  OFERTA

 

organizacji pozarządowej  podmiotu  o którym  mowa w art. 3 Ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536),

realizacji zadania publicznego

 

 

„UCZESTNICTWA  ZESPOŁÓW  LUDOWYCH  Z  TERENU  GMINY BEDLNO  W  PRZEGLĄDZIE NIEDZIELA W SKANSENIE -TOKARNIA 2011                                      

poprzez:- organizację pobytu w okresie trwania przeglądu, w tym bazy noclegowej   i wyżywienia dla uczestników wyjazdu w ilości 44 osoby.”                             

 

        

     w okresie od  11 września  do 13 września 2011roku

 

 

W FORMIE

POWIERZENIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

 

PRZEZ

 

 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI KUTNOWSKIEJ ODDZIAŁ W BEDLNIE

(organ administracji publicznej)

 

składana na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


TREŚĆ DO POBRANIA - WERSJA *.pdf
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-08-19 08:15:32
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-08-19 08:33:00
  • Liczba odsłon: 776
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3335120]

przewiń do góry