do 16 marca 2020 r.zawiadamianie Państwowej Komisji Wyborczej o utworzeniu komitetów wyborczych kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
do 23 marca 2020 r.powołanie okręgowych komisji wyborczych
do 26 marca 2020 r.dokonywanie przez komisarzy wyborczych zmian w podziale na obwody głosowania i zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych
do 26 marca 2020 r. do godz. 24:00zgłaszanie do Państwowej Komisji Wyborczej kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w celu zarejestrowania
do 6 kwietnia 2020 r.*utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, domach studenckich i zespołach tych domów oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów
do 10 kwietnia 2020 r.podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i możliwości głosowania przez pełnomocnika
do 10 kwietnia 2020 r.zgłaszanie wniosków o utworzenie obwodów głosowania na polskich statkach morskich
do 10 kwietnia 2020 r.zgłaszanie kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych
do 20 kwietnia 2020 r.*powołanie przez komisarzy wyborczych obwodowych komisji wyborczych
do 20 kwietnia 2020 r.*podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
do 20 kwietnia 2020 r.*sporządzenie spisów wyborców przez gminy
od 19 kwietnia 2020 r. do 27 kwietnia 2020 r.*składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę wojskową w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej wniosków o dopisanie do wybranego przez nich spisu wyborców sporządzanego dla miejscowości, w której odbywają służbę
do 20 kwietnia 2020 r.podanie do publicznej wiadomości danych o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
do 27 kwietnia 2020 r.*zgłaszanie komisarzowi wyborczemu przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania w alfabecie Braille'a
od 25 kwietnia 2020 r. do 8 maja 2020 r. do godz. 24:00nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych przygotowanych przez komitety wyborcze
do 4 maja 2020 r.*składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
do 5 maja 2020 r.składanie wniosków przez wyborców o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na terenie kraju
do 7 maja 2020 r.zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą
do 7 maja 2020 r.zgłaszanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o wpisanie do spisów wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach
8 maja 2020 r. o godz. 24:00zakończenie kampanii wyborczej
9 maja 2020 r.przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców
10 maja 2020 r. w godz. 7:00‑21:00przeprowadzenie głosowania
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-02-11 09:41:02
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-02-11 09:41:02
  • Liczba odsłon: 759
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3335100]

przewiń do góry