GPB-II.747.1.2020 .AK

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

 

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 19a i 19b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości położonych w województwie łódzkim, w powiecie kutnowskim, łowickim i rawskim, oznaczonych niżej wymienionymi numerami ewidencyjnymi działek według katastru nieruchomości, w celu wykonania badań geotechnicznych /geologicznych podłoża gruntowego dla określenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektu w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa gazociągu DN1000 Gustorzyn - Wronów, ETAP II Leśniewice - Rawa Mazowiecka stanowiącego część gazociągu Gustorzyn - Tworóg wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi na terenie województw kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego i śląskiego":

dz. ewid. nr 31, obręb 0017 Wola Popowa, jednostka ewidencyjna 100211_5, Żychlin – obszar wiejski, ozn. księgi wieczystej KW 24100; dz. ewid. nr 32, obręb 0001 Biała, jednostka ewidencyjna 100211_5 Żychlin – obszar wiejski, ozn. księgi wieczystej KW 35205; dz. ewid. nr 68, obręb 0001 Biała, jednostka ewidencyjna 100211_5 Żychlin – obszar wiejski, ozn. księgi wieczystej – brak; dz. ewid. nr 70, obręb 0001 Biała, jednostka ewidencyjna 100211_5 Żychlin – obszar wiejski, ozn. księgi wieczystej KW 27234; dz. ewid. nr 81, obręb 0001 Biała, jednostka ewidencyjna 100211_5 Żychlin – obszar wiejski, ozn. księgi wieczystej KW 27234; dz. ewid. nr 25, obręb 0048 Zosinów-Klotyldów, jednostka ewidencyjna 100202_2 Bedlno, ozn. księgi wieczystej LD1K/00019638/9; dz. ewid. nr 52, obręb 0048 Zosinów-Klotyldów, jednostka ewidencyjna 100202_2 Bedlno, ozn. księgi wieczystej LD1K/00019638/9; dz. ewid. nr 78, obręb 0048 Zosinów-Klotyldów, jednostka ewidencyjna 100202_2 Bedlno, ozn. księgi wieczystej LD1K/00019638/9; dz. ewid. nr 610, obręb 0005 Jamno, jednostka ewidencyjna 100507_2 Łowicz - gmina, ozn. księgi wieczystej LD1O/00034746/4; dz. ewid. nr 795, obręb 0005 Jamno, jednostka ewidencyjna 100507_2 Łowicz - gmina, ozn. księgi wieczystej LD1O/00034746/4; dz. ewid. nr 828/2, obręb 0005 Jamno, jednostka ewidencyjna 100507_2 Łowicz - gmina, ozn. księgi wieczystej LD1O/00034746/4; dz. ewid. nr 852/1, obręb 0015 Stare Grudze, jednostka ewidencyjna 100508_2 Łyszkowice, ozn. księgi wieczystej LD1O/00034746/4; dz. ewid. nr 63/1, obręb 0006 Kuczków, jednostka ewidencyjna 100508_2 Łyszkowice, ozn. księgi wieczystej LD1O/00025209/2; dz. ewid. nr 217, obręb 0020 Zakulin, jednostka ewidencyjna 100508_2 Łyszkowice, ozn. księgi wieczystej LD1O/00033549/6; dz. ewid. nr 250, obręb 0009 Kolonia Łyszkowice, jednostka ewidencyjna 100508_2 Łyszkowice, ozn. księgi wieczystej - brak; dz. ewid. nr 42, obręb 0041 Wilkowice, jednostka ewidencyjna 101304_2 Rawa Mazowiecka, ozn. księgi wieczystej KW 6227; dz. ewid. nr 43, obręb 0041 Wilkowice, jednostka ewidencyjna 101304_2 Rawa Mazowiecka, ozn. księgi wieczystej KW 6991; dz. ewid. nr 26/10, obręb 0052 Zakład Dośw. Rossocha, jednostka ewidencyjna 101304_2 Rawa Mazowiecka, ozn. księgi wieczystej LD1R/00044846/0; dz. ewid. nr 74, obręb 0028 Pokrzywna, jednostka ewidencyjna 101304_2 Rawa Mazowiecka, ozn. księgi wieczystej LD1R/00011763/4; dz. ewid. nr 645, obręb 0001 Bocheń, jednostka ewidencyjna 100507_2 Łowicz - gmina, ozn. księgi wieczystej LD1O/00047994/1; dz. ewid. nr 66, obręb 0014 Sokołówek, jednostka ewidencyjna 100211_5 Żychlin – obszar wiejski, ozn. księgi wieczystej LD1K/00053630/3; dz. ewid. nr 118, obręb   0014 Oporów, jednostka ewidencyjna 100209_2 Oporów, ozn. księgi wieczystej KW 40513; dz. ewid. nr 120, obręb 0012 Kruki, jednostka ewidencyjna 100211_5 Żychlin - obszar wiejski, ozn. księgi wieczystej LD1K/00016545/9; dz. ewid. nr 89, obręb 0015 Śleszyn, jednostka ewidencyjna 100211_5 – Żychlin obszar - wiejski, ozn. księgi wieczystej KW 20938; dz. ewid. nr 18/1, obręb 0011 Kurów Parcel, jednostka ewidencyjna 100209_2 Oporów, ozn. księgi wieczystej LD1K/00013812/1; dz. ewid. nr 19, obręb 0011 Kurów Parcel, jednostka ewidencyjna 100209_2 Oporów, ozn. księgi wieczystej LD1K/00013812/1; dz. ewid. nr 256, obręb 0015 Śleszyn, jednostka ewidencyjna 100211_5 – Żychlin - obszar wiejski, ozn. księgi wieczystej LD1K/00035599/1; dz. ewid. nr 22, obręb 0017 Wola Popowa, jednostka ewidencyjna 100211_5 – Żychlin - obszar wiejski, ozn. księgi wieczystej LD1K/00043234/4;

 

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zwanej dalej kpa , do czasu wydania decyzji strony mogą uzyskać informacje pod nr tel. 42 664 14 73 (lub 42 664 11 75 wew. 14 73) lub przesłać pisemne uwagi za pośrednictwem operatora pocztowego pod adresem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, ul. Piotrkowska 104 . Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 §2 kpa ). Publiczne ogłoszenie nastąpiło 24.03.2020 r.

 

Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

Agata Urban
Kierownik Oddziału Administracji

Architektoniczno-Budowlanej

w Wydziale Gospodarki Przestrzennej

i Budownictwa

 

(dokument podpisany elektronicznie) 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-03-24 14:21:46
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-04-23 12:22:28
  • Liczba odsłon: 616
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2679729]

przewiń do góry