WYKAZ

   lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Bedlno

                      przeznaczonego do wydzierżawienia.                               

 

 

                   Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Wójt Gminy Bedlno podaje do publicznej wiadomości wykaz lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Bedlno  przeznaczonego do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3-ch lat.  

 

 

 1. Lokal użytkowy położony jest w Wojszycach, nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 203 o pow. 2,2524 ha, KW Nr LD1K/00026609/9.
 2. Powierzchnia lokalu do wydzierżawienia wynosi 24 m².
 3. Budynek, w którym znajduje się lokal wyposażony jest w instalację: elektryczną. Lokal położony jest na parterze budynku.
 4. Lokal przeznaczony jest do wydzierżawienia w celu prowadzenia działalności handlowej – sklep spożywczo – przemysłowy.
 5. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Bedlno – brak planu.
 6. Stawka czynszu za 1 m² wynosi 6,76 zł/miesięcznie  + 23% podatku VAT.
 7. Czynsz płatny będzie miesięcznie do 10 -go każdego miesiąca  na konto lub w Kasie Urzędu Gminy w Bedlnie.
 8. Dzierżawca ponosi opłaty za zużytą wodę zgodnie ze wskazaniem licznika w terminach półrocznych (koniec czerwca i koniec grudnia).
 9. Niezależnie od opłacanego czynszu Dzierżawca ponosi opłaty za zużytą energię elektryczną  w oparciu o rozliczenie z Zakładu Energetycznego w terminie 14 dni od otrzymania faktury. 
 10. Wysokość czynszu może ulec zmianie w trakcie trwania umowy. Stawka czynszu dzierżawnego może być waloryzowana corocznie, wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w stosunku do roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim.

 

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Bedlnie

 na okres od 25.10.2013 r. do 15.11.2013 r.

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
 • Data udostępnienia w BIP: 2013-10-25 08:20:36
 • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2013-10-25 09:43:32
 • Liczba odsłon: 912
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3332679]

przewiń do góry