Urząd Gminy w Bedlnie informuje, że punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców Gminy Bedlno zlokalizowany w siedzibie firmy PreZero Service Centrum Sp. z o.o.,  ul. Łąkoszyńska 127 w Kutnie.

PSZOK czynny jest od poniedziałku do  piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 7.00 - 15.00.


Do PSZOK mieszkańcy mogą dostarczać  następujące odpady komunalne zebrane selektywnie: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady, odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia,  odpady  niekwalifikujące  się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe,  zużyte opony (do 4 szt. opon samochodowych/motorowych/rowerowych z gospodarstwa domowego/rok), odpady budowlane i rozbiórkowe (do 30 kg z gospodarstwa domowego/rok) oraz  tekstylia i odzież.

PSZOK przyjmuje wyłącznie odpady komunalne zbierane w sposób selektywny z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Bedlno.


Przyjmowanie odpadów zbieranych selektywnie dostarczonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Bedlno będzie możliwe po okazaniu dokumentu potwierdzającego jego tożsamość i adres zamieszkania na terenie gminy Bedlno (np. dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie gminy Bedlno).


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Anna Łąpieś
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-02-25 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-02-25 14:20:05
  • Liczba odsłon: 703
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2683581]

przewiń do góry