Zobacz podgałęzie

WYBORY PREZYDENCKIE 2020

 Linki dotyczące rozporządzeń MSWiA na wybory Prezydenta RP do wiadomości i stosowania:

https://ugbedlno.bip.org.plziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1016

https://ugbedlno.bip.org.plziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1015


INFORMACJA

 

Szkolenie Obwodowych Komisji Wyborczych w sprawie wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28.06.2020 roku, odbędzie się w dniu 22 czerwca 2020r

w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Bedlnie o godz. 14:00 oraz o godz. 16:30.

 

Urzędnik Wyborczy Łukasz Witczak

 

 • Obwodowe Komisje Wyborcze - termin zgłaszania kandydatów  na członków Obwodowych Komisji Wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych został wyznaczony do dnia 12 czerwca 2020 r. 

Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Gminy w Bedlnie do dnia 12.06.2020 r. do godz. 15:30

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych - wyborca 

 

oraz rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku dla obywateli polskich przebywających za granicą

 
 
 • Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. wraz z nowym wzorem zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju.
 • Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych wraz z załącznikami.
 • Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
 • Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
 • Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Powyższe informacje są dostępne na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej  https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/

Uprzejmie informuję, że zgodnie z kalendarzem wyborczym w dniu 5 maja br. upływa termin na składanie przez wyborców (w tym wyborców nigdzie nie zamieszkałych przebywających na terenie gminy) wniosków o dopisywanie ich do spisu wyborców w wybranych obwodach głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania albo w której czasowo przebywa.
 

POWIADOMIENIE

Zgodnie z art.36 Kodeksu Wyborczego Wójt Gminy Bedlno powiadamia wyborców o sporządzeniu spisu wyborców. Spis wyborców jest udostępniany wyborcom w Urzędzie Gminy Bedlno, pokój 20 od poniedziałku do piątku w godz.7:30 – 15:30 od 20.04.2020 roku do 04.05.2020 roku.

 

W związku z powyższym prosi się Wyborców Gminy Bedlno o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr 24 282 17 86 w celu umówienia terminu wizyty w Urzędzie Gminy

w Bedlnie co zapewni zachowanie szczególnych środków ostrożności w czasie trwającego stanu epidemii. 

INFORMACJA DOTYCZĄCA SPOSOBÓW ZGŁOSZEŃ NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W GMINIE BEDLNO W ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 10 MAJA 2020 ROKU WYBORACH PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ


Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi I i Komisarza Wyborczego w Łodzi II z 18 lutego 2020 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Informacje  Państwowej Komisji Wyborczej  związane z uprawnieniami osób niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.:

- Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych wraz z załącznikami:

- Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych  


 

Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi I i Komisarza Wyborczego w Łodzi II z 14 lutego 2020 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.


Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi I i Łodzi II

informuje, że na podstawie art. 13a § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) każdy zainteresowany wyborca może przedłożyć na piśmie na co najmniej 55 dni przed dniem wyborów tj. do dnia 16 marca 2020 r. propozycje zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych, w tym siedzib lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

Wnioski należy składać Komisarzom Wyborczym w Łodzi w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczym w Łodzi ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź.

                                                                         Komisarz Wyborczy w Łodzi I
                                                                             /-/ Joanna Pieńkowska
 
                                                                         Komisarz Wyborczy w Łodzi II
                                                                                 /-/ Katarzyna Marat
 

Postanowienie Marszałka Sejmu RP wraz z Kalendarzem wyborczym dla wyborów Prezydenta RP w dniu 10 maja 2020 r.

POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 5 lutego 2020 r.
w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 
Na podstawie art. 128 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 289 § 1 i art. 290 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) stanowi się, co następuje:
 
§ 1. Zarządzam wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. Datę wyborów wyznaczam na niedzielę dnia 10 maja 2020 r.
§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do niniejszego postanowienia.

§ 4. Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 
 
Postanowienie Marszałka Sejmu wraz z Kalendarzem wyborczym

Informacji PKW o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta RP 

Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-02-07 07:44:51
 • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-06-24 12:53:54
 • Liczba odsłon: 1644
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3338482]

przewiń do góry