REFERENT DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ I PRZESTRZENNEJ

- Kinga Ganclerz

Kompetencje:

1.prowadzenie spraw wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Gminy , w tym :

- sprawy związane ze sporządzaniem miejscowego planu i zmian do niego,

- sprawy związane ze sporządzaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy,

- analizowanie wniosków w sprawach sporządzenia lub dokonania zmian w planie,

- wydawanie zaświadczeń, odpisów i wyrysów z planu,

2. prowadzenie spraw z zakresu dodatków mieszkaniowych,

3. prowadzenie spraw związanych z ustaleniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, prowadzenie rejestru wydanych decyzji,

4. prowadzenie spraw z zakresu gospodarki lokalami mieszkalnymi,

5. przygotowywanie i nadzorowanie inwestycji gminnych, w tym :

- dokonywanie wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych,

- określenie zobowiązań partycypacyjnych inwestorów i mieszkańców Gminy,

6. przygotowywanie dokumentacji wniosków na inwestycje realizowane ze środków pomoc owych o raz przeprowadzanie przetargów według przepisów unijnych,

7. sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi,

8. prowadzenie spraw dotyczących nazewnictwa miejscowości oraz numerów porządkowych nieruchomości,

9. prowadzenie magazynu urzędu.

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kołodziejczyk Zenona
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-07-30 17:01:58
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-02-01 10:25:24
  • Liczba odsłon: 2686
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3338563]

przewiń do góry