Bedlno, 30.01.2020 r.

RiOŚ.0006.3.2020

 

 

KOMUNIKAT DLA ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH

 

 

            Informuję, że został opracowany  projekt  Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bedlno w 2020r.

            Zgodnie z art. 11a ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt  (Dz. U.                  z 2019r. poz. 122 ze zm.) Wójt Gminy Bedlno    przekazuje do zaopiniowania projekt „Programu...” wskazanym w ustawie podmiotom (tj. właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii, organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy, dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy).

            W związku z powyższym proszę o zapoznanie się z projektem „Programu...”   i wydanie    opinii    o  projekcie  „Programu...”.  Opinie  proszę kierować na adres: Urząd Gminy w Bedlnie Bedlno 24 99-311 Bedlno lub na adres e-mail: ug@bedlno.pl lub fax 24 282 17 50.

 

            Termin przeprowadzenia konsultacji: 21 dni od dnia ogłoszenia informacji     o konsultacjach na stronie internetowej Urzędu Gminy Bedlno.

            Niewydanie opinii w tym terminie uznaje się za akceptację przesłanego programu.

 

 

 Wójt Gminy Bedlno

/-/ Józef Ignaczewski


program_opieki_nad_zwierzetami_bezdomnymi_oraz_zapobiegania_bezdomnosci_zwierzat_na_terenie_gminy_bedlno_w_2020r..doc

 

Podano o wiadomości dn. 30.01.2020r.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Anna Łąpieś
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-01-30 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-30 10:15:59
  • Liczba odsłon: 823
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3338745]

przewiń do góry