Miesięczne stawki dotacji obowiązujące w 2018 roku na jednego ucznia

Społecznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Bedlnie


  1. Typ i rodzaj placówki – szkoła podstawowa klasy IV- VII objęte wagą subwencyjną P3*

  2. Miesięczna stawka dotacji na jednego ucznia w 2018 roku- 9023,37

  3. Liczba uczniów / stan zgodny ze spisem SIO na dzień 30.09.2017 r./- 24 uczniów

  4. Liczba uczniów z niepełnosprawnością intelektualną- 0


* Waga subwencyjna P3, zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2018 (Dz. U. z 2017 r., poz. 2395), dotyczy uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży, w której iloraz liczby uczniów w szkole i liczby klas (poziomów) w szkole jest niższy lub równy 12 (waga nie obejmuje uczniów przeliczanych wagami P19, P20 i P21 tj. uczniów mniejszości narodowych i etnicznych).


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-01-26 10:28:28
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-26 10:28:28
  • Liczba odsłon: 1058
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3356004]

przewiń do góry