GK.6733.19.2019                                                                                                      Bedlno, dnia 27.04.2020 r.

 

 

 

 

Zawiadomienie

WÓJTA   GMINY  BEDLNO

o wniesieniu odwołania

 

       

         Na podstawie art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256), zawiadamiam, że w dniu 21 kwietnia 2020 r. zostało wniesione odwołanie od decyzji Wójta Gminy Bedlno Nr 19/2020 z dnia 07.04.2020 r. dotyczącej ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. przebudowa istniejącej linii napowietrznej SN-15 kV zasilającej stację S3-00925 „Mateuszew-Potok”, na odcinku o łącznej długości 921 m, przewidzianej do realizacji w miejscowości Potok; działki objęte inwestycją oznaczone nr ewid.: 15, 16, 17, 23 dr., 24/2 - obręb 0029 Potok, gmina Bedlno, powiat kutnowski, województwo łódzkie.

 

W związku z powyższym zgodnie z art. 133 Kpa Wójt Gminy Bedlno przesłał odwołanie wraz z dokumentami zgromadzonymi w sprawie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach.

 

 Wójt Gminy Bedlno

/-/ Józef Ignaczewski

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-04-27 13:51:03
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-04-27 13:51:03
  • Liczba odsłon: 622
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2680034]

przewiń do góry