WYKAZ

nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Wójt Gminy Bedlno podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowe na okres trzech lat.

L.p.

Nr działki

Powierzchnia

Położenie

Nr KW

Opis nieruchomości


Przeznaczenie w planie zagospodarowania

przestrzennego

Sposób

zagospodarowania


Wysokość czynszu dzierżawnego i termin płatności

Aktualizacja opłaty czynszowej

1.

Część działki 265

1 m² z pow. ogólnej 0,1483 ha

Bedlno

LD1K/00026622/6

Działka niezabudowana. Inne tereny zabudowane

Brak planu zagospodarowania przestrzennego.

Grunt pod pojemnik na odzież używaną.

10 złotych za pojemnik miesięcznie plus obowiązujący podatek VAT.

Czynsz płatny w terminie do 31 marca za każdy rok.

Ustalona wysokość czynszu może być waloryzowana corocznie, wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w stosunku do roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim.

2.

Część działki 154

1 m² z pow. ogólnej 1,2077 ha

Bedlno

LD1K/00032069/6

Działka niezabudowana. Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe

Brak planu zagospodarowania przestrzennego.

Grunt pod pojemnik na odzież używaną.

10 złotych za pojemnik miesięcznie plus obowiązujący podatek VAT.

Czynsz płatny w terminie do 31 marca za każdy rok

Ustalona wysokość czynszu może być waloryzowana corocznie, wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w stosunku do roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim

    Bliższych informacji o w/w nieruchomości można uzyskać w tut. Urzędzie - pokój nr 28.

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Bedlnie

na okres od 06.12.2013 roku do 27.12.2013 roku.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-12-06 08:32:17
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-12-06 08:32:17
  • Liczba odsłon: 576
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2673287]

przewiń do góry