Nr XXVII/198/2010 z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bedlno na 2010 rok - wersja *.pdf

Nr XXVII/199/2010 z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/56/2003 Rady Gminy Bedlno z dnia 30 września 2003 r ustalającej dzienną stawkę opłaty targowej - wersja *.pdf

Nr XXVIII/200/2010 z dnia 11 marca 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/198/2010 z dnia 29 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bedlno na 2010 rok -  wersja *.pdf

Nr XXVIII/201/2010 z dnia 11 marca 2010 roku w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy w zakresie dochodów i wydatków budżetowych oraz zmiany Uchwały Nr XXVII/198/2010 z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bedlno na 2010 rok - wersja *.pdf

Nr XXVIII/202/2010 z dnia 11 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na  wyodrębnienie w budżecie gminy w 2011 roku środków stanowiących fundusz sołecki - wersja *.pdf

Nr XXVIII/203/2010 z dnia 11 marca 2010 roku w sprawie wystąpienia o utworzenie urzędowej nazwy miejscowości Bedlno - Wieś - wersja *.pdf

Nr XXVIII/204/2010 z dnia 11 marca 2010 roku w sprawie wystąpienia o utworzenie urzędowej nazwy miejscowości Bedlno - Żbiwiec - wersja *.pdf

Nr XXVIII/205/2010 z dnia 11 marca 2010 roku w sprawie wystąpienia o zmianę nazwy i rodzaju wsi  Bedlno - Kamieniec - wersja *.pdf

Nr XXVIII/206/2010 z dnia 11 marca 2010 roku w sprawie wystąpienia o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Nowe Bedlno - wersja *.pdf

Nr XXVIII/207/2010 z dnia 11 marca 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/191/2009 Rady Gminy Bedlno z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanic ścieków - wersja *.pdf

Nr XXVIII/208/2010 z dnia 11 marca 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/190/2009 Rady Gminy Bedlno z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę - wersja *.pdf

Nr XXVIII/209/2010 z dnia 11 marca 2010 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Heleny Maroszek na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bedlnie - wersja *.pdf

Nr XXIX/210/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wojtowi Gminy z tytulu wykonania budżetu gminy Bedlno za 2009 rok - wersja *.pdf

Nr XXIX/211/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy w zakresie przychodów, dochodów i wydatków budżetowych w 2010 roku oraz zmiany Uchwaly Nr XXVII/198/2010 z dnia 29 stycznia 2010roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bedlno na 2010 rok -

Nr XXIX/212/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie przyjęcia zadan od Powiatu Kutnowskiego w zakresie utrzymania porządku w pasie dróg powiatowych - wersja *.pdf

Nr XXIX/213/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Heleny Maroszek na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bedlnie - wersja *.pdf
 
Nr XXIX/214/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na uruchomienie środkow finansowych przewidzianych w budżecie gminy na rok 2010 na nagrody - wersja *.pdf

Nr XXIX/215/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa solectwa Groszki - wersja *.pdf

Nr XXIX/216/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień  20 czerwca 2010 r - wersja *.pdf

Nr XXX/217/2010 z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy w zakresie dochodów i wydatków budżetowych w 2010 roku - wersja *.pdf

Nr XXX/218/2010 z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy w zakresie dochodów i wydatków budżetowych w 2010 roku - wersja *.pdf

Nr XXX/219/2010 z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy w zakresie dochodów i wydatków budżetowych w 2010 - wersja *.pdf

Nr XXXI/220/2010 z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy w zakresie wydatków budżetowych w 2010 roku - wersja *.pdf

Nr XXXI/221/2010 z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy w zakresie dochodów i wydatków budżetowych w 2010 roku - wersja *.pdf

Nr XXXI/222/2010 z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego - wersja *.pdf

Nr XXXI/223/2010 z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadajacych Gminie  Bedlno lub jej jednostkom podległym, a także wskazania organów do tego uprawnionych - wersja *.pdf

Nr XXXII/224/2010 z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie  dokonywania zmian w budzecie gminy w zakresie wydatków budżetowych w 2010 roku - wersja *.pdf

Nr XXXII/225/2010 z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie  trybu prac nad projektem uchwały budżetowej - wersja *.pdf

Nr XXXII/226/2010 z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie  określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bedlno za pierwsze półrocze roku budżetowego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej - wersja *.pdf

Nr XXXII/227/2010 z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie  wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości  gminnych -  wersja *.pdf

Nr XXXII/228/2010 z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie  wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości zabudowanej położonej w Stanisławicach - wersja *.pdf

Nr XXXII/229/2010 z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy w zakresie dochodów i wydatków budżetowych w 2010 roku -  wersja *.pdf

Nr XXXIII/230/2010 z dnia 3 września 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV1I/198/2010 z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bedlno na 2010 rok - wersja *.pdf

Nr XXXIV/231/2010 z dnia 12 października 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/225/2010 z dnia 26 sierpnia 2010 r w sprawie trybu prac nad projektem uchwaty budżetowej -  wersja *.pdf

Nr XXXIV/232/2010 z dnia 12 października 2010 roku w sprawie sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy w zakresie wydatków budżetowych w 2010roku -  wersja *.pdf

Nr XXXIV/233/2010 z dnia 12 października 2010 roku w sprawie sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw - wersja *.pdf

Nr XXXIV/234/2010 z dnia 12 października 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na dzierzawę lokatu położonego w Wojszycach - wersja *.pdf

Nr XXXIV/235/2010 z dnia 12 października 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości zabudowanej położonej w Garbowie - wersja *.pdf

Nr XXXIV/236/2010 z dnia 12 października 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na uruchomienie środków finansowych przewidzianych w budżecie gminy na rok 2010 r. na nagrody - wersja *.pdf

Nr XXXIV/237/2010 z dnia 12 października 2010 roku w sprawie zmian w Statucie Gminy Bedlno - wersja *.pdf

Nr XXXIV/238/2010 z dnia 12 października 2010 roku w sprawie sprawie przekształcenia Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Bedlnie - wersja *.pdf

Nr XXXIV/239/2010 z dnia 12 października 2010 roku w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Bedlnie - wersja *.pdf

Nr XXXIV/240/2010 z dnia 12 października 2010 roku w sprawie utworzenia Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Gminy Bedlno - wersja *.pdf

Nr XXXIV/241/2010 z dnia 12 października 2010 roku w sprawie nadania statutu Zespołowi
Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół Gminy Bedlno - wersja *.pdf

Nr XXXIV/242/2010 z dnia 12 października 2010 roku w sprawie przekształcenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bedlnie - wersja *.pdf


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-12-08 09:06:30
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-12-14 08:11:09
  • Liczba odsłon: 1147
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3347291]

przewiń do góry