I SESJA RADY GMINY BEDLNO

Nr I/1/2014 z dnia 01 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy - wersja *.pdf

Nr I/2/2014 z dnia 01 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy - wersja *.pdf

Nr I/3/2014 z dnia 01 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bedlno - wersja *.pdf

Nr I/4/2014 z dnia 01 grudnia 2014 roku w sprawie określenia wysokości limitu kilometrów w jazdach lokalnych i zamiejscowych dla Wójta Gminy Bedlno - wersja *.pdf

Nr I/5/2014 z dnia 01 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych i sołtysów Gminy Bedlno - wersja *.pdf

Nr I/6/2014 z dnia 01 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia składów osobowych Stałych Komisji Rady Gminy Bedlno - wersja *.pdf


II SESJA RADY GMINY BEDLNO

Nr II/7/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bedlno na 2015 rok - wersja *.pdf

Nr II/8/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2015-2018 - wersja *.pdf

Nr II/9/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę - wersja *.pdf

Nr II/10/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych na 2015 r. - wersja *.pdf

Nr II/11/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Bedlno na 2015 rok - wersja *.pdf

Nr II/12/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie   przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Bedlno na lata 2015-2019 - wersja *.pdf

Nr II/13/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy - wersja *.pdf

Nr II/14/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - wersja *.pdf

Nr II/15/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności -  wersja *.pdf

Nr II/16/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia części zadań od Powiatu Kutnowskiego w zakresie zimowego utrzymania  dróg powiatowych - wersja *.pdf

Nr II/17/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich -  wersja *.pdf 

Nr II/18/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie  przyjęcia Planów Pracy Stałych Komisji Rady Gminy Bedlno na 2015 rokwersja *.pdf

Nr II/19/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Gminy Bedlno na 2015 rok - wersja *.pdf
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-12-10 08:59:30
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-09 14:11:35
  • Liczba odsłon: 1034
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2686671]

przewiń do góry