PIERWSZA SESJA RADY GMINY BEDLNO


Nr I/1/2010 z dnia 2 grudnia 2010 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Bedlno - wersja *.pdf

Nr I/2/2010 z dnia 2 grudnia 2010 roku
w sprawie wyborów wiceprzewodniczących Rady Gminy Bedlno - wersja *.pdf

Nr I/3/2010 z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia składów osobowych Stałych Komisji Rady Gminy Bedlno - wersja *.pdfDRUGA SESJA RADY GMINY BEDLNO  


Nr II/4/2010 z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych - wersja *.pdf

Nr II/5/2010 z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - wersja *.pdf

Nr II/6/2010 z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie obniżeniu ceny skupu żyta do celow wymiaru podatku rolnego - wersja *.pdf

Nr II/7/2010 z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę -  wersja *.pdf

Nr II/8/2010 z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bedlno - wersja *.pdf

Nr II/9/2010 z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie określenia wysokości limitu kilometrów w jazdach lokalnych i zamiejscowych dla Wójta Gminy Bedlno - wersja *.pdf

Nr II/10/2010 z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych i sołtysów Gminy Bedlno - wersja *.pdfTRZECIA SESJA RADY GMINY BEDLNO

Nr III/11/2010 z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy w zakresie dochodów i wydatków budżetowych w 2010 roku - wersja *.pdf


Nr III/12/2010 z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzeda/ nieruchomości gminnej położonej w Pniewie - wersja *.pdf

Nr III/13/2010 z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w  Pniewie - wersja *.pdf


Nr III/14/2010 z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w  Pniewie - wersja *.pdf


Nr III/15/2010 z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok wersja *.pdf

Nr III/16/2010 z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie  przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Bedlno na 2011 rok - wersja *.pdf

Nr III/17/2010 z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Mariana Łazarskiego zamieszkałego Franciszków Stary 8 z dnia 19 listopada 2010 - uwersja *.pdf

Nr III/18/2010 z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Bedlno na 2011 rok - wersja *.pdf

Nr III/19/2010 z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Bedlno na 2011 rok - wersja *.pdf

Nr III/20/2010 z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad soleckich - wersja *.pdf

Nr III/21/2010 z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez punkt przedszkolny w czasie przekraczającym czas bezplatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla przedszkoli publicznych - wersja *.pdf

Nr III/22/2010 z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok - wersja *.pdf


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-12-14 09:28:10
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-04-05 14:36:49
  • Liczba odsłon: 1091
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2671462]

przewiń do góry