INSPEKTOR DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I POZYSKIWANIA FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH

 

tel. 24 282-17-83

 1. Prowadzenie postępowań w Gminie Bedlno o udzielenie zamówień publicznych, zgodnie  z Ustawą Prawo zamówień publicznych oraz procedurami obowiązującymi w Gminie;
 2. Koordynowanie spraw związanych z zamówieniami publicznymi Urzędu, zgodnie z obowiązującymi wewnętrznymi przepisami, w tym w zakresie planowania i monitorowania zamówień publicznych w skali Urzędu, realizowanych przez komórki organizacyjne w ramach budżetu Gminy, jak i segregowania danych na potrzeby sprawozdawczości z wykonania zamówień publicznych;
 3. Prowadzenie instruktażu, udzielanie wyjaśnień, porad w zakresie obowiązujących przepisów Prawa zamówień publicznych, monitorowanie zmian w przepisach dotyczących udzielania zamówień;
 4. Uczestniczenie w opracowywaniu dokumentów oraz postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z procedurami przyjętymi w Urzędzie, a także uczestniczenie w procesie zamówień publicznych w charakterze doradczym;
 5. Zamieszczanie ogłoszeń zamówień publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronach Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich;
 6.  Inicjowanie, przygotowywanie i przekazywanie do wdrożenia w drodze wewnętrznych regulacji ramowych wzorów dokumentów roboczych istotnych z punktu ograniczenia ryzyka  w zamówieniach publicznych;
 7. Koordynacja działań związanych z prawidłowym stosowaniem w Gminie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, elektronizacji zamówień publicznych oraz zamówień poniżej ustawowych progów;
 8. Prowadzenie planów zamówień publicznych;
 9. Prowadzenie Rejestru zamówień publicznych, zgodnie z Ustawą  Prawo zamówień publicznych oraz wewnątrz obowiązującymi przepisami w  Urzędzie Gminy w  Bedlnie;
 10. Pozyskiwanie  funduszy europejskich i innych środków zewnętrznych.
 11. Koordynacja projektów twardych o charakterze inwestycyjnym i miękkich o charakterze nieinwestycyjnym realizowanych w Urzędzie, współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym m.in.
 12. współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu i gminnymi jednostkami organizacyjnymi w realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych,
 13. utrzymywanie bieżących kontaktów z instytucją zarządzającą/instytucją wdrażającą,
 14. opracowywanie sprawozdań, wniosków o płatność i innych dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji projektów;
 15. Koordynacja, monitoring i kontrola projektów.
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
 • Data udostępnienia w BIP: 2021-06-22 13:43:02
 • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2023-02-01 10:23:06
 • Liczba odsłon: 632
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2686594]

przewiń do góry