GK.6733.19.2019                                                                              Bedlno, dnia 07.04.2020 r.

 

                              O B W I E S Z C Z E N I E

 

                                         WÓJTA   GMINY  BEDLNO

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

       

         Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 293) zawiadamia się, że dnia 07.04.2020 roku Wójt Gminy Bedlno wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - decyzja nr  GK.6733.19.2019 dla przedsięwzięcia pn. przebudowa istniejącej linii napowietrznej SN-15 kV zasilającej stację S3-00925 „Mateuszew-Potok”, na odcinku o łącznej długości 921 m, przewidzianej do realizacji w miejscowości Potok; działki objęte inwestycją oznaczone nr ewid.: 15, 16, 17, 23 dr., 24/2 - obręb 0029 Potok, gmina Bedlno, powiat kutnowski, województwo łódzkie.

 

 

      W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) doręczenie przedmiotowej decyzji, będzie uznane za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.Wójt Gminy Bedlno

/-/ Józef Ignaczewski

 

                               

                  

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Anna Łąpieś
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-04-07 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-04-07 12:00:10
  • Liczba odsłon: 589
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2683748]

przewiń do góry