INSPEKTOR DS. ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

- ANNA ŁĄPIEŚ

Kompetencje:

1. prowadzenie spraw wynikających z przepisów ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska oraz ustawy o utrzymywaniu czystości i porządku w gminie, a w szczególności :

- przygotowywanie decyzji w sprawie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów,

- ustalenie kar pieniężnych za samowolne usunięcie drzew i krzewów,

- prowadzenie spraw związanych z wprowadzeniem ograniczeń oraz nakazywaniem wykon y wania określonych czynności w zakresie ochrony środowiska przed hałasem i wibracją ,

2. prowadzenie spraw wynikających z ustawy o gospodarowaniu lasów,

3. koordynowanie gospodarki nasiennej,

4. podejmowanie działań na rzecz intensyfikacji produkcji rolnej,

5. koordynowanie obrotu materiału hodowlanego,

6. opracowywanie wspólnie ze służbami doradczymi planu upowszechniania wdrożeniowego i szkoleń,

7. współpraca z Polskim Związkiem Łowieckim,

8. współpraca ze służbami weterynaryjnymi w zakresie zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych,

9. współpraca ze służbą kwarantanny i ochrony roślin w zakresie sygnalizacji o pojawieniu się chwastów, chorób i szkodników w uprawach bądź w nasiennictwie,

10. współdziałanie ze służbami inwestycyjnymi w zakresie planowania i realizacji inwestycji w rolnictwie melioracji i konserwacji urządzeń wodnych, w ty m w szczególności :

- przygotowywanie decyzji zatwierdzających ugody w sprawach zmian stosunków wodnych na gruntach ,

11. prowadzenie spraw dotyczących ochrony wód przed zanieczyszczeniami oraz wprowadza niem do nich ścieków,

12. prowadzenie spraw w zakresie eksploatacji i bieżącego utrzymywania sieci wodo ciągowej i kanalizacyjnej oraz ustalanie opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków

13. nadzór nad pracą konserwatorów,

14. przyjmowanie zgłoszeń o awariach i organizowanie napraw wodociągów i hydroforni,

15. prowadzenie spraw wynikających z ustawy o zapobieganiu narkomani, a w szczególności :

 

  • wydawanie zezwoleń na uprawę maku w przypadku kontraktacjiprowadzenie lustracji upraw maku oraz przygotowywanie decyzji na likwidację upraw bez zezwolenia.

16. prowadzenie spraw z zakresu gospodarowania odpadami, opiniowanie wniosków na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych.

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kołodziejczyk Zenona
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-07-30 16:57:26
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-02-01 10:22:36
  • Liczba odsłon: 1961
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2680019]

przewiń do góry