OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BEDLNO

z dnia 07 luty 2020 r.

                    

 

                    Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U z 2019 r. poz. 684, poz. 1504)

 

§ 1. Wyznaczam na obszarze Gminy Bedlno następujące miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów w związku

z wyborami Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 roku:

    

a) tablice ogłoszeniowe zlokalizowane na terenie gminy w poszczególnych sołectwach (u sołtysów);

 

b) tablica ogłoszeniowa w miejscowości Bedlno (na parkingu przy Urzędzie Pocztowym w Żychlinie,  Filia w Bedlnie).

 

 

§ 2.1. W innych miejscach niż wymienione wyżej umieszczenie plakatów lub haseł wyborczych wymaga uzgodnienia z właścicielem lub zarządcą nieruchomości.

           

2. Plakaty i hasła wyborcze należy umieszczać w taki sposób, aby można je było usunąć bez powodowania szkód.

3. Plakaty I hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe ustawione w celu prowadzenia kampani wyborczej pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych obowiązani są usunąć w terminie 30 dni po dniu wyborów, w wyjątkiem sytuacji opisanych

w art. 110 § 6a ustawy z dnia 05 stycznia 2011 r. Kodeks wuborczy (DZ. U. z 2019 r. poz. 684, 1504).

 

4. W przypadku nie stosowania się do powyższych zasad będą miały zastosowanie przepisy art. 110 § 7 ustawy z dnia 05 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. poz.684, 1504).

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  WÓJT GMINY BEDLNO

                                                   

                                                                                 /-/mgr. Inż. Józef Ignaczewski

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-02-07 13:39:02
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-02-07 13:39:02
  • Liczba odsłon: 755
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3338758]

przewiń do góry