Kierownik Referatu Inwestycyjno - Gospodarczego

- Anna Łąpieś

Kompetencje:

 1. Nadzór i kontrola nad prawidłową pracą podległego Referatu.
 2. Czuwanie nad terminowością i zgodnym z prawem wykonywaniem zadań Referatu.
 3. Koordynowanie i organizowanie spraw związanych z pracą Referatu Inwestycyjno-Gospodarczego.
 4. Rozpatrywanie i dekretowanie poczty przychodzącej na poszczególne stanowiska Referatu.
 5. Reprezentowanie Gminy w ramach udzielonych upoważnień i pełnomocnictw w kontaktach z podmiotami i instytucjami współpracującymi z Gminą w zakresie bieżących zadań realizowanych przez Referat i innych zleconych przez Wójta.
 6. Ustalanie programów i kierunków prowadzenia inwestycji, remontów i programów rozwoju infrastruktury technicznej w Gminie.
 7. Koordynacja prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z Ustawą prawo zamówień publicznych  w sprawach prowadzonych przez siebie i na wniosek innych pracowników Urzędu nieupoważnionych do prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
 8. Prowadzenie całości spraw związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji oraz prac remontowych i modernizacyjnych, w tym sprawowanie nadzoru nad zewnętrznymi zleceniobiorcami.
 9. Przygotowywanie informacji o wysokości przewidywanych wydatków i dochodów do planu budżetu oraz przekazywanie informacji o bieżącym zaangażowaniu wydatków budżetowych związanych z pracami inwestycyjnymi i modernizacyjnymi.
 10. Prowadzenie spraw z zakresu użytkowania i sprawności technicznej budynku administracyjnego Urzędu Gminy oraz pozostałych budynków i obiektów infrastruktury technicznej należących do Gminy.
 11. Przedstawianie Wójtowi bieżącej informacji o stanie i przebiegu realizowanych  inwestycji  i remontów.
 12. Sporządzanie informacji, sprawozdań i niezbędnych wykazów danych dla potrzeb sprawozdawczych.
 13. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi Gminy w zakresie doradztwa fachowego oraz celowości realizacji podejmowanych przedsięwzięć.
 14. Realizowanie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych w zakresie prowadzonych spraw.
 15. Współudział w wykonywaniu zadań w zakresie promocji Gminy.
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
 • Data udostępnienia w BIP: 2021-06-22 14:15:39
 • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2023-02-01 10:21:44
 • Liczba odsłon: 1073
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3334999]

przewiń do góry