2018

Informacja o osiągniętych przez gminę  oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości w  2018 roku  wymaganych  poziomach recyklingu, przygotowania  do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania - zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

 

1.       Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł  52,19 %  (wyliczono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych).  Uwagi – osiągnięto wymagany poziom 30%.

 

2.       Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych  i rozbiórkowych - nie odbierano przedmiotowych odpadów w 2018 roku.

 

3.       Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych  do składowania wyniósł  5,45 %  (wyliczono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w  sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji).  Uwagi –nie przekroczono dopuszczalnego poziomu 40%.________________________________________________________________
2017r.

Informacja o osiągniętych przez gminę  oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości w  2017 roku  wymaganych  poziomach recyklingu, przygotowania  do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania    - zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

 

1.       Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł 27,03%  (wyliczono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych). Uwagi – osiągnięto wymagany poziom 20%.

 

2.    Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyniósł 100%  (wyliczono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych).   Uwagi– osiągnięto wymagany poziom 45%.

 

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wyniósł 8,98 %  (wyliczono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra  Środowiska  z dnia 15 grudnia 2017 r.w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji).  Uwagi – nie przekroczono dopuszczalnego poziomu 45 %.


__________________________________________________________________________________
2016r.

Informacja o osiągniętych przez gminę  oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości w  2016 roku  wymaganych  poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania  - zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

 

1.      Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł 20,70%   (wyliczono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych).     Uwagi – osiągnięto wymagany poziom 18%.

 

2.   Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych  wyniósł  62,32 %  (wyliczono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych).  Uwagi– osiągnięto wymagany poziom 42 %.

 

3.      Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wyniósł 26,63 %.  (wyliczono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania tych odpadów) Uwagi –nie przekroczono dopuszczalnego poziomu 45 %.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-09-27 22:09:58
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-09-27 22:09:58
  • Liczba odsłon: 914
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3332590]

przewiń do góry