INSPEKTOR DS. GOSPODARKI GRUNTAMI

- MAGDALENA WOLSZCZAK

Kompetencje:

1. gospodarowanie i zarządzanie komunalnymi gruntami przeznaczonymi w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę( zbywanie, oddawanie w użytkowanie, użytkowanie wieczyste, dzierżawę, najem, użyczenie i w zarząd),

2. ustalenie wartości nieruchomości, cen i opłat za korzystanie z nich,

3. organizowanie przetargów na sprzedaż nieruchomości komunalnych,

4. kompletowanie dokumentów do nabywania nieruchomości niezbędnych do realizacji zadań gminnych,

5. przygotowywanie i kompletowanie kart inwentaryzacyjnych niezbędnych do otrzymania decyzji o komunalizacji nieruchomości,

6. prowadzenie ewidencji gruntów komunalnych,

7. tworzenie zasobu gruntów komunalnych na cele zabudowy,

8. prowadzenie spraw związanych z gospodarką lokalami użytkowymi,

9. zagospodarowani wspólnot gruntowych – nadzór,

10. wykonanie zadań wynikających z przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,

11. przygotowywanie postanowień o skorzystaniu lub rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości,

12. zarządzanie gruntami komunalnymi wykorzystywanymi rolniczo do czasu ich trwałego wyłączenia z produkcji rolnej,

13. występowanie z wnioskami o podział oraz wywłaszczenie nieruchomości niezbędnych na cele infrastruktury gminnej,

14. realizowanie ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie niniejszej ustawy, a w szczególności :

- wydawanie wniosków i zaświadczeń uprawniających do odbioru bonów paliwowych przez rolników,

- prowadzenie rejestru w tym zakresie,

- prowadzenie sprawozdawczości określonej w przepisach wykonawczych.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kołodziejczyk Zenona
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-07-30 16:59:03
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-02-01 10:23:50
  • Liczba odsłon: 1813
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2686724]

przewiń do góry