INFORMACJA

w sprawie sposobu zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego
w II turze wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 

 Informuję, że zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego, dokonane do dnia 16 czerwca 2020 r. dotyczy także głosowania w tzw. II turze wyborów. W przypadku przeprowadzenia ponownego głosowania wyborca, który nie zgłosił zamiaru głosowania korespondencyjnego przed pierwszym głosowaniem, może po dniu pierwszego głosowania zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem upoważnionych pracowników Urzędu Gminy Bedlno:

1. ustnie;

2. pisemnie;

3. w formie elektronicznej za pośrednictwem usługi udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji (pod adresem: https://www.gov.pl/web/gov/zgloszenie-glosowaniakorespondencyjnego-dla-osob-glosujacych-w-polsce) najpóźniej:

- do dnia 30 czerwca 2020 r.;

 do dnia 7 lipca 2020 r., jeśli wyborca podlega w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych;

- do dnia 10 lipca 2020 r., jeśli wyborca rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po dniu 7 lipca 2020 r. Zgłoszenia przyjmują, z upoważnienia Wójta Gminy Bedlno , pracownicy Urzędu Gminy Bedlnow godzinach pracy Urzędu tj poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30.

 Zgłoszenie powinno zawierać: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy, adres, na który ma być wysłany pakiet wyborczy albo deklarację osobistego odbioru pakietu wyborczego, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej (e-mail). Ponadto wyborca niepełnosprawny może w zgłoszeniu zażądać:

- dołączenia do pakietu wyborczego nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a;

- dostarczenia pakietu wyborczego do drzwi lokalu, którego adres został wskazany w zgłoszeniu. (do pobrania druk zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego) Jeżeli zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego nie będzie zawierało powyższych danych, wyborca zostanie wezwany do jego uzupełnienia w terminie jednego dnia od wezwania dokonanego telefonicznie lub w formie elektronicznej.

 

Załączone pliki:
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data dodania: 2020-06-30 09:05:08
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-06-30 09:05:08
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-06-30 09:02:30
 • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-06-30 09:05:08
 • Liczba odsłon: 461
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2683455]

przewiń do góry