Wójt Gminy

Bedlno 24

99-311  Bedlno

 

                                                            I N F O R M A C J A

                                             o wyniku  naboru  na  wolne   kierownicze stanowisko  urzędnicze 

                                             Sekretarz Gminy

 

                Stosownie do art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018roku, poz. 1260 ) podaje się informację o wyniku  przeprowadzonego naboru:

 

W wyniku  zakończenia procedury naboru  na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Sekretarz Gminy,  informuje się, iż w odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęły do urzędu w terminie do 14 grudnia 2018 roku cztery  oferty.

Po wstępnej ocenie spełniania wymagań formalnych i merytorycznych złożonych dokumentów trzej kandydaci zostali zakwalifikowani do dalszego postępowania.

W wyniku przeprowadzonych w dniu 21 grudnia 2018roku  rozmów kwalifikacyjnych Komisja wyłoniła na Sekretarz Gminy w Bedlnie

 

Panią Mirosławę Gal-Grabowską zam.Kutno

 

Uzasadnienie :

Oferta złożona przez kandydatkę  spełniała wszystkie wymogi formalne i merytoryczne określone w ogłoszeniu o naborze. W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej Komisja uznała, iż kandydatka posiada wiedzę z zakresu  przyszłego stanowiska  i zdaniem komisji jest odpowiednią osoba na powyższe stanowisko.

Kandydatura w/w oceniona została przez  członków komisji pozytywnie.

 

 

Postępowanie w ramach naboru przeprowadziła Komisja Konkursowa  w składzie:

- Przewodniczący komisji -  Józef Ignaczewski

- Sekretarz komisji     Teresa Wawer

- Członek komisji – Anna Ratajczyk.

 

 Wójt  Gminy     

Józef  Ignaczewski


Bedlno, dnia 2018.12.21

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-12-21 13:36:15
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-12-21 13:36:15
  • Liczba odsłon: 996
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3338447]

przewiń do góry