Instrukcja jak segregować odpady komunalne w gminie Bedlno

Do worków żółtych wrzucamy:

·         opakowania plastikowe po artykułach spożywczych (jogurtach, lodach, serkach, kefirach, tłuszczach),

·         plastikowe butelki  po napojach,

·         opakowania plastikowe po chemii gospodarczej i kosmetykach,

·         plastikowe doniczki,

·         styropian opakowaniowy,

·         foliowe torebki, worki, reklamówki,

·         opakowania z metalu (np. puszki po napojach, konserwach),

·         złom żelazny i metale kolorowe,

·         plastikowe i metalowe zakrętki, korki, kapsle,

·         opakowania z folii aluminiowej,

·         opakowania po kawie, słodyczach, chipsach itp.,

·         kartoniki tetra pak (np. po napojach, mleku).

Uwaga. Jeśli to możliwe starajmy się oczyścić silnie zabrudzone opakowania. Zgniatajmy puszki i butelki przed wyrzuceniem do worka.

Do worków żółtych nie wrzucamy:

·         opakowań po środkach ochrony roślin,

·         opakowań po farbach, lakierach, butelek i pojemników z zawartością, zabawek wielomateriałowych,

·         tubek po pastach, opakowań po aerozolach.

·         opakowań  po olejach technicznych.

_____________________________________________________

Do worków zielonych wrzucamy:

·         opakowania szklane bezbarwne i kolorowe np.  słoiki lub butelki po żywności i kosmetykach.

Do worków zielonych nie wrzucamy:

·         szyb okiennych, szyb samochodowych, luster,

·         porcelany, kryształów, szkła „nietłukącego” np. ARCOROC, DURALEX,

·         lamp jarzeniowych, żarówek, kineskopów,

·         stłuczki szklanej,

·         szkła okularowego.

_____________________________________________________

Do worków niebieskich  wrzucamy:

·         opakowania z papieru lub tektury, papier pakowy,

·         gazety, katalogi, czasopisma, prospekty, foldery,

·         zeszyty, książki, papier szkolny i biurowy,

·         ścinki papierowe, worki papierowe.

Uwaga. Kartony i pudełka tekturowe należy rozkładać przed wyrzuceniem, aby zajmowały jak najmniej miejsca w worku.

Do worków niebieskich  nie wrzucamy:

·         zatłuszczonego i silnie zabrudzonego  papieru,

·         pampersów i podkładek, chusteczek higienicznych, ręczników papierowych, serwetek,

·         papieru foliowanego,

·         tapet, worków po cemencie i innych materiałach budowlanych,

·         kalki, papieru termicznego np. paragonów.

________________________________________________________

Bioodpady/odpady zielone(np. skoszona trawa, liście, drobne gałązki drzew i krzewów, kwiaty i inne rośliny doniczkowe, kwiaty ogrodowe, obierki, skórki, ogryzki, łupiny orzechów, skorupki jaj) należy zagospodarować w przydomowych kompostownikach. Osoby, które nie kompostują bioodpadów przekazują je do tzw. „gniazda odbioru odpadów ulegających biodegradacji”w terminach ustalonych w harmonogramie.

____________________________________________________

Do pojemnika czarnego wrzucamy odpady pozostałe po segregacji w tym m.in.:

·         zatłuszczone opakowania pergaminowe, pergaminowo-foliowe np. po smalcu, maśle, margarynie,

·         pampersy i podkładki, chusteczki higieniczne, ręczniki papierowe, serwetki, waciki,

·         filtry z odkurzacza, zmiotki,

·         zużytą, zniszczoną, zabrudzoną odzież i buty,

·         opakowania po farbach, lakierach,

·         niedopałki papierosów, zimny popiół,

·         torebki z herbatą, filtry do kawy,

·         tubki po pastach, gąbki łazienkowe i kuchenne, plastikowe listki po lekarstwach.

____________________________________________________

Przeterminowane lekarstwa: należy wrzucać do specjalnych pojemników  w  aptekach  na terenie gminy Bedlno.

Zużyte baterie: należy wrzucać do specjalnych pojemników w placówkach szkolnych i Urzędzie Gminy Bedlno.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców gminy Bedlno prowadzony jest przez PreZero Service Centrum Sp. z o.o. Adres PSZOK: Kutno, ul. Łąkoszyńska127,  PSZOK czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00.

Do PSZOK mieszkańcy mogą dostarczać  następujące odpady komunalne zebrane selektywnie: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady, odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia,  odpady  niekwalifikujące  się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe,  zużyte opony (do 4 szt. opon samochodowych/motorowych/rowerowych z gospodarstwa domowego/rok), odpady budowlane i rozbiórkowe (do 30 kg z gospodarstwa domowego/rok) oraz  tekstylia i odzież.


Uwaga

Wszyscy mieszkańcy gminy Bedlno zobowiązani są do segregowania odpadów.

Podmiot odbierający odpady będzie kontrolował, realizację segregacji odpadów przez mieszkańców. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego segregowania (np. w  koszu na zmieszane odpady  będą znajdowały się odpady, które powinny być w kolorowych workach) mieszkańcy nieruchomości zostaną obciążeni wyższą stawką opłaty tj. 44 zł od osoby na 1 miesiąc.


Apelujemy do wszystkich mieszkańców o niespalanie odpadów!

Spalanie odpadów jest bardzo szkodliwe dla zdrowia ludzi  i środowiska. Substancje uwalniane podczas spalania odpadów powodują nowotwory, alergie, choroby układu oddechowego.


Pamiętajmy, że płacimy za wytwarzane i przekazywane do zagospodarowania odpady. Jak ograniczyć wytwarzanie zbędnych odpadów?

·         Idąc na zakupy zabieraj ze sobą torbę wielorazową.

·         Wybieraj produkty bez zbędnych opakowań.

·         Zrezygnuj z jednorazowych naczyń.

·         Oddawaj potrzebującym rzeczy, których nie potrzebujesz.

·         Kompostuj bioodpady.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Anna Łąpieś
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-02-25 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-02-25 14:35:49
  • Liczba odsłon: 673
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2686631]

przewiń do góry