Zmiana rozporządzenia w sprawie wykazu środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii COVID-19 dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym.


Dz.U.2020.1207 z dnia 2020.07.07
Status: Akt jednorazowy
Wersja od: 7 lipca 2020r.
Wejście w życie:
8 lipca 2020 r.


ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 6 lipca 2020 r.


zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii COVID-19 dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. poz. 979) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie wykazu środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii COVID-19 dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym (Dz. U. poz. 1046) w § 2 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: "1a) zapewnia się obsługę w pierwszej kolejności:
a) osób powyżej 60. roku życia,
b) kobiet w ciąży,
c) osób z dzieckiem do lat 3,
d) osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub, które ze względu na stan zdrowia nie mogą poruszać się samodzielnie;".
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 2269).

Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-07-08 14:12:41
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-07-08 14:21:16
  • Liczba odsłon: 488
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2683594]

przewiń do góry