WYKAZ

części gruntu stanowiącego własność Gminy Bedlno

                                    przeznaczonego do wydzierżawienia                              

 

               Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Wójt Gminy Bedlno podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz gruntu przeznaczonego do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na cele związane z gospodarką rolną.

 

L.p.

Nr działki

Pow. działki

Położenie

Nr KW

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Sposób zagospodarowania

1.

103

Cześć o pow. 0,50 ha z pow. ogólnej  0,8272 ha

Stanisławice

LD1K/00001111/0

Działka rolna -  przy drodze gminnej.

Brak planu zagospodarowania przestrzennego.

Uprawy rolnicze.

 

1.      Okres dzierżawy od 26.09.2011 roku do 25.09.2012 roku.

2.      Czynsz płatny za dany rok:

I rata do 15 maja

II rata do 15 września

3.      Podstawą naliczenia I raty czynszu będzie średnia krajowa cena skupu pszenicy podana w obwieszczeniach Prezesa GUS ogłoszona w „Monitorze Polskim” na II-gie półrocze roku poprzedniego, podstawą naliczenia II raty czynszu będzie średnia krajowa cena skupu pszenicy określona przez Prezesa GUS ogłoszona w „Monitorze Polskim” w I-szym półroczu danego roku.

4.      Czynsz nie obejmuje podatku lokalnego (od nieruchomości czy rolnego).

5.      Za zaległości pobierane będą ustawowe odsetki oraz może być rozwiązana umowa z winy dzierżawcy.

6.      Umowa może być rozwiązana w trybie natychmiastowym jeżeli dzierżawca będzie utrzymywał przedmiot dzierżawy w sposób sprzeczny z jej przeznaczeniem.

7.      Bliższych informacji o w/w nieruchomości można uzyskać w tut. Urzędzie - pokój nr 28.

 

                                 

                           Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Bedlnie

                                                na okres od 02.09.2011 r. do 23.09.2011 r.  

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-09-02 09:50:40
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-09-02 09:50:40
  • Liczba odsłon: 776
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3335121]

przewiń do góry