Nr I/1/2006 z dnia 24-11-2006 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Bedlno

Nr I/2/2006 z dnia 24-11-2006 w sprawie wyboru wice przewodniczącego Rady Gminy Bedlno

Nr I/3/2006 z dnia 24-11-2006 w sprawie ustalenia składów osobowych Stałych Komisji Rady Gminy Bedlno

Nr I/4/2006 z dnia 24-11-2006 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w 2006 roku

Nr I/5/2006 z dnia 24-11-2006 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bedlno  

Nr I/6/2006 z dnia 24-11-2006 w sprawie okreslenia wysokości limitu kilometrów w jazdach lokalnych i zamiejscowych dla Wójta Gminy Bedlno

Nr I/7/2006 z dnia 24-11-2006 w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do wykonywania czynnosci ze stosunku pracy wobec Wójta Gminy

Nr II/8/2006 z dnia 06-12-2006 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w 2006 roku

Załącznik do uchwaly nr II/8/2006

Nr II/9/2006 z dnia 06-12-2006 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Nr II/10/2006 z dnia 06-12-2006 w sprawie określenia wysokosci stawek podatku od nieruchomości

Nr II/11/2006 z dnia 06-12-2006 w sprawie zwolnien w podatku od nieruchomosci

N r II/12/2006 z dnia 06-12-2006 w sprawie okreslenia stawek podatku od środków transportowych

Nr III/13/2006 z dnia  29-12-2006 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych w 2006 roku

Nr III/ 14/2006 z dnia 29-12-2006 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na 2007 rok na zakup destruktu do wykonania dróg gminnych

Nr III/15/2006 z dnia 29-12-2006 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na 2007 rok na wykonanie mechanicznego profilowania poboczy i rowów przydrożnych dróg usytuowanych na terenie gminy Bedlno

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Jankowska Dorota
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-12-19 08:21:25
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-12-13 10:31:50
  • Liczba odsłon: 930
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2671421]

przewiń do góry